Foto: Alar Truu
Toimetas Karoliina Vasli 2. november 2016 12:50
Kuigi EAS nõudis riigipea Toomas Hendrik Ilveselt tagasi vaid 10 protsenti kunagi Ermamaale antud toetusest, siis rahandusministeeriumi audit näitab, et tagastada tuleks 90 protsenti toetusest.

Meenutuseks tasub märkida, et Ilves sai EASi vahendusel Euroopa Liidu tõukefondist ligi kolm miljonit krooni toetust (üle 190 000 euro). Pärast ametiaja lõppu teatas Ilves, et turismitalu Ärmal ei avata ning tagastas EASi nõudel 10 protsenti summast.

Rahandusministeeriumi auditis on aga öeldud, et OÜ Ermamaa kasutas valminud majutusasutust ja konverentsikeskust sihtotstarbeliselt kuus kuud ning siit tulenevalt hindavad audiitorid mitteabikõlblikuks 90 protsenti eraldatud toetustest ehk 171 353,52 eurot (60 kuust ei kasutatud objekti sihipäraselt 54 kuud ehk 90 protsenti ajast). Auditoorid soovitavad EASil viidatud summa deklareerida Euroopa Komisjonile kui mitteabikõlblik ning algatada protseduur toetuse tagasi maksmiseks. Maakeeli - summa, mis reaalses elus jäi Ilvese taskusse, tuleks ikkagi Euroopa Komisjonile tagasi maksta.

"Sellistes olukordades tuleb toetuse tagasi nõudmisel lähtuda sihtotstarbelise kasutamise ajast. Ärma talu oli turismiobjektina kasutusel kuus kuud ettenähtud 60 kuust. Teistes projektides, kus sihipärane kasutamine ei ole jätkunud, on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus teinud tagasinõude kasutamise ajalisest proportsioonist lähtudes," kommenteeris rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja Kaur Siruli.

"Soovitame Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel muuta oma otsuseid ja toetuse tagasinõude määramisel lähtuda projekti sihtotstarbelise kasutamise ajast. Sama soovitas ka rahandusministeeriumis paikneva Euroopa Liidu struktuuritoetuse korraldusasutuse jurist oma kommentaarides osaühingut Ermamaa puudutavale otsusele veebruaris 2012 ehk poolteist kuud enne Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse langetatud otsust tagasinõude kohta," lisas Siruli.