Foto: facebook.com/WarsawForum
Eesti uudised
28. oktoober 2016 08:09

President Ilves sai Vabaduse Rüütli auhinna (59)

Eile õhtul anti Varssavi julgeolekufoorumil president Toomas Hendrik Ilvesele üle Vabaduse Rüütli auhind, mille president Ilves pälvis panuse eest üleilmse julgeoleku arendamisse.

Vabaduse Rüütli auhind antakse kord aastas inimesele, kel on silmapaistvad teened vabaduse, õiguse ja demokraatia eest seismisel. Auhinnatseremoonial pidasid kõne Rootsi endine peaminister Carl Bildt ning ajakirja Economist toimetaja Edward Lucas.

Carl Bildt ütles kõnes, et president Ilves tegi oma ametiaastate jooksul Eesti – ja sellega koos kogu piirkonna - olulisemaks maailma liidrite silmis, kes vastasel korral ei oleks huvitunud ei Eestist ega regioonist laiemalt. Edward Lucas märkis, et president Ilves tõi Eesti maailmakaardile, mis Eesti-suuruse riigi jaoks ei ole ainult rahvusliku tuntuse, vaid ka julgeoleku küsimus.

Tänukõnes ütles president Ilves, et vabadus ja demokraatia, mida läänemaailm on pidanud endastmõistevataks, on sattunud ohtu. Selle põhjuseks on nii välised ebademokraatlikud jõud kui ka demokraatliku maailma enda tegematajätmised.

Ilves märkis, et isegi need riigid, kel on ajalooline kogemus, mida tähendab olla jäetud vabadusepüüdlustes üksi ja kaitseta, ei näita alati valmisolekut aidata neid, kes praegu vabadust taotlevad. “Kui me hoidame kõrvale vastutusest vabadust kaitsta, siis võime me vabaduse kaotada. Vabaduse, mille edasi andmine järgmisele põlvkonnale on meie kohus,” ütles president Ilves tänukõnes.

Ettepaneku Vabaduse Rüüli auhinna vastuvõtmiseks tegi Casimir Pulaski fond president Ilvesele selle aasta mais. Varem on Vabaduse Rüütli auhinna saanud president Lech Wałęsa, president Aleksander Kwaśniewski, president Valdas Adamkus, minister Bernard Kouchner, senaator Richard Lugar, president Mikheil Saakashvili, minister Radosław Sikorski jt.

President Ilvese tegevust vabaduse ja demokraatia eest seismisel on tunnustatud ka varem.2013. aastal pälvis president Ilves demokraatlikku arengut toetava mõttekoja NDI (National Democratic Institute) demokraatia auhinnaga e-riigi ja digitaalse kodanikuühiskonna edendamise eest.

2014. aastal anti Wroclawi Globaalse Foorumi raames president Ilvesele Atlandi Nõukogu Vabaduse auhind, rõhutades tema rolli demokraatlike väärtuste eest seismisel Euroopas, isikuvabaduse kaitsmisel ning Euroopa-USA suhete edendamisel.

2014. aastal andsis Ameerika Ühendriikide Massachusettsi osariigis asuva Tuftsi Ülikooli mainekas Fletcheri rahvusvaheliste suhete kool president Ilvesele Fletcheri kooli tänumedali, mis asutati aastal 1983 tunnustuseks liidritele, kes edendavad rahu, õitsengut ja õiglust maailmas.

2015. aastal sai president Ilves Praha Aspeni instituudi auhinna, mis anti talle tunnustamaks Eesti edu Euroopasse lõimumisel ning president Ilvese rolli Kesk- ja Ida-Euroopa riikide koostöö edendamisel ning Atlandi-üleste suhete väärtustamisel.