Eesti uudised

Siseministeerium soovitab 2017. aasta legaalse sisserände piirarvuks 1317 inimest (32)

Toimetas Maria Rozbaum, 2. november 2016 08:55
Foto: Jörgen Norkroos
Siseministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, milles teeb ettepaneku kehtestada 2017. aasta sisserände piirarvuks 1317 inimest, mis on 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast.Ka tänavu on sisserände piirarvuks 1317 inimest. Sisserände piirarvu alla kuuluvad töötamiseks, ettevõtluseks ning välislepingu alusel antavad tähtajalised elamisload. Sisserände piirarv ei puuduta Euroopa rändekava alusel Eestisse ümberpaigutatavaid inimesi ega teisi rahvusvahelise kaitse saajaid.„Oleme järjepidevalt soodustanud haritud ja tegusate välismaalaste Eestisse elama asumist ning siin kohanemist. Muudmoodi ei saakski – Eesti tööealine elanikkond väheneb ja rahvastik vananeb, mistõttu on tööandjatel järjest keerulisem leida sobilike oskustega töötajaid. Eestis elama ja töötama asuvad välismaalased annavad omapoolse panuse siinsesse arengusse,“ ütles siseminister Hanno Pevkur.Piirmäär 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast tuleneb välismaalaste seadusest. Piirarvu alla ei kuulu Euroopa Lii