Eesti uudised

Reservõppused hakkavad toimuma 24tunnise etteteatamisega (112)

Marvel Riik, 20. november 2016 14:16
Olenemata sellest, kas õppuse etteteatamise aeg on lühike või pikk, peab kutse saanud reservväelane õppusele kohale ilmuma. Siiski võtab kaitsevägi arvesse ka eraelulisi erandeid. Foto: EKV/Juhan Soone
Aasta algusest kehtiv riigikaitseseadus lubab kaitseväel hakata korraldama lisaõppekogunemisi, mille etteteatamise aeg võib olla kõigest 24 tundi.

Viimastel aastatel on riikidevahelised konfliktid eskaleerunud aina lühema ajaga. Et Eesti suudaks samuti igasuguses ootamatuses kiiresti enda kaitsejõud kokku saada, on uude riigikaitseseadusesse lisatud lisaõppekogunemine, mis kohustab lühikese etteteatamisajaga – alates 24 tunnist – reservväelasi metsa õppustele minema.

Kuigi seadus lubab õppusi korraldada 60 päeva ulatuses, oleksid esimesed lisaõppekogunemised mõnepäevased. „Kui me reservväelased juba kohale kutsume ja on võimalik anda täiendõpet, siis me ei saada inimesi niisama tagasi, vaid pakume maksimaalset väljaõpet,“ lisab kolonelleitnant.

Olenemata sellest, kas õppuse etteteatamise aeg on lühike või pikk, peab kutse saanud reservväelane õppusele kohale ilmuma. Siiski võtab kaitsevägi arvesse ka eraelulisi erandeid. Foto: EKV/Juhan Soone

Mis aga saab reservväelase töö- ja eraelust? Seadusest tulenevalt peab õppusele kohale ilmuma, kuid vajadusel võetakse arvesse ka eraelulisi erandeid. „Kui kohaletulekuga ja tähtajast kinnipidamisega tekib probleeme, tuleb sellest enda struktuurüksusele, kes õppust korraldab, teada anda.

“Vähendamaks töö- ja eraelu ebamugavusi, püütakse õppusi ka nädalavahetustega ühildada. Lisaks soovitab Sirman õppusele tulla ühistranspordiga, seda enam, kui reservväelase peres ongi üks sõiduauto, millega pereliikmetel oleks vaja erinevaid sõite teha.

Järva maavanem Alo Aasma (30) on kümmekond aastat kuulunud kaitseliitu ning isegi temale põhjustaksid kiirõppused  parajalt ebamugavusi. „Tööalaselt oleks keeruline leida keegi, kellele asjad üle anda, aga mitte võimatu. Kodu oleks minu puhul suurem probleem,“ tõdeb Aasma.

Olles lapsevanem ja elades linnast väljas, tekitaks õppus perekonnale omajagu logistilisi probleeme. „Samas oleks moraalselt keeruline tulla lühikese etteteatamisega kodust ära, kui sa oled juba planeerinud perega kuhugi minna,“ lisa ta.Ühistranspordiga oleks Aasma sõnul võimalik minna kogunemispunkti, kuid sellest lihtsam ja mugavam oleks lasta kellelgi enda ära viia. „Ma ei kujuta ette, et tahaksin kaitseliitlasena enda täisvarustusega ja relvaga bussi peale minna.“