Eesti uudised

Eesti riik laenab 400 miljonit eurot (4)

Toimetas Andra Nõlvak, 8. detsember 2016 12:33
EIB President Werner Hoyer Foto: Reuters / Scanpix
Euroopa Investeerimispank ja Eesti riik sõlmisid investeeringute kaasfinantseerimiseks laenulepingu mahus 400 miljonit eurot

Euroopa Investeerimispank (EIB) ja Eesti rahandusministeerium allkirjastasid lepingu Eesti riigile 400 miljoni eurose laenulimiidi eraldamise kohta, millega toetada teadust ja innovatsiooni edendavaid investeeringuid, transpordiühenduste parandamist, haridussüsteemi reformi ning väike- ja keskmiste ettevõtete arengut. EIB-ga sõlmitud laen aitab Eestil edukalt kasutusele võtta Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid aastatel 2014–2020, eelmine samasugune laenuleping europrojektide kaasfinantseerimiseks mahus 200 miljonit eurot sõlmiti detsembris 2014.

“Oleme otsustanud suurendada riigi investeeringuid, et kasvatada Eesti majanduse konkurentsivõimet. Euroraha kasutamisel on Eesti majandusele vaieldamatult elavdav mõju. Konkurentsivõimet kasvatavate ja pikemaajalist tulu toovate investeeringute toetamiseks oleme valmis kasutama ka laenu,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „Laenuraha ei tohi tarvitada jooksvate kulude katmiseks, nagu palkade või toetuste väljamaksmine. Ja samuti tuleb riigil lisavahendeid kasutades püsida Euroopas kokku lepitud eelarveraamides, mis ei luba jätkusuutmatult suuri eelarvepuudujääke.”

Sven SesterFoto: Stanislav Moshkov

„Euroopa Investeerimispank on alati olnud Eestile usaldusväärne partner. Meil on hea meel, et saame jätkata oma tihedat koostööd Eesti valitsusega teise ja viimase kaasfinantseerimiseks mõeldud laenuosaga,“ ütles Euroopa Investeerimispanga asepresident Jan Vapaavuori, kes vastutab Eestis antavate laenude eest. „Euroopa Investeerimispanga laenu ja Euroopa Liidu toetuste kombineeritud kasutamine toetab jätkusuutlikku majanduskasvu ja aitab veelgi edendada inimeste elukvaliteeti Eestis.“

400 miljoni euro suurust laenu kasutatakse üksnes projektidele, mis saavad 2014.–2020. aasta eelarveperioodil heakskiidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja maaelu arengukava raames. Struktuurifondide toetuste arvel saab katta määratud osa abikõlblike projektide rahastamisest, millele lisandub riigieelarve või EIB antud laenu arvel kaetav osa. EIB osalus keskendub teaduse, tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni, transpordi, veevarustuse ja keskkonnakaitse ning maapiirkondade väikesemahulise taristu sektoritele.

Samuti toetab EIB hariduse, tervishoiu ja tööalase koolituse ning tööhõive valdkondi. Need investeeringud soodustavad teadmismahuka ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise majanduse, puhta looduskeskkonna ja kestliku transporditaristu edasist arendamist, millega luuakse tingimused arukale, jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule.

Sõlmitud leping jätkab pikaajalist koostööd Eesti riigi ja EIB vahel. EIB on andnud Eestile laenu 2007.–2013. aasta perioodi europrojektide kaasfinantseerimiseks mahus 550 miljonit eurot, mis on kasutusse võetud ning makstakse EIB-le tagasi 2025. aastaks.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee