Eesti uudised

President Ilves saab riigilt tööruumid ja hüvitatakse eluaset, kuigi seadus nii ette ei näe (77)

Teet Teder, 27. oktoober 2016 13:42
Foto: LAURA OKS
Kui president Rüütlile anti riigi poolt elu- ja tööruumid, ning tema isiklike eluruumide kulusid ei hüvitata, antakse Ilvesele tööruumid ja makstakse ka eluruumide kulusid. 

Vabariigi Presidendi ametihüve seadus ütleb, et presidendil, pärast ametivolituste lõppemist, on õigus „saada oma kasutusse elu-, esindus- ja tööruumid ruumide üüri- ja korrashoiukulude hüvitamisega riigi poolt või saada riigilt hüvitist presidendi elukoha korrashoiuga seotud mõistlike kulude eest.“

Samal teemal

President Ilvese puhul on sõna „või“ asendatud sõnaga „ja“ ehk täna kiitis valitsus heaks, et Ilvese käsutusse antakse esindus- ja tööruumid Tallinnas aadressil Roheline aas 5 ja lisaks hüvitada Ilvese elukoha Ärma talu korrashoiuga seotud mõistlikud kulud.

Kui seadus ütleb, et võimalus on saada üks kahest, siis miks Ilvese puhul hüvitatakse elukoha kulud ja antakse riigi poolt ka tööruumid, päriti peaminister Taavi Rõivaselt tänasel valitsuse pressikoverentsil. Rõivas põhjendab, et Ilvesel on eluruumid endal olemas.

Rõivas: „Seaduse mõte on see, et Eesti riik kohtleb oma endisi presidente väärikalt. Teiseks selle seaduse mõte on see, et presidendil on peale ametist lahkumist võimalik kasutada nii elu kui tööruume ja kui tal on need ruumid endal olemas, nagu antud juhul on president Ilvesel koduna olemas Ärma talu, siis selle puhul hüvitatakse vajalikud kulud ja kuivõrd ei ole võimalik eeldada, et presidendil endal oleks olemas ka vajalikud kontoriruumid, siis kontoriruumide puhul rakendub „või anda kasutusse“ ehk riik annab presidendi kantseleile kuuluva ruumi presidendi kasutusse. Erinevate objektide puhul on erinevalt rakendatud, ühel juhul kompenseeritakse kulud, teisel juhul antakse kasutusse. President Rüütli puhul näiteks on mõlema objekti, nii elu- kui töökohaga, „antakse kasutusse“ ja Helle Meri puhul kaetakse eluruumi kulud.“

Samal teemal

06.02.2017
Kersti Kaljulaidi kodu turvaliseks muutmine maksis üle 27 000 euro
02.11.2016
Audiitorfirma KPMG: EAS tegi Ärma suhtes üldiselt õige otsuse, kuid rahandusministeeriumiga tulnuks nõu pidada