Eesti uudised

Hoiatus MiniCreditist laenu võtnutele: ärge langege pettuse ohvriks (18)

Toimetas Piret Pappel, 5. detsember 2016 14:53
Pilt on illustreerivFoto: STANISLAV MOSHKOV
Pankrotistunud kiirlaenuandja AS MiniCredit klientidele väljastatud laene püütakse pahatahtlikult sisse nõuda kolmandate juriidiliste isikute kaudu (nagu OÜ DirectCom ja OÜ Postilennuk). Kui laenusaajad maksavad alusetult mitte laenuandjale, vaid kolmandatele isikutele, siis tekib neile seeläbi topeltkohustus. 

AS MiniCredit pankrotihaldur Martin Krupp palub kõigil laenuvõtjatel olla tähelepanelik ning täita kohustusi üksnes AS MiniCredit ees, ignoreerides teiste juriidiliste isikute vastavaid pöördumisi.

Tänavu märtsis tegevusloa kaotanud ja oktoobris pankrotistunud kiirlaenufirma AS MiniCredit klientidele helistatakse ja saadetakse kolmandate juriidiliste isikute poolt laenu sissenõudmisteateid, milledes palutakse kinnitada uusi maksegraafikuid ning sooritada tagasimaksete ülekandeid teiste ettevõtete nimedele ja pangakontodele.

AS-i MiniCredit pankrotihalduri Martin Kruppi sõnul on tegemist pahatahtlike püüdlustega laenuvõtjatelt kohustusi sisse nõuda, samas kui tegelikkuses inimene oma võlga reaalse laenuandja ees ei kustuta.

“Seega on inimene laenuandja ehk AS MiniCredit silmis jätkuvalt võlglane ja viivituses olevate võlgnevuste puhul kajastub see ka krediidiinfo andmebaasis, ehkki pahaaimamatult pettuse ohvriks langenud inimese enda arvates on ta oma kohustused täitnud,” viitas haldur topeltkohustuse tekkimise ohule.

“Ainus juriidiline isik, kellel on õigus AS MiniCredit poolt väljastatud laenude tagasimaksetele, on AS MiniCredit, kelle laenuvõtjad ei tohiks oma kohustusi täita mitte ühegi teise juriidilise isiku ees,” rõhutas Krupp.

Kruppi sõnul on kolmandad isikud võtnud MiniCrediti laenuvõtjatega ühendust nii elektronposti kui ka telefoni teel enne kui ka pärast pankroti väljakuulutamist ja on teavitanud neid nõudest teostada tagasimaksed uuele võlausaldajale või inkassole. Paraku ei osanud paljud kliendid kirja või kõne saades aimata, et tegemist on ebaõige nõudega, kuna kõrvuti inkasso firma kaubamärgiga kasutatakse õigustamatult MiniCreditile kuuluvat kaubamärki. Kuivõrd laenuvõtjale esitatakse väga detailselt infot laenu võtmise ja tingimuste kohta, siis laenuvõtjad ei oska pettust kahtlustada.

Krupp palub seetõttu kõigil AS MiniCredit klientidel olla eriti tähelepanelik, kui nende poole pöörduvad sellised juriidilised isikud nagu OÜ DirectCom, Credit Inkasso OÜ või Postilennuk OÜ. “Ka kõikidel muudel kolmandatel juriidilistel isikutel – välja arvatud AS MiniCredit – ei ole mingeid aluseid kõnealuseid laene sisse nõuda ning taoline tegevus on ebaseaduslik,” lisas Krupp.

Kruppi selgitusel on osad AS MiniCredit laenuvõtjad juba langenud petuskeemi ohvriteks ja kandnud laenatud raha kolmandatele juriidilistele isikutele, kuid seejärel avastanud, et vaatamata arvatavale laenu tagasimaksmisele kuuluvad nende nimed jätkuvalt võlgnike nimekirja.

“Tegelikkuses tähendab see seda, et teistele juriidilistele isikutele teostatud laenude tagasimaksed ei tühista kahjuks laenuvõtja reaalset võlgnevust AS MiniCredit ees, vaid kahekordistab inimese võlakoormust, kuna kohustused AS MiniCredit ees ei kustu. Kolmandatel isikutel ei ole mitte mingeid aluseid nõuda sisse AS MiniCredit poolt väljastatud laene,” selgitas Krupp.

Firmal on mitu tuhat laenuklienti, mistõttu petuskeemi ohvriks langemise oht võib puudutada väga paljusid Eesti inimesi. “Palume kindlasti ja viivitamata inimestel meiega ühendust võtta nii juhul, kui väljaantud laen ei ole veel tagasi makstud, kui ka juhul, kui tagasimaksed on tehtud kolmandate juriidiliste isikute arvelduskontodele. Nii saame tegelda iga juhtumiga individuaalselt ning ennetada suuremaid probleeme,” lausus Martin Krupp.

MiniCredit AS pankrotihalduriga saab ühendust aadressil minicredit@cavere.ee või telefoninumbril 6844412.