Foto: Välisministeerium
Toimetas Geidi Raud 17. november 2016 22:03
Ingrid Amer, kes on Eesti alaline esindaja UNESCO juures, andis täna Pariisis UNESCO peadirektorile Irina Bokovale üle oma volikirja.

Volikirja üleandmisele järgnenud vestluses kõnelesid suursaadik Amer ja Bokova sõnavabadusest, koostööst kultuuripärandi kaitsel ning kultuuridevahelisest dialoogist. "Hindame kõrgelt kogemust, mille on andnud meile liikmesus UNESCO täitevkogus, maailmapärandi komitees ning ka vaimse kultuuripärandi kaitse komitees,“ ütles suursaadik Amer.

 Foto: Välisministeerium

Teemadest, millega UNESCO hetkel tegeleb, tõi suursaadik Ingrid Amer Eestile olulisena esile kõrghariduse diplomite ja kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise ülemaailmse konventsiooni väljatöötamise.

"Meie jaoks on konventsioon väga oluline, sest see aitab kaasa Eesti diplomite tunnustamisele nendes riikides, kellega meil vastastikuseid lepinguid pole,” lausus suursaadik.

Eesti panustab konventsiooni väljatöötamisse oma ekspertidega ning toetab protsessi ka rahaliselt. 

Samuti kõneldi veel internetivabadusest ning UNESCO tegevusest selles valdkonnas.

 Foto: Välisministeerium

ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) on loodud riikidevahelise koostöö ja teabevahetuse edendamiseks hariduse, teaduse ning kultuuri valdkonnas. UNESCO peakorter asub Pariisis.

Ingrid Amer on lõpetanud Tartu Ülikooli filoloogiateaduskonna. Amer asus välisteenistusse 1995. aastal.

Ta on töötanud saatkonnas Varssavis, välisministeeriumis poliitikaosakonnas ja riiklikus protokolliosakonnas, juhtinud Kesk-Euroopa ja Balkani bürood ning Kagu-Euroopa, Euroopa Liidu üldasjade ja laienemise bürood.

Samuti on ta töötanud suursaatkondades Helsingis ja Prahas.

Alates 2013. aasta augustist töötab Ingrid Amer asejuhina suursaatkonnas Pariisis.

Foto: Välisministeerium