Eesti uudised

Laevakaitsja kiri vanglast: Kui ei sünni jõuluime, peaks kohus otsuse tegema jaanuarikuus (11)

Kristiina Tilk, 16. detsember 2016 10:25
TEEL VANGLASSE: 11. jaanuar 2015 – Alvar Hunt teel bussi poole, mis süüdimõistetud mehed otse Tuticorini kohtumajast vanglasse viis. Foto: ALAR TRUU
Paari nädala eest lõppes Indias Tamil Nadu Ülemkohtu Madurai harus laevakaitsjate kassatsioonkaebuse arutelu. Ehkki kohtunik jättis mehed teadmata ajaks ootele ega öelnud, millal otsus tuleb, on laevakaitsjate jaoks ajalisest määrast olulisem, milline otsus olema saab.

„Kindlasti on see mõistliku pikkusega aeg, et keegi jõuaks kohvri ära viia,“ kirjutab Indias Puzhali vanglas viibiv laevakaitsja Alvar Hunt. Ta toonitab, et selle lause näol on tegemist siiski naljaga.

Tuginedes loogikale leiab Alvar, et otsus sarnaneb oluliselt sama kohtu poolt tehtud süüdistuste tühistamise otsusega. Nimelt lükkas Tamil Nadu ülemkohus 2014. aasta 10. juulil laevakaitsjate vastu esitatud süüdistuse tagasi.

Vahepealsetest arengutest toob Alvar välja tõiga, et Briti valitsus on kinnitanud tulirelvade päritolu ja omandi seaduslikkust ning nende kvalifikatsiooni. „Aga India on imede maa. Ja seda tihti mitte heas mõttes,“ tunnistab Alvar.

Välisministeeriumile heidab Alvar ette nendepoolset lahjat osavõttu ja seda eriti alternatiivsete diplomaatiliste võimaluste kasutamisel. „Sellele juhtis tähelepanu ka Mart Helme parlamendis esitades küsimused välisminister Sven Mikserile,“ selgitab Alvar lisades, et tegemist on juba viienda välisministriga nende kaasuse jooksul.

TEEL VANGLASSE: 11. jaanuar 2015 – Alvar Hunt teel bussi poole, mis süüdimõistetud mehed otse Tuticorini kohtumajast vanglasse viis. Foto: ALAR TRUU

Laevakaitsjate saaga kestab juba kolmandat aastat. 2013. aasta 18. oktoobril arreteeris India politsei Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget, kelle hulgas oli ka 14 Eesti kodanikku.

Ehkki esialgu lubati mehed paari nädala jooksul vabastada, ei ole mehed tegelikult kodumaale pääsemise lähedalegi jõudnud.

Hetkel on kohtus arutlusel vaie 11. jaanuaril jõustunud Tuticorini kohtu otsuse suhtes, mille järgi mõisteti mehed süüdi ebaseaduslike relvadega riiki sisenemises. Kohus määras laevakaitsjatele viieaastase vanglakaristuse, mille nad otsustasid edasi kaevata.

Sisulised kassatsioonkaebuse arutelu lõppes 30. novembril, viimane istung kestis kaks päeva. Pärast seda võttis kohtunik otsuse tegemiseks aega, tähtaega ta eraldi välja ei toonud. Eelmised istungid toimusid 21. ja 8. novembril ning 19. oktoobril. Varasemad istungid lükati aga kõik edasi.

Eesti ja India sõlmisid 15. novembril kohtulikult karistatud isikute üleandmise leppe, mille alusel saavad teises riigis süüdi mõistetud India või Eesti kodanikud õiguse kanda neile mõistetud karistust oma kodumaal.

Lepingut ei saa siiski rakendada enne, kui laevakaitsjate kohtuotsus on jõustunud, mis tähendab nende poolt edasikaebamisest loobumist. Laevakaitsjad on öelnud, et seda nad teha ei soovi, kuna see tähendaks, et nad peavad tunnistama end süüdi asja eest, milles nad süüdi ei ole.

Samal teemal

15.01.2017
Eesti laevakaitsjate lähedasi solvas Marianne Mikko võrdlus terroristidega