Repliik

Repliik | Testime kodanikupalka ka Eestis! (16)

Jaanus Nurmoja, kodanikupalga uurimist taotleva algatuse eestvedaja, 4. detsember 2016 19:13
Foto: Heiko Kruusi
Viimase kolme aasta jooksul on kodanikupalga rindel toimunud märkimisväärsed arengud. Olenemata tulemustest, tõukas seda oluliselt tagant Šveitsi referendum. Äsja lugesime uudist, et Kanada alustab järgmisel aastal oma pilootprojekti. Uuel aastal toimub riiklikul tasemel test Soomes ja omavalitsuste tasandil Hollandis. Prantsusmaa Senati töörühm jõudis oktoobris seisukohale, et neilgi tuleks test korraldada.

Petitsioon “Tingimusteta põhisissetuleku (kodanikupalga) teostatavuse ja mõju uurimisest Eestis” kogub allkirju portaalis rahvaalgatus.ee või kampaanialehel http://2017.kodanikupalk.ee kuni 24. jaanuarini 2017, parlamenti saatmiseks on vaja vähemalt tuhat toetusallkirja. Rahvaalgatus taotleb teostatavuse ja mõju uurimist, sealhulgas testi, mitte aga kodanikupalga kehtestamist. Uuringute ja testi korraldamine aga ei garanteeri, et kodanikupalk kehtestatakse, sest tulemused võivad, kuid ei pruugi ideed toetada.

Oluline on, et seda, kes annab oma toetusallkirja, ei saa automaatselt pidada kodanikupalga idee toetajaks. Kodanikupalga veendunud pooldaja annab allkirja usus, et uuringud ja katsetused kinnitavad veenvalt idee headust. Veendunud vastane annab allkirja usus, et tulemused näitavad kodanikupalga ideele koha kätte ja toovad kas või mõneks ajaks rahu maa peale. Kumbki leiab, et ilma uurimata ja proovimata ei ole asi mõeldav.

Petitsioonis on loetletud hulgaliselt küsimusi, millele uuringute käigus peaks vastuseid otsima. Peamiselt stiilis "kas ja mil määral see või teine oletus paika peab". Aga kui seal pole kõiki küsimusi, mis olulised tunduvad? Keegi ei nõua selle küsimusteringiga piirdumist ja küllap võetakse arvesse ka rahva hulgast laekuvaid lisaettepanekuid.

Samal teemal

28.11.2016
TÕSI TAGA: Soome valis välja 2000 kodanikupalga katseisikut