Eesti uudised

KOLGAKÜLA MURE: ei saa koju, lukk on ees! (145)

LISA KOMMENTAAR

onu! 2. detsember 2016 20:19
meie tahtsime kapitalismi! Palun!
Vanasõna 2. detsember 2016 18:21
Raha rihib!
Raha ei haise1
Raha paneb rattad käima!
Kuidas saavad nood külaelanikud nii tumedad olla, ett sedavõrd lihtsat asja ei taipa? Tee või puust ette ning punaseks. Bisness, maa peab ju omanikule mingit tulu tooma! Et maaomanikule tuleb tema maalt ülekõndimise või sõitmise eest lihtsalt tolli maksta! Kui palju, ei tea, küsigu tollelt Jaanilt.
Pakuks näiteks välja, et jalgsi läbiise päevapileti eest 10 eurot, jalgrattaga 20. Sõiduautoga nii 50 j.n.e. Veomasinalt juba sajaline näiteks. Aga kõik annab kaubelda, näiteks kuu- või kvartalipiletit ning soodushinda.
linda 2. detsember 2016 08:33
Hea, et endal selliseid naabreid pole. Aga nagu öeldakse - kuidas küla koerale, nii koer külale. Kahju, kui inimesed ei saa omavahel läbi ning normaalselt elada ja laskutakse sellistesse äärmustesse. Ega see asjasse segatud inimeste tervisele hästi ei mõju. Ehk tasuks ära leppida ja rahus elada? Kas on vaja oma õigust iga hinnaga ja igal võimalikul juhul taga ajada?
Ei saa 2. detsember 2016 12:50
Endise, kauaaegse riigiametnikuna väidan, et leppida lasa ei tohi.
Miks?
Sellised "lepivad" ainult selleks, et valmistuda ette järgmiseks sigaduseks.
Sellised tuleb maha tallata, kas seadusega, rahaga, millega iganes- ainult siis muudavad nad oma käitumist.
Enki 2. detsember 2016 00:10
Mida muud saabki lambaaedikust kosta, kui määgimist...
vaevalt 1. detsember 2016 18:47
Vaevalt, et omanik seda teejuppi lumest puhtaks lükkab, küllap ikka vallavalitsus. Erastamise algaastatel mõõdeti suuremaidki teid eraomandusse. Muidugi põhimõtteliselt vallavalitsuse viga. Nüüd tuleks need vead parandada. Kui praeguse maaomanikuga kokkuleppele ei jõua, siis kasvõi kohtu kaudu. Kui vallavalitsus ka sellise asjaga hakkama ei saa, siis milleks neid vallavalitsusi üldse vaja on?
A,.H. 1. detsember 2016 17:14
Jamas süüdi kõigepealt kohalik omavalitsus kes teid erastab. Kas just ilus on teed blokeerida, samas pole ilus hakata naabriga tühjast-tähjast tüli norida. Ka minu naabril on autoromusi majaesine täis, kuid see ei takista meli omavahel hästi läbisaada. Vastupidi on ühiseid muresi mille üle saunas õlle taga arutada.
lahendus 1. detsember 2016 16:57
Maanteeamet võiks mõlemad Jaani maal olevad mahasõidud riigiteele likvideerida-las siis sõidab läbi naabrite maa ja kakleb ise nendega.
Jah 1. detsember 2016 16:09
ega see on riigipoolt inimõiguste rikkumine ehk vabaduse võtmine.Nalja saaks kui see värk läheks euroopni brüsali välja nagu ilvese ärma saaga.Täielik tsirkus see eesti hullem kui venemaa.
jahh 1. detsember 2016 16:24
Eesti era- on asi,mis võiks uurimisele minna, et kuidas ü k s rahvas nii õel on,kui tal tekib era-...

Teadma mees. 1. detsember 2016 16:02
Jaan ei keelavat läbi käia ega sõita ainult tasu eest. Keegi kohtunik oli seal käinud ja valda läinud teatanud, et väravad on lahti. Pärast jälle kinni. Kõige suurem jama on see, et riik vaikib selle asja kõik maha. Jaan olevat väikese lapsega Soomes käinud ühesõnaga oli abi varjupaika palunud, et eesti riik kiusab taga ja nüüd see jama vaikitakse riigipoolt kõik maha ja minnakse veel Jaani käest andeks paluma. Vat selline on euroopa ja euroopa seadused tagakiusamises. Ega Jaan on tark mees selles suhtes.
1. detsember 2016 16:28
ega on... seega: ega ole
Pensionär 1. detsember 2016 15:00
endine jurist. Olen töötanud pikka aega mõlemal pool advokaadina ( kaitsja ) ning prokurörina. Tere. Jaan pole rumal poiss, Jaan on eeltöö teinud ja on kõiges teadlik muidu Jaan ei oleks niimodi tegutsenud. Siin on kõik võimetud omavalitsus ning riik. Siin ei aita isegi Euroopa ega mingisugunegi haagi kohus. Jaan on võitnud ja õigus jääb Jaanile mis on riigi tegemata jäänud töö. Jaanile ainult head närvi ja vastupidamist. Omavalitsus ehk vald peab kiiremas korras inimestele tee ehk juurdepääsu ehitama. Järgmise korrani.
ideaalne eestlane 1. detsember 2016 15:21
Kui naaber naabrile suudab sit.ta keerata, siis elu ei ole asjata elatud. see sama elutöö nagu puu istutamine või poja üles kasvatamine.
Tere Jaan! 1. detsember 2016 16:08
Oi jeerum, sa veel prokurör ka olnud!? Kuidas sa jõudsid?
Allveelaeva kapten, hävituslendur, alpinist...
Oled ikka tegija!
Kuidas jõudis ja kuidas jõudis 2. detsember 2016 12:51
Radist 1. detsember 2016 16:10
Kommentaator 'pensionär'! Kirjatehnika reedab, et grammatikast pole sul õrna aimugi. Veel vähem juridistikast ("mõlemapoole advokaadina olen kaitsnud süüalust prokurörina") Huvitav, kes on selle jaanijutu pluss-laikijad. Ustavad üliõpilased või sina ise?
filoloog 1. detsember 2016 16:27
Mina vigu ei leidnud.Loe uuesti ja ära pane o m a lauseid.
Jaan- filoloog 1. detsember 2016 16:40
7 grammatikaviga. Stiilivead on samuti sees.
Õigusteadmised väga kesised, kunagine prokuröristaatus võimatu, advokaaditöö samuti, parimal juhul on olnud majavalitsuse jurist, seejuures omamata akadeemilist õigusteaduslikku haridust.
Ühesõnaga- Jaan mis Jaan.
Filoloogile 1. detsember 2016 17:31
Mina ka vigu ei leidnud aga keegi sama mats on bensiini nuusutanud kirjutab kommentaare.
to radist 1. detsember 2016 18:55
kui raske võib olla aru saada? ok, koma on vahelt puudu, aga no ikkagi, selgelt ju arusaadav, mida inimene mõtles? et on töötanud "mõlemal pool, advokaadina ( kaitsja ) ning prokurörina."
jõudis kohale?
Ahaa, siis on selge! 1. detsember 2016 20:39
Et oli ahukaat ja rokuröör, sakslaste ja venelaste poolel.
Selge- selge .
Libafiloloogile 1. detsember 2016 22:49
Kui sa vigu ei leidnud, oled samasugune filoloog kui see pensionärist prokurör.
Kalle 2. detsember 2016 15:17
Jobu-Jaan-filoloog ja seda igas mõttes!
Teeline 1. detsember 2016 18:15
Õnnetud inimesed, kes su teenust kasutanud on. Seadusandlust sa küll ei tunne.
Ehitusseadustik. Hetkel kehtiv.
11. peatükk
Tee
§ 94. Eratee avalikuks kasutamiseks määramine
(1) Eratee määrab avalikuks kasutamiseks riik või eratee asukoha kohalik omavalitsus.
(2) Eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks peab riigil või kohalikul omavalitsusel olema õigus teealuse maa kasutamiseks tulenevalt piiratud asjaõigusest. Kui maa omanik ei ole nõus leppima kokku piiratud asjaõiguse seadmises, on riigil või kohalikul omavalitsusel asjaõiguse omandamiseks õigus taotleda sundvalduse seadmist.
(3) Eratee avalikuks kasutamiseks määramisega lähevad riigile või kohalikule omavalitsusele üle kõik teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus. Halduslepingus võib tee omanikuga kokku leppida, et teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus jäävad eratee omanikule. Halduslepingu andmed kantakse maakatastrisse.
Keskkonnaseadustiku üldosa seadus.
2. jagu
Õigus kasutada võõrast maatükki ja veekogu
§ 33. Võõral maatükil asuva tee ja raja kasutamine
(3) Omanik ei või keelata eratee ega raja kasutamist jalgsi, jalgrattaga ega muul sellesarnasel viisil liikumiseks, kui kasutus põhineb väljakujunenud taval ega ole talle koormav. Eratee või raja kasutamise liigset koormavust eeldatakse õuemaal asuva eratee või raja korral, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
1.3. Erateed võivad tasuta ja kinnisasja omaniku loata kasutada alarmsõidukid (vt
määratlust LS § 84 lg 1 p 1) ja erakorralise või sõjaseisukorra ajal ka kaitseväe
sõidukid. Muudel sõidukitel peab tee omanik lubama teed tasuta kasutada juhul, kui
avalikult kasutatav tee on avarii või loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks
suletud (TeeS § 33 lg 8). Eraomandis olevaid teid võib haldusorgani ja teeomaniku
vahelise lepingu alusel ka avalikult kasutatavaiks nimetada. Sellisel juhul kohaldub
erateele avalikult kasutatava tee regulatsioon.
3.3. Juhul kui omanik piirab raja või tee kasutamist KeÜS § 33 lg 3 vastaselt, võib
isik, kelle liikumine on takistatud, pöörduda hagiga tsiviilkohtusse ja nõuda tee
kasutamise lubamist. Sellise nõude esitaja ei pea tõendama oma erilist huvi just selle
tee kasutamise vastu (AÕS kommentaarid; § 155 kommentaar p 3.1.5). Kui maaomanik takistab tee või raja kasutamist ebaseaduslikult mõne ehitise (näiteks
tara või värava) rajamisega, on tee kasutamisest huvitatud isikul võimalik pöörduda
ka KOV poole, kes saab ehitusjärelevalve teostamise korras kohustada
maaomanikku ehitist lammutama.
Kuna lukustatud väravad ja suured kivid ilmselgelt takistavad alarmsõidukite läbisõitu, siis on need igal juhul ebaseaduslikud. Rääkimata sellest, et teeomanik ajab kiirabi (alarmsõiduk) põllule.
toi 1. detsember 2016 23:52
Ei ole ime, et sellist juttu endine või praegune advokaat ajab. Paraku neil advokaatidel ongi tavaelu mõistmine kuidagi raskendatud. Füüsiline märkus kiuslikule (vajadusel korduv), mitte aga nende pilli järgi tantsimine. Kui liialt pasundab, tuleks ehk sisseimetava õhu kogust vähendada.
Kodanikud kannatavad, aga riik on kui tühi koht... 1. detsember 2016 14:44
Tahaksin teada, kes sellise lolli asja välja mõtles, nagu on üldkasutatavate teede eraomandusse müümine?! Iseasi, kui need juba on eraomanduses. Riik olevast halb peremees-oleks aeg siis "heaks" hakata. Omandireformiga on juba küllalt halba tehtud-tean inimest, kes poos enda selle tõttu üles ja paljud pole siiani jalgu alla saanud...
Meil on liiga palju Kaval-Antsusid, kellel puudub au-ja häbitunne. See viimati nähtu Kolgakülast lubas Soome emigreeruda-naera puruks, egas siin saa kohtu otsust eirata.
Mida selline inimene õpetab oma lastele...
teid 1. detsember 2016 18:57
on maha müüdud ka tallinna linnas, rikkurid on siis need lihtsalt kinni pannud, isegi kõndida ei saa, kohe aiaga on tavaline linnatee kinni. pirital mitu näidet, tiskres jne, neid on veel. ja mida arvab õiguskantsler? ei midagi, vait on, kuigi kodanikel peaks olema
õigus linnatänavatel kõndida.
rada 1. detsember 2016 14:35
Olge õnnelikud , kui ainult läbi sõidatakse. Tallinnas nõuavad Erika 10 elanikud, et läbisõitmisest jääb neile väheks. Nende lastel on vaja ka võõral kinnistul mängida ja oma autosid parkida. kui keelate kirjutame kaebekirju politseisse.
Tuttav 1. detsember 2016 15:28
probleem. Minu eramu tänavapoolset 30m2 maariba kasutavad vastas asuva korrusmaja elanikud autoga manööverdamiseks,kuna oma parkimisplatsist ja sõiduteest kõigle ei piisa. Nad ju võiksid seda teha,mis need jäljed ikka mulle teevad. Kui öösel on sadanud lumi,on hommikuks platsil mitte ainult kinnisõidetud, vaid jäätunud jäljed, mille pidev lahtilõhkumine hakkab juba asfalti lõhkuma. Peale talvise lumekoristuse ja suvise tänavapuhastuse ning muruniitmise tuleb varsti tellida asfaldiparandus ja kulud katta. Korrale kutsuda oleks asjatu,oled kapitalist-vereimeja meie järjest kommunistlikumaks muutuvas riigis.
tulen 1. detsember 2016 14:31
vanat viisi teha, anda korraliku keretäie ning hakkab see Jaan nagu pai laps sõna kuulma hakkab kurtma ja abi küsima saab uuesti. Kahjuks ei ela ligidal muidugi oleks kõhklemata peksa andnud vära lahti kruttinud ning sõimanud häbistuseks kommunistiks.
tulen ile 1. detsember 2016 20:40
to Jaan on selline mees tema küest võid ise peka saada.
Hetk 1. detsember 2016 14:17
Kuidas mõista väljendit "ametlik teeots"? Samas, kui kõnealune tee on eraomand, siis nagu peaks asjast aru saama. Ilmselt on, miks muidu omanik sulges? Kas tegemist on jälle Maa-ameti puuduliku tööga, mis naabrid on tülli ajanud? Tavaliselt saadakse naabritega ikka hästi läbi.
Näiteks ka mina oleks võinud lasta oma kinnistul üles künda tee, mis viib naabrini (metsvaheline lõik), kuna tema poeg oli julge poiss tulema minu kinnistul teepeal olevat minu autot ära lükkama, kuna tegemist polnud tema vanematega, siis jätsin selle teo tegemata. Naabri kaardijärgne tee läheb põllu kaudu, kuid minu kinnistu kaudu on mugavam. Seega oleneb palju naabrist endast asja lahendamisel.
1. detsember 2016 14:44
uuri servituudi mõiste
tiblunn 1. detsember 2016 13:57
See mure pole Uus-Eestis esimene ega jää viimaseks. Alles oli artikkel, kus mingi ülbik pani tee kinni 15 naabrile. Kohtutäituri määrusele irvitas seejärel telekaamerasse: makske mulle miljon, siis teen värava lukust lahti!
.
Tahate veel näiteid? Jõgeva vald, maanteelt ära pöörav 3 km külavahetee, mille ääres kaks talu. Sõita sai kummagisse nii ühelt, kui teiselt poolt. Seni, kuni maantee-ligidase talu ostis ära üks (inimene) ja kaevas edasise tee üles. Põhjendusel "mis nad siis sõidavad mu akna alt mööda?" Valla- v a l i t s u s laiutab käsi.
1. detsember 2016 16:12
see oli ju seesama ülbik eelmise nädala Pealtnägijas
1. detsember 2016 13:32
Eestlased on niiii armsad inimesed!

1. detsember 2016 13:08
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
1. detsember 2016 13:31
Jutt ju pole maast, jutt on teest mis kaardi järgi on üldkasutatav ehk servituudi all käiv tee mitte selle j..u ehitatud.
Maaomanik. 1. detsember 2016 14:02
Kui on minu maa ei ole seal mingisugust teed, koristage oma tee sealt ära. Teiseks kas eesti riik on selle tee ehitanud minu maa peale.
linnavurle maaomanikule 1. detsember 2016 14:18
See tee kindlasti oli juba enne sind ja enne sinu maad.
Ah jaa, sa ära näita nina linna, linn on minu oma, ma seal maksan maksud, sina oma hobusesitaga ainult reostad.
linnavurlele 1. detsember 2016 17:27
maaomanik maksab makse nii maale kui ka linnale, maakohad saavad vaid tühised kohalikud maksud, kõik ülejäänud läheb pealinna.
Mädanik 1. detsember 2016 20:36
Sinu maa on suutäis mulda koos ussidega.See ongi eraomand.
eestimaalane 1. detsember 2016 14:01
või Toompeal lehvib vale lipp? (külaelanik)
1. detsember 2016 15:39
Külavoliniku arvates peaks Toompeal lehvima kas punane või sinine lipp. Peaasi, et viisnurgakesega.
Eestimaalasele 1. detsember 2016 18:14
Jah, vale lipp lehvib
Mai 1. detsember 2016 12:58
Selle kommenteerija Arvo kommentaaril on täiesti iva sees ja paneb päris mõtlema.
kurb 1. detsember 2016 12:36
Millise minsitri haldusalsse, tööalasse see teedevärk käib, mis on ministri nimi? Las teevad kiiresti kõik Eestimaa teed läbitavateks, mis on ajalooliselt juba paika pandud, mis on ehitataud Eesti ajal ,Nõukogude ajal ja mida pole krundioamnikud ega maaoamnikud ise endale ehitanud, rajanud. Vat need teed tuleb kohe vabastada teistele inimestele. Jumal küll kaua võib inimesi terroriseerida?
Juho 1. detsember 2016 12:31
Millega see odin tegeleb
Juhoe 1. detsember 2016 12:55
Koristavad si tta pükstest.
ja jälle öhutatakse vaenu 1. detsember 2016 12:24
kas märkate kuidas eestlased vaidlevad aga enamikul kommijatest on arvamus et eraomand pole öigustatud ja + sajab. Huvitav kes neid plusse siin taob ja Eesti vastaseid komme pillub et köik on nii paha ja siis vanasti (veneajal? ) kui köik oli nii tore ja hea, käisime teiste öuel (ahhjaa see ununes et see oli riigi öu sel ajal ja veel Vene riigi öu) ja tegime mis tahtsime ja köik kelle on eraomand on sead!?
1. detsember 2016 13:32
Servituudi seadmisel ei võeta kinnisasjalt maatükki ära, vaid kellegi või millegi kasuks seatakse õigus kasutada kinnisasja kindlat osa
vaenlik 1. detsember 2016 13:34
Tegelikult mina tahaks maamtee kinni panna, poolitab minu maad, ja sina võid osta lennuki.
tiblunn 1. detsember 2016 14:53
osta, nimetu 12:24, endale krunt Kuu peale ja keksi seal niipalju kui tahad. Kaeva endale kasvõi marsi kanaleid. Aga inimühiskonnas elades arvesta, et su laiutamine lõpeb kurvalt. See ei ole hoiatus. See on dialektika.
Kuule Anastasia 1. detsember 2016 12:17
kuidas sa eestisse üldse Jaani maapeale oled elamise saanud ?
1. detsember 2016 12:03
Huvitav, kas servituudi seadus Eestis enam ei ole jõud?
Sass 1. detsember 2016 12:00
Pilt googlest https://www.google.ee/maps/@59.5247397,25.6961821,3a,75y,51.32h,81.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFq9khG-yhhhQZ2Y2imMwzw!2e0!7i13312!8i6656
Vasakul elab Nelly, paremal Jaan. Siililegi selge et Jaanil on niipalju varandust mida kõikide vahenditega kaitsma peab. Tegus mees see Jaan.

Keel, milles me elame 1. detsember 2016 11:38
Kui vana naine muutub avalikkus jaoks "memmeks" siis ei ole tal enam loota lugupidavat suhtumist, nagu see võrdväärsete puhul tavaks on. Memm on nunnu tudipea, tema enam ise ei tea, mis talle hea on, küll ühiskonna tugevamad juba omavahel otsustavad, kuidas temaga käituda.
1. detsember 2016 12:00
Eks mutt kõlaks palju parem, väärikas eaka inimese tiitel, vähemalt Eestis
1. detsember 2016 12:01
memm ‹-e 22› ‹s›
1. ema. Kuidas su memme tervis on? Kuidas ma sellest küll oma memmele räägin! Need kindad on mu kadunud memme kootud. Ma ei või nii kauaks jääda, memm hakkab muretsema. Memme-taati hoolitsesid ta eest hästi. Kas memm ikka jaksab veel kodus toimetada? „Aitäh, memm!” hüüdis Volli emale.
2. vanem naisterahvas, mutt, eit. Memmede suud ja sukavardad käivad nobedasti. Memmed heietavad noorpõlve mälestusi. Vanamees kutsus oma naist memmeks. *.. järgmises peatuses viipas vanamees ühele memmele ja laskis ta eesuksest peale. A. Valton. || hlv (ebameheliku, ara mehe kohta). Ole mees, ära ole memm! Jaan lööb kampa, ega ta mõni memm ole! Mis sõjamehed need ka on, täielik memmede kari. Mis mehed te olete, (kuradi) memmed kõik! *.. aga suurem hulk on ju niisugused memmed, et räägivad aga jah ja aamen järele, mis Paju ees. Chr. Rutoff.
▷ Liitsõnad: vanamemm.
1. detsember 2016 12:28
Kui vana inimene avalikku jaoks muutub mutiks, lugupidamine on garanteeritud, eks ju
lugeja 1. detsember 2016 11:23
Ei imesta kui peagi lehes-uudistes õnnetusest kus Jaani maja maha põlenud!!
Pole veel linnuks moondunud 1. detsember 2016 11:21
Koju peaks saama, ilma et linnuks end moondad. Või aastaid kohtutes närve ja advokaatidele raha kaotad. Aga meil on õigusriik ja õiguskantsler ja mis kõik veel. Ja on ongi nii, et kui naaber lubab, siis saad koju, aga kui tahab kiusata, siis ei saa. Koli mujale. Müüa ka senist elupaika ei saa.
Räägitakse, et meil pidi juba tükk aega haritud ja kirjaoskaja rahvas olema. Tundub, et meie seadused on teinud noored ja elukogemuseta inimesed, kes heal juhul on osanud kusagilt midagi
tõlkida ja nii oli on ja jääbki. Lõppkokkuvõttes ikka täiesti hämmastav. Kurb ja kole. Peaasi et makse maksad.
Eravaldusest 1. detsember 2016 11:20
Eravaldus on muidu mõnus. Oma valduses võid Rumeeniast saabunud STEEL saemüüjatele vastu minna, optikaga karabiin õlal ja vaadata, kuidas neil lülitub sisse tagurpidikäik, kusjuures sa ei pea sõnagi lausuma.
Eravalduses võivad joosta sinu koerad vabalt.
Eravaldusest võid välja ajada tüütu statistiku, "valimindmehe", ka mõnedki riigiametnikud jne.
KUID!
Sa ei tohi teisi kiusata. Kui ikka sinu maalt läheb läbi tee, mida mööda teised oma koju pääsevad, siis pole õige neid kiusama hakata.
Tark on nad kokku kutsuda ja arutada läbi nt talvine teehoole, kõik koos teha avaldus omavalitsusele, et seda teed ka hooldataks, tänu avalikule huvile jms.
Asi töötaks ja sinust peetakse lugu.
Ainult väga rumal inimene jätab kasutamata võimaluse kollektiivsel jõul oma tee puhtaksahkamise võimaluse, oma vara järelevalve naabrite poolt ja üldise hea läbisaamise võimaluse.
Sellised teesulgejad ei ole just eriti targad, aga püüavad seda puudujääki kompenseerida ülbusega.
Lõpetavad nad alati sandisti.
kui 1. detsember 2016 14:37
soovid natuke sandistada seda Jaani anna teada, saab natuke kerepeale ja siis hakkab olema korralik kodanik, praegult nimetan teda separatistiks venelane krd, tegi järgi venemaa vägitegusid
Mati 1. detsember 2016 11:14
See ajukääbikust Jaan võiks Eesti kohtusüsteemist niigi palju teada, et Euroopa Inimõiguste kohus pole mingisugune "neljas kohtuaste", ei tühista Riigikohtu otsuseid ja nii edasi.
uskumatu hullus 1. detsember 2016 11:14
Meilgi oli kunagi selline situatsioon aga ametnik ütles selget "kui tee on kaardil siis kinni ei tohi panna" ja asi korras. Tee sulgeja uuris järgi ja pidi tõdema, nii see on ja tegi tee lahti. Aga kindlasti on seal peenemad seadused :)
Ärme vaata ühest vinklist 1. detsember 2016 11:02
Teised peavad sulle pakkuma ainult esteetilist vaatepilti või mis? Kiuslik vanamutt
Teine kiuslik vanamutt 1. detsember 2016 12:41
Igaüks oma mätta otsast. Meil kõigil on õigused, mida ülihästi teame, aga et nendega kaasnevad ka kohustused, seda ei taheta teada,oled vana või noor. Vallad ei taha oma valdusse väikseid teelõike nende hoolduskulude tõttu.Miks ei võiks teekasutajad omanikuga kokku leppida ja kompenseerida ühiselt teehoolduskulusid?
Evi veskaru 1. detsember 2016 11:01
kallid Eestimaalased! Lopetage kurjustamine ja yksteisele enda yleolek naitamine. Lahiminevik voib korduda ja hullemini.Ara unusta Jumal naeb koikke! Ara tootke kurjust!!!!

reku 1. detsember 2016 10:58
Tavaline asi eestlase puhul. Ostetakse maatükk, ja tõmmatakse okastraat ümber, ja pannakse sildis mitte läheneda MINU OMA.
Seadus on olemas 1. detsember 2016 10:40
ASJAÕIGUSSEADUS
§ 155. Avalikult kasutatav tee
(1) Omanik, kelle kinnisasja läbib avalikult kasutatav tee, ei või takistada ega lõpetada selle tee kasutamist ka siis, kui tee ei ole kantud kinnistusraamatusse avalikult kasutatava teena.
(2) Kinnisasja omanik peab avalikult kasutatava tee äärses ribas järgima seadusjärgseid kitsendusi.
(3) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks seaduses sätestatud korras.
§ 156. Juurdepääs avalikult kasutatavale teele
(1) Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.
(2) Kui kinnisasja osalise võõrandamise tagajärjel võõrandatud või allesjäänud osa kaotab ühenduse avalikult kasutatava teega, peab selle osa omanik, mille kaudu ühendus seni toimus, võimaldama teise osa omanikul ühendust pidada oma kinnisasja kaudu käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud tingimustel.
(3) Kinnisasja omanikul ei ole õigust juurdepääsu nõuda, kui senine ühendus avalikult kasutatava teega või kinnisasja osade vahel on katkenud tema tahtel.
[RT I 2003, 13, 64 - jõust. 01.07.2003]
Kõik 1. detsember 2016 11:11
On ju seaduses kaunis,aga miks see kohtus ei toimi ja lihtinimesed kannatavad Üratõusnute omavoli pärast.
Keegi ei täida oma kohustusi. 1. detsember 2016 11:30
Miskis telesaates räägiti, et olla kohal käinud kohtutäitur ja sellega asi piirdus.
Kuidas peaks?
Kohtutäitur teatab, et selleks ja selleks kuupäevaks peab olema tee lahti, vastasel juhul rakendatakse sundtäitmist.
Kui seda ei täideta, saabub kohale kohtutäitur ja mitte üksi. Kõige ees on kopplaadur, mis eemaldab tõkked, siis tõstukauto, mis teisaldab teel olevad sõidukid. Kõik lukud, väravad jms lõigatakse ketaslõikuri või saega puruks. See on seaduslik, sest täitmine PEAB tagama olukorra taastekkimise võimalikkuse puudumise.
Kogu seda paraadi turvab politsei, kes on KOHUSTATUD seda tegema, kuna täietakse sunniga kohtuotsust.
Järgmisel päeval saab teesulgeja arve kopplaaduri, autotõstuki ja töid teostanud firmalt, läbi need tööd tellinud kohtutäituri.
Arvete mittemaksmisel antakse asi kohtusse ja siis muutub varaline nõue samuti sundtäidetavaks, mis näeb ette teesulgeja vara arestimist, ka selle tee, tema elamise, sõidukite, arvete jms osas.
Jube lihtne tegelikult.
Kuid muidugi keerukam, kui inimeste elu ruineerimine, pensionäride, üksikemade jms kuuse alla tõstmine, mida kohtutäiturid naudinguga teevad, sest see on mugav- ei pea kusagile maale mitmeks tunniks sõitma.
Just 1. detsember 2016 11:46
Lisaks 1. detsember 2016 12:00
Hiljem esitatav arve koosneb ka kohtutäituri "töötasust", mis on no ütleme 800 EUR, lisaks kõikvõimalikyud kõrvalkulud kütusele, sõiduki amortisatsioonile, sideteenustele, mida iganes.
Kopplaadur võiks olla kohale toodud suurel, raskeveokitreileril (seadus ei keela), brigaad palgatud kallist firmast (peab tagama ju korrektse ja kvaliteetse töö- esindatakse riiki), autotõstuk Tallinnast, iga tõste ja teisaldus täishinnaga + kohalesõit jne... jne...
Kui nüüd rehkendame kokku selle tsirkuse kogusumma, siis hakkab arve saajal nina verd jooksma ja põlved lähevad lukust lahti.
KUI ei maksa, siis sellele lisanduvad kohtukulud ja uus väljanõudmise- ja menetlustasu, veel ca 1500 näiteks ja nüüd pole enam teha midagi- arestitaksegi kogu vara ;).
Seega- arve võib vabalt kujundada esimeses osas nii 4000 EUR kanti ja hiljem ümardada 6000 EUR juurde.
KUI aga mees on nii loll, et barrikadeerib selle tee uuesti- tuleb kordussaade ja + 4000 EUR.
Kui mina seal taga elaksin, siis ma lõbustaksin end ikka täiega, endise riigiametnikuna ma oskaksin seda väga hästi.
ESIMENE kaebus läheks mul Kohtutäiturite Koja suunas, kuna kohtutäitur ei vii läbi täitmist.
Kuna kohtutäituri amet on vägagi "iisi mani", siis hakkab mees lisaks enda sügamisele ka end liigutama võrdlemisi ruttu, sest kõige rohkem kardavad nad litsentsi kaotamist, mis lükkab nad koheselt teisele poole rindejoont.
Arvan, et asi laheneks ca kahe nädalaga ja vapper teesulgeja krabab edaspidi kohalike möödudes mütsi peast ja kummardab.
arvaja 1. detsember 2016 10:34
üks korralik keretäis kulub niisugusele ära
et siis 1. detsember 2016 11:47
See tundub olevat kõige kiirem ja antud olukorras mõistlik lahendus.
Vaino 1. detsember 2016 10:16
Huvitav, kas riigi päästeamet või siis kiirabi hakkab rentima helikopterit või sõidab jõuga läbi väravate mis sõiduteel ees. Kas siis on kahju saajatel õigus nõuda teeomanikult kahjud sisse. Tundub, et tuleb neile lukkude lõikamiseks tangid välja kirjutada! Ei tohi unustada, inimelu on tähtsam tabadest!
Kalev 1. detsember 2016 10:03
Mina olen selliseid naabreid sedasi karistanud, et olen nende taba kōrvale veel oma taba ka pannud. Ise istun eemal autos ja vaatan , kuidas hommikune , juba niigi hiljaks jāānud, tōōle minek toimub.
väga tubli 1. detsember 2016 10:08
nii peabki sellistega käituma
no 1. detsember 2016 09:57
selliseid jobusid terve eesti täis.
aga mis 1. detsember 2016 09:54
teha kui muud moodi pole naabril võimalik oma suurt tätsust näidata
! 1. detsember 2016 09:49
Liia Hänni vilju sööme veel oi kui kaua!

aiaiai 1. detsember 2016 09:36
need kõik olid vanasti või nõuka aja ehitataud teed, mida mööda sõideti, üle terve Eesti, plaanidel kõik olemas ja kenasti näha. Nüüd on aga nii, et neid teid on erastanud kruntide omanikud mingil moel aga nad pole neid omale ehitanud. Seega, pole neil õigus ka neid teid kinni panna, kui külaelanikud on aastasadu mööda neid teid käinud ja sõitnud. Iseasi on kui keegi ehitab omale maja ja teeb vikese sissesõidutee endale, rajab otsast peale, täpselt nii nagu rajatakse teid ja see on kallis lõbu. Omavalitsused peaksid kaardid välja otsima ja mitte alskma inimesi nõmetseda väravte ja igasugu kividega. Kah mul parunid!
Rai 1. detsember 2016 09:30
Tee pandi kinni, kuna sama naaber juba aastaid kaebas, et teda häirib kui mees oma remondi töökojas toimetab. Lõpuks panigi tee kinni,
Terve 1. detsember 2016 09:27
Eesti on täis erateid,sest kui arendused tekkisid,siis jäeti teed vallale üle andmata ja nüüd on inimesed hädas.SEE ON RIIGI TEGEMATA TÖÖ.SEADUS PEAB OLEMA,ET LIGIPÄÄS KODULE OLEKS TAGATUD.Iial ei tea kes ühel hetkel ära tõuseb ja hakkab küla terroriseerima.Riik vaatab hambutult pealt.
pada sõimab katelt... 1. detsember 2016 09:34
No üks asi on see, et neid teid poleks kunagi tohtinud erastada saada. Teine asi on see, et kuna need on erastatud, siis sageli on nii, et kõik inimesed kasutada tahavad kellegi teise teed, aga kui teeomanik ütleb, et maksaks nüüd raha ka, et talvel lund lükata või tees auke parandada, siis keegi maksta ei taha. Sellise suhtumise peale paneks mina ka tee kinni.
Ainuke väljapääs oleks, et vald ostaks turuhinnaga tee ära ja hakkaks ise hooldama.
katel 1. detsember 2016 09:57
No kuulge, vallad ei taha neid erateid, sest siis ei pea nad neid ka hooldama aga vajadusel kasutusöigus on alati. Nii et pole siin midagi et eraomanikud on need pahad. Inimesed on pahad, kes sulgevad oma naabritelt juurdepääsu!
pada 1. detsember 2016 12:01
No kui on selline vallavalitsus valitud, kes arvab, et inimeste kodude juurdepääsuteid pole hooldada vaja, siis pole mõtet ka lehes kurtmas käia. Miks peaks keegi eraomanik oma rahadega teed hooldama ja ülejäänud lihtsalt sõidavad läbi ja kulutavad teed?
katel 1. detsember 2016 12:16
kas sina oled oma vallavalitsuse valinud´? Siis oled sa kyll ju önnega koos. Mina kyll poetasin oma kaardi aga valisid erakonnad.
Rai 1. detsember 2016 09:25
Kas mitte aastaid tagasi juba keegi mutt ei kaevanud kogu aeg, et teda häirib tegevus seal töökojas. Lõpuks panigi mees tee kinni. Oma maa peal püüad töökojaga raha teenida, et pere elatada ja muudkui kaebab.
Julie 1. detsember 2016 09:24
Huvitav,kuidas see omanik rahulikult magada saab ?
miks vald seda teelõiku ära ei osta? maksab ju kopikaid. 1. detsember 2016 09:20
vald võiks oma elanike jaoks midagi mõistlikku ja positiivset teha, et kõigil oleks hea ja ei tülitseks.
1. detsember 2016 10:06
Ma ei mūū seda vallale kopikate eest
to / 10:06, 1. dets 2016 1. detsember 2016 20:22
mitte et vald maksab kopikaid, vaid see asi, st. teelõik maksab reaalselt kopikaid, tule pilvedest alla!, muidugi leiduks rumalaid, kes maksab mida küsitakse, võib ka miljon küsida, iseasi kas keegi ostab.
1. detsember 2016 09:14
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
Kommunist, marxist? 1. detsember 2016 10:00
sinu esivanemad siis järelikult löid lulli ja sylitasid lakke kui teiste omad oma raske tööga maa välja teenisid! Aitäh neile, olen alati tänulik. Aga sina vöid ju ikka igatseda seda aega kui köik oli "nasha" ja vaadates kuhu Eesti on minemas siis jah, see aeg vöib ruttu tulla, sina önneseen.
R.... 1. detsember 2016 09:12
Ei ole 100% kindel, aga kas mitte aastaid tagasi ei kaevanud sama mutt selle krundiomaniku peale, et teda häirisid mingid autod seal töökoja juures. Seal on remonditöökoda. Lõpuks sai mehel siiber ja panigi tee kinni.
ja mis 1. detsember 2016 11:23
sellel teega pistmist on?

Tammsaare 1. detsember 2016 09:09
tundis ikka eestlaslikku hinge väga hästi,ega muidu Andrese ja Pearu lood poleks sündinud.
AJALEHT ju näitab teed - 1. detsember 2016 08:48
kui tahad lugeda, maksa!!! A ma maksan ju interneti eest nagunii?
1. detsember 2016 10:08
Ajalehel ja internetil pole midagi rohkemat ūhist, kui ainult see, et ajaleht maksab ka intrneti eest.
tänu 1. detsember 2016 11:24
internetile, me seda lehte siin loemegi.
See 1. detsember 2016 08:44
on KAPITALISM. Kui tahad minu maa pealt läbi minna, MAKSA!!!
trikitaja 1. detsember 2016 08:26
Kas selles külas mehi ei elagi, et ühele päheistujale koht kätte näidata?
elab ikka 1. detsember 2016 08:49
aga oma nahk on ihule kõige lähemal ja keegi ei kavatsegi nahaparkali jutule minna.
Kompromisse tehakse vaid siis kui nende tegemiseks ollakse motiveeritud. Kui on hirm või kui on šanss omakasule. 1. detsember 2016 08:23
Proua Nelly on piisavalt vana nii et tal ei ole midagi kaotada enam. Vanainimene saaks osutada külale "community service"-t. Vaevalt, et teda kõrge vanuse tõttu vangi pannakse.
P.S.
elektronide loovutamise kampaania prantsusmaal
http://liveleak.com/view?i=2d7_1479687197
1. detsember 2016 08:21
tahad Eesti elu tegelikkusest lugeda - maksa !
EBANORMAALNE NÄHTUS 1. detsember 2016 07:58
JÄRJEKORDNE EESTI RIIGI ÄMBER; MIDA ÄRASTAMISTE JA ERASTAMISTE KÄIGUS TEHTI. RIIK PEAKS NEED ASJAD KÕIK ÜMBER VAATAMA; AGA MITTE KÄSI LAIUTAMA. SEE ON TÄIESTI EBANORMAALNE NÄHTUS.
viigileht 1. detsember 2016 08:13
Taastati sõjaeelne olukord ja omand tagastati õigusjärgsetele. Omand aga on püha ja puutumatu. Sellega tuleks harjuda.
1. detsember 2016 08:48
Ei tagastatud mingit omandit õigusjärglastele, vaid smugeldati jobust uusmaasaajale. Sellel kinnistul, millelt läheb läbi üldkasutatv tee ja mõlemasse otsa on täna paigaldatud väravad, oli varem küla meierei ja kauplus. Maja on alles ja ära lagastatud eelnimetatud tegelase poolt.
ha ha 1. detsember 2016 10:35
Õigusjärgsetele? Eesti õigusjärgsus katkes lõplikult kui Eesti vabatahtlikult loobus oma iseseisvusest ja kõigest sellega kaasnevast Venemaa kasuks!
Mädanik 1. detsember 2016 07:33
Eestlane ja eraomad on hullem kui islam.Kes lükkab ümber.
ole nüüd ikka 1. detsember 2016 08:14
nüüd on meil jölle peremehed ja popsid peaksid seda teadma.

1. detsember 2016 07:33
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
1. detsember 2016 08:00
Te peaksite tõenäoliselt pöörduma Liina Hänni jt ˇ990ndate aastate erastamisprotsessi juhtide poole.
Nipi 1. detsember 2016 10:55
Konkreetsed otsused, kas tagastada vanades piirides või jätta teistele vajalik teelõik tagastamata, tehti kohalikus omavalitsuses. Kui sooviti tagastada vanades piirides aga koos teiste kasutatavate juurdepääsuteedega, siis tulnuks kohe ka servituut sätestada juba tagastamise või erastamise protsessis. Kui seda tehtud pole, on puhtalt tegemist KOV tegematajätmisega. Kes vastutab? Tõenäoliselt mitte konkreetne ametnik kes juba pensionile läind vaid ikka KOV. Kui teisiti ei saa, peaks uue tee ehitama sest tõepoolest, paljud sellised teed läbivad maaomaniku õue ja see on privaatsuse rikkumine. Vanade vigade eest tuleb maksta ikka sellel, kes selle vea tegi. Jah, lõppkokkuvõttes maksab maksumaksja. Aga maksumaksja ise valis selle seltskonna, kes vigu tegi.
1. detsember 2016 12:47
Omandiõiguse tagastamine oleks liialt venima hakanud, kui igasugu asju üle oleks hakatud vaatama, ja nii see Hänn seltskond andiski soovitusliku käsu mitte aega raisata (umbes nii see mälu järgi oli).
to Nipi 1. detsember 2016 17:08
Üsna kindlasti on vastavad klauslid nii valla korralduses kui jobu-jaani krundiplaanil olemas -see sell lihtsalt ei täida mistahes seadusi või kohtutäituri korraldusi. Väike puhkus vee ja leiva peal ehk mõjuks.
rg 1. detsember 2016 07:29
Hambutud seadused vallatöötajad on selles süüdi las klaarivad ise ära muidu töökoht kaob
lembit 1. detsember 2016 07:24
Need vallatöötajad kes nii töllid olid et mõõtsid tee eramaa sisse tuleks probleemi küündimatusepuhul vallandada
1. detsember 2016 07:18
No on lugu. kas töesti Eestis on niisugune asi VÖIB JUHTUDU. KAS TÖESTI RIKKAD NAGU VENEMAAL TEEVAD MIDA TAHAVAD. KAS TÖESTI EI OLE SEADUST. AJAB TÖESTI NAERMA SELLE EESTI ELU YLE.
1. detsember 2016 08:17
kas käisid ise vene vaatamas? Seal ju suletakse kõrgeid riigiametnikke, kes rahvast nöörivad, kambritesse(?)
Saamatud vallaametnikud 1. detsember 2016 07:06
Inimesed peaksid ükskord aru saama, et kõik need jamad on tegelikult kunagiste kohalike omavalitsuste poolt tekitatud. Ainult alaarenenud inimene või vallaametnik mõõdab üldkasutatava tee kellelegi eramaaks. Aga kui kaugemale vaadata, siis on see jälle seaduseandjate praak. Seadused aga on koostanud juristid ja nad nägid varakult ette, et see on koht kust jälle inimesi koorida kohtuvaidluste korral. Vaadake läbi kõik Eesti seadused ja te ei leia üheski selgust ja konkreetsust, mis välistaks kohtuskäigu.
1. detsember 2016 06:40
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
sõida seenele oma puitniga 1. detsember 2016 06:47
igas rahvuses on õelaid, lolle ja halbu inimesi ja ida pool on neid rohkem:)
Rahu, rahu 1. detsember 2016 06:38
ja veel kord rahu. Õhk on veel erastamata ja maksuvaba. Lennake ja ei mingeid tõkkeid.
rahunege, seltsimehed kommunistid 1. detsember 2016 06:22
Eesti Vabariigis on maa eraomandus lubatud. Minule ka näiteks ei meeldiks kui terve küla minu õuest läbi sõidaks. Minge ja ostke see jupp teed ära või ehitage uus.
oi,oi 1. detsember 2016 06:43
Küll on õhku täis-mina keelan. Kuidas sina selle kinnisvara said, et otsustad tee kinni panna ja vanainimest mõnitada. Kui sulle ei meeldi, ehita ise neile tee, pappi paiatab sinul olema. Vaata, miski pole jääv ja need "seltsimehed kommunistid" olid sinust inimlikumad. Ka minul on maa, ometi ei ole ma kedagi keelanud seal marjul-seenel käia, oksi kütteks võtta ja isegi jõulukuuse kinkisin, kui küsiti. Kes oled sina? Meie ehitasime selle riigikese üles ja mõned -tegelikult väga paljud on nüüd hakanud nn PEREMEESTEKS, ISE POLE LILLEGI vABARIIGI VABASTAMISEKS TEINUD. häbi.
1. detsember 2016 08:01
Te ei saa suure vabadusvõitlejana aru, et eraomand on püha.
nii et, 1. detsember 2016 11:29
kui näiteks sinu liisitud auto seisab minu maa peal, siis ei lase sind auto juurde?
teiste eraomand paljude arvates on eikellegimaa, irw / 08:01 1. detsember 2016 14:24
Inimestel selles osas on väga naljakas arusaam - eraomand kehtib ainult oma omandi piirides, nii kui astud piiridest välja, käitud nagu siga, isegi surnuaiad ei jää puutumata.
1. detsember 2016 07:39
Jah ja siis, kui see teejupp oleks sinu käest ära ostetud, poleks sul midagi selle vastu, et terve küla su õuest läbi sõida?
Ei 1. detsember 2016 09:10
06.22 laseks raha maksta ja püüaks edasi sig*tseda.
1. detsember 2016 10:11
Olgu , ostan juppi āra ja kuidas sa siis oma ōue pāāsed?

Hüpe 1. detsember 2016 05:45
Kolkaküla on tõkkejooksiate treeninglaager ,kui tahad teispoole tara pead üle hüppama.
huh 1. detsember 2016 05:40
Kas tõega ei saa kambapeale 1 tõusikut üheotsapiletiga kuhugi polaarjoonepoole saata?
See on metssigadus 1. detsember 2016 05:39
armsa,vana naise vastu. Eramaa ja erameri;) see on vaid tükike Eestimaad ja sealt peab ka koju saama
see tubli eesti naine ,Issand ,jääge ometi inimesteks eestimaa tükikeste omanikud.
päevitasin 1. detsember 2016 09:17
erarannas,omanik tiirutas ümber minu .Ei lasknud end segada õnneks suud lahti ei teinud. Võrtsjärve rand ka eraomand. Suurushullustus.
Mjahh 1. detsember 2016 05:35
Memmeke, ega siin muu aita kui kutsu kas Kuuuurija või Kaua võib külla.
Eks need ole "erastamise" mõrud viljad ja oravapartei poolse molekuliministri tehtud seadused, mis igas valdkonnas on toonud ainult tülisid esile.
Kõik need VÕSid ja perekonna-, pärimisseadused tuleb lauale tõsta, üksipulki lahti harutada, jätta sinna õiguse ja õiglusele vastavad paragraafid, muu sodi välja kraapida ja siis uuesti kokku panna rahvale tarbimiseks.
to: mjahh 1. detsember 2016 07:00
Õigekiri oleks vaja selgeks teha! Paragraaf üksipulki.
Axel 1. detsember 2016 07:44
Kaua võib on seal juba koos Peetriga käinud
abc 1. detsember 2016 05:30
Meilgi oli kunagi selline situatsioon aga ametnik ütles selget "kui tee on kaardil siis kinni ei tohi panna" ja asi korras. Tee sulgeja uuris järgi ja pidi tõdema, nii see on ja tegi tee lahti. Aga kindlasti on seal peenemad seadused :)
ka 1. detsember 2016 08:03
sahtlivahe on peenem kui sõrmed...
ei 1. detsember 2016 08:22
maksa rumalusi ütelda ja kirjutada,kui ei ole kompetentne.
Rahvaluule! 1. detsember 2016 10:44
Too siia see seadus välja mis ütleb,et me võime läbi sinu krundi jalutada millal me tahame. Kui tee on kaardil siis on see ka krundi piiridest alati välja mõõdetud.
Igaüheõigus 1. detsember 2016 15:54
Kui sinu eramaa on tähistamata, siis võingi ma seal jalutada, palju tahan. Isegi telkida tohin kuni ühe ööpäeva (kui omanik seda suuliselt ei keela). Lagastada lihtsalt ei tohi.
to rahvaluule 1. detsember 2016 17:24
Krundi sisse ei mõõdetud riigimaanteid ja kohalikke teid(ehk vallateid) ,väiksemad teed jäid ikka eraomandisse .Kui vaatad kasvõi illustratsiooniks olevat skeemi siis näed et see tee on ka kõigil järgnevatel naabritel eraomandisse antud.
Kõik saavad hakkama aga üks jobu enam ei saa- see ei ole juriidiline- see on meditsiiniline probleem.