Dikajevi asjas võib tulla kokkulepe Foto: Arno Saar
Siim Randla 15. oktoober 2016 04:00
Eesti kuritegelikus ilmas väidetavalt tuntud Haron Dikajevi arvatava kuritegeliku ühenduse kohtuasjas on kaalumisel kokkuleppemenetlus.

Dikajevi asjas käivad küll läbirääkimised kokkuleppe sõlmimise üle, kuid samas võivad need jääda tulemusteta prokuröri arusaamatult väga jäiga positsiooni tõttu, selgitas Dikajevi kaitsja, vandeadvokaat Natalia Lausmaa.

Tema hinnangul on süüdistus äärmiselt nõrk, põhilise osa kahtlustusest moodustab käibemaksupettuste toimepanemine Lätis ja Leedus. Kaitsja hinnangul pole Eesti kohtul pädevust arutada süütegusid, mis ei ole toime pandud Eestis. 

Dikajevi asjas on kohus andnud kaks nädalat vaheaega kokkulepete sõlmimiseks. Riigiprokuratuur on esitanud süüdistuse 18 inimesele, kellest enamikule pannakse süüks Haron Dikajevi juhitud kuritegelikku ühendusse kuulumist.

Süüdistuse järgi rahastas kuritegelik ühendus enda tegevust eri majandus- ja varavastaste kuritegude toimepanemisega. Muu hulgas pandi toime käibemaksupettusi, millega tekitati Lätile ja Leedule sadade tuhandete eurode ulatuses kahju, märgib ERR.

Eeluurimisel kogutud andmete järgi finantseeriti ühendust samuti Eestis toimepandud kelmustega, millesse kaasati inimesi, kes soostusid tasu eest vormistama oma nimele järelmaksu- ja laenulepinguid.

Selle tulemusena sai ühendus enda omandusse tehnikat ja sularaha.