Eesti uudised

Valitsus toetaks vaesemaid valdu (7)

Maarit Stepanov, 28. oktoober 2016 04:00
Arto AasFoto: Toomas Tatar
Riigihalduse minister Arto Aas esitles eile valitsusele tehtavaid ettepanekuid, et parandada hõredalt asustatud piirkondade ja äärealade majanduslikku seisu. Muudatusi tahetakse teha tulumaksu jaotamises ja senisest olulisemaks saab tasandusfond.

Arto Aas ütleb, et praegu on Eestis omavalitsuste rahaline seis väga erinev: on rikkad Harjumaa vallad ja äärealadel asuvad väikese elanikkonna ja sissetulekuga omavalitsused. Et üle Eesti oleksid võimalused võrdsemad, on loodud tasandus- ja toetusfond, kuid toetusfondi rahad on sihtotstarbelised ja selle suurus liialt väike.

Valitsusele esitatav ettepanek näeb ühelt poolt ette tasandusfondi suuremat rolli ja teisalt ka elanikelt tuleva raha ümberjaotamist. Kasutades statistikaameti andmebaase, on Aasa sõnul selge, kui palju ja kui tihedalt Eesti erinevates paikades inimesi elab. Nii leitakse võti, mille abil määrata omavalitsusele tasandusfondist toetust. Selle leidmisel on kõige tähtsamal kohal kooliealised noored. "Seome suurema tulu õpilaste arvuga. Kui omavalitsuse territooriumil elab õpilasi hästi hajusalt, mitte tihedalt asustatud punktides koos, siis selle võrra saavad nad riigilt suurema toetuse."

Mida rahaga ette võtta, seda riik ei dikteeri. "Kas omavalitsused kasutavad lisaraha hariduseks, teedeks, lasteaedadeks – seda saab ise otsustada. Seda meie ette ei kirjuta."

Teine oluline ettepanek on tulumaksu jaotamise muutmine. Minister ütleb, et ettepanekus midagi uut ei ole, sest sarnast süsteemi kasutatakse ka naabrite juures. Kui praegu saab omavalitsus talle eraldatud osa füüsilise isiku tulumaksust täies mahus kätte, siis edaspidi saaks kodukoht endale vaid 40 protsenti tulumaksuosast, ülejäänut hakkab omavalitsuste vahel jagama riik.

Aas arvab, et rikkamate omavalitsuste sissetulek ümberjaotamisest ei väheneks, sest lisaks tahetakse inimese maksudest riigile anda senisest 0,53 protsenti rohkem: "See on 2008. aasta tase, mida hiljem kärbiti." Aas rõhutab, et kelleltki raha ära ei võeta ja rikkamatele omavalitsustele tähendab muudatus vaid laugemat tulude kasvu.

"Kui me anname lisaraha ja muudame süsteemi natuke ühtlasemaks, siis tegelikult on kõik võidus. Ei ole sellist hetke, et kellelgi eelarve väheneks," on minister kindel.

Nende ettepanekute kõrval peab riigihalduse minister oluliseks, et riik lubaks kohalikel omavalitsustel rohkem otsustada, kuidas raha kasutada. Ta rõhutab, et oluline on ka see, et maamaks muudetaks kohalikuks maksuks. Selle suuruse määraks omavalitsus. Seeläbi saab lisaks tulule ka ümbruskonda kujundada, et kuhu teha tööstus ja kus on elumaa.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee