Andi Meister viitab kaheksa inimese salapärasele kadumisele

18. august 1997 00:00

Reisiparvlaeva "Estonia" hukku uuriva komisjoni endine esimees Andi Meister viitab kaheksa laeval viibinud inimese salapärasele kadumisele, kuna nende huku kohta puuduvad kindlad tõendid.

Siiani on kahtluse all kaheksa inimese saatus, kelle nimed sattusid "Estonia" hukkumise järel pääsenute nimekirjadesse, kuid hiljem sealt kadusid. 1994. aasta 28. septembril olid pääsenute esialgsetes nimekirjades kaheksa inimest, nende hulgas "Estonia" teine kapten Avo Piht. Hiljem nende nimed kadusid päästetute hulgast.

"Kriminalist ütleks, et kui keegi peab jääma kadunuks, peavad jääma kadunuks ka need, kes olid juhtumisi temaga koos," kirjutab laevahuku uurimiskomisjoni endine esimees Andi Meister oma raamatus "Lõpetamata logiraamat", mille kirjastab uudisteagentuur BNS. "Ent see on väga ränk süüdistus," lisab Meister.

"Estonia" huku järel olid pääsenute esialgsetes nimekirjades kapten Avo Piht, neljas tüürimees Kaimar Kikas, laevaarst Viktor Bogdanov, vanemmehaanik Lembit Leiger, neljas mehaanik Agur Targma, kaupluse juhataja Tiina Müür ja varieteetantsijannad õed Hannika ja Hannely Veide.

Kadunud vanemmehaaniku Lembit Leigeri kajut asus laeva kaheksandal tekil komandosilla all. Meister kinnitab, et uurimiskomisjonil pole andmeid, et vanemmehhaanik jõudis laeva kreeni kaldudes komandosillale, kuhu ta hädaolukorras minema pidi. "Lõpetamata logiraamatu" autori väitel on kaks versiooni: Leigerile langes laeva kaldudes ootamatult peale kajutimööbel või püüdis meremees väljuda kajutist akna kaudu.

Neli päeva pärast laevahukku kuulis Leigeri abikaasa mitmest allikast, et tema abikaasa on Rootsist lahkunud ja jõuab 1. oktoobril koju. "Kahjuks asendus ootusrõõm meeleheitega, Estonia vanemmehaanik jäi kadunuks," kirjutab Meister.

Raamatu autor avaldab hämmastust selle üle, et "Estoniale" sukeldunud tuukrid, keda juhtisid Rootsi võimud, ei kontrollinud Leigeri kajutit, mille akendele võis vabalt juurde pääseda.

Meister peab võimalikuks, et neljas tüürimees Kaimar Kikas pääses laevast välja. Õnnetuse ajal, kella 1.30 paiku kuulis Kikase häält vanemmehaanik Margus Treu, kui too küsis, kas tarbevett on võimalik ümber pumbata. "Kikas oleks olnud üks tähtsamaid tunnistajaid, tema teadis, mida teati sillal õnnetusest, ja nägi, mis juhtus kapteniga," märgib Meister.

Neljas mehaanik Agur Targma pidanuks välistekile jõudma masinameeste käigu kaudu. "Võib-olla sattus mees sellisele parvele, kuhu ta poleks tohtinud sattuda," kirjutab Meister.

Laevaarst Viktor Bogdanovit pole õnnetuse ajast saadik näinud ükski pääsenu. Meisteri sõnul on reaalne, et laevaarst polnud tormisel ööl oma kajutis, kuna keegi reisijaist võis vajada tema abi. "Allveeuuringutel ei tundnud aga tuukrid ka arsti ega tema kajuti vastu mingit huvi," märgib raamatu autor.

Kaupluse juhatajat Tiina Müüri olevat nähtud koos kapten Avo Pihtiga laeva välistekil reisijaid abistamas. Ametlikes tunnistustes on pääsenuna mainitud vaid Pihti, mitte aga Müüri.

Neptunuse kohviku administraator Raivo Sinimeri on ainus, kes tunnistab, et nägi Müüri vahetult enne õnnetust veidi enne kella ühte öösel laeva kohvikus.

Kaksikõdedest varieteetantsijaid Hannika ja Hannely Veidet ei maini oma tunnistustes ükski pääsenu.

Päästetute nimekirja sattunud diskor Tiit Meos leiti ametlikel andmetel surnuna kummulipöördunud päästeparvelt.

"Nimed võisid sattuda nimekirjadesse eksikombel, kuid kindlasti ei sattunud ükski nimi kuhugi iseenesest," kirjutab Meister. "Ka ei sattunud kaheksa kadunud laevapere liikme nimed päästetute hulka Eestis."

"Estonia" uurimiskomisjoni endine esimees on veendunud, et enamikul laeva meeskonnaliikmetest oli õnnetuse ajal seljas päästevest ja vähemalt kellegi neist pidanuks meri välja andma.

Kuuldusi, et mingi erilaev korjas inimesi tormisel ööl lainete vahelt valikuliselt üles, peab autor täielikuks jaburduseks. Meister selgitab raamatus, et esialgsete nimekirjadega oli palju segadust, kuna mitmed inimesed olid samasse nimekirja kantud mitu korda, paljude nimedega oli eksitud ning mõnedel ära vahetatud perekonnanimed ja eesnimed.

Siiani pole Rootsi ametivõimude ametliku selgitusega rahul ka kaheksa kadunuks jäänud inimese omaksed. Möödunud aasta septembris saatsid nad kirjaliku järelepärimise Rootsi peaministrile Göran Perssonile. Rootsi politsei teatas vastuses, et neil puudub nende kaheksa kadunud inimese pääsemist kinnitav informatsioon. (BNS)