Eesti uudised

Ilves maksis nõutud osa Ärma talu toetusest EASile tagasi (57)

Toimetas Piret Pappel, 12. oktoober 2016 15:53
Ärma talu Foto: LAURA OKS
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) esitas OÜ-le Ermamaa tagasinõude summas 19 039 eurot, pärast Ermamaa osaniku Toomas Hendrik Ilvese kirjalikku avaldust mitte jätkata toetuse eest rajatud Ärma talu sihipärast kasutamist. Ilves tasus tagasinõutud summa 12. oktoobril 2016.

Toomas Hendrik Ilves esitas kirjaliku soovi toetusega rajatud talu sihtotstarbelise kasutamise lõpetamiseks alates 1. jaanuarist 2017. Seetõttu esitas EAS OÜ-le Ermamaa tagasinõude. Selle aluseks oli 30. märtsil 2012 tehtud EASi juhatuse otsus, mille kohaselt küsib EAS toetuse osaliselt tagasi.

Samal teemal

Nimetatud otsuses arvestati ka asjaoluga, et Ärma talu on võõrustanud presidendi ametisoleku aja jooksul väliskülalisi ja mitteametlikke külalisi.  „Oleme tagasinõude esitamisel lähtunud varasemast EASi juhatuse otsusest ning arvestanud asjaolusid, mille alusel Ärma talu kasutamine turismiobjektina oli aastatel 2007-2016 piiratud,“ sõnas EASi juhatuse esimees Hanno Tomberg. „Tänaseks ei ole ilmnenud täiendavaid punkte, mis tingiks otsuse muutmise.“ 

OÜ Ermamaa sai 2006. aastal EASi vahendusel Euroopa Liidu struktuurifondidest 190 392 eurot toetust, mis oli mõeldud Viljandimaal asuva Ärma turismitalu arendamiseks. Toetusega saadud vara õnnestus OÜ Ermamaal turismi eesmärgil kasutada 17 kuud pärast toetusotsuse tegemist.

Toetuse saaja esitas 06.11.2007 EAS-ile taotluse, millega soovis muuta äriplaani ja peatada ajutiselt külalistemajas majutus- ja turismiteenuse osutamise. EASi juhatuse otsusega rahuldati taotlus kuni presidendi ametiaja lõpuni. Lisaks soovis president Toomas Hendrik Ilves võtta kogu objekti presidendi ametiajaks üürile.    

Toetuse saaja palus nimetatud tingimusliku kokkuleppe pikendamist 5. novembril 2011. aastal, misjärel tegi EASi juhatus 30. märtsil 2012 otsuse, et hiljemalt 1. jaanuarist 2017, kui presidendi ametiaeg on lõppenud, jätkub algse äriplaani elluviimine kuni 31. juulini 2020 või kui seda ei järgita, esitab EAS toetuse saajale tagasinõude.

OÜ Ermamaa osanik ja ametlik esindaja Toomas Hendrik Ilves esitas 10. oktoobril 2016 EAS-ile avalduse, milles ta kinnitas soovi mitte jätkata OÜ Ermamaa äriplaani järgimist. 12. oktoobril maksis ta tagasi nõutud raha EASile ära.

Samal teemal

02.11.2016
Audiitorfirma KPMG: EAS tegi Ärma suhtes üldiselt õige otsuse, kuid rahandusministeeriumiga tulnuks nõu pidada
18.10.2016
Euroopa Komisjon ootab EASilt OÜ Ermamaa toetuse kohta selgitusi
14.10.2016
JOKK ÄRMA MOODI: Ilvese kodutallu uputasid sadu tuhandeid eurosid nii EAS kui ka presidendi kantselei
13.10.2016
Ilves maksis tagasi vaid kümnendiku saadud toetusest