EASi juhatuse esimees Hanno TombergFoto: Teet Malsroos
Toimetas Kristin Aasma 2. november 2016 18:38
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu aktsepteerib OÜ Ermamaa projekti menetluse osas valminud mõlema auditi järeldusi ning astub samme, et vältida sarnaseid vigu tulevikus. EASi tellitud audit näitas, et 2012. aastal ei dokumenteerinud EASi juhatus piisavalt OÜ Ermamaa otsuste tegemise protsessi ja jõudis otsuseni, mis oli erakordselt soosiv toetusesaaja suhtes. 

EASi nõukogu on EASi juhatusega kokku leppinud, et kui Euroopa Komisjon otsustab rahandusministeeriumi auditi põhjal täiendava toetussumma tagasi nõuda, siis teeb EAS otsuse, kas tasuda see summa vaietefondist või esitada OÜ-le Ermamaa täiendav tagasinõue, edastas EASi kommunikatsioonijuht Kadri Kütt.

Kolme kuu jooksul teeb EASi juhatus õigusliku analüüsi võimalike lahenduste kohta.

"EASi juhatuse otsuste kvaliteet on aastatega märkimisväärselt paranenud. Peame ka antud projekti vigadest õppima, et neid tulevikus vältida,“ ütles EASi nõukogu esimees Erki Mölder. "Tänase juhatuse ülesandeks antud projekti osas on eelkõige teha põhjalik õiguslik analüüs edasiste võimalike sammude osas.“ 

Rahandusministeeriumi audit selgitas, et 2012. aasta EASi otsus oli tehtud valedel õiguslikel alustel (projekti peatamisest tekkinud kahju oleks olnud võimalik kuude põhiselt välja arvutada) ning selle põhjendamisel oli arvesse võetud valesid argumente (presidendi külalisi oli arvesse võetud OÜ Ermamaa külalistena).

Auditi hinnangul on projektile antud toetusest 90 protsenti mitteabikõlblik ning Euroopa Liidu reeglite kohaselt tuleb mitteabikõlblik kulu toetuse saajalt tagasi küsida. "Lähtume KPMG ja rahandusministeeriumi auditi järeldustest ning alustame menetlust, et hinnata, kas EAS saab esitada täiendava tagasinõude OÜle Ermamaa,“ lausus EASi juhatuse esimees Hanno Tomberg. "Peame tegema antud juhtumist selged järeldused ja vältima piisavalt argumenteerimata  otsuseid tulevikus.“

Samal teemal

Kommentaarid  (27)

susser-vusser 3. november 2016 21:13
Olin Tombergist paremal arvamusel, aga Lilloga pundis on kõik mõeldav.
Gil 3. november 2016 16:02
Huvitav, kuidas see vaidfond moodustub? Ilmselt ikka nii, et mõnelt toetuse saajalt õnnestub välja kaevata mingi puuduv linnuke või %, mis jäi 100%-st tegemata ja tagasi nõutakse 100%. See on siis hea panna fondi ja maksta "teenetega" tegelintskitele nende pättused kinni. See oli Ilvest poolt ilmselgelt nii plaanitud, et krabavad veel ja rohkem ning ega ometi presidendipaari (Jumalaasemikke maa peal?) keegi milleski kahtlustada ei saa, veel vähem asja seaduse raamides lahendama hakata.
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS