Eesti uudised

Riigikontroll: kõik riigi pakutavad e-teenused pole kasutajasõbralikud (3)

Toimetas Piret Pappel, 12. oktoober 2016 12:10
Riigikontrolör Alar KarisFoto: Alar Truu
Riigikontrolli hinnangul peab riik senisest enam pöörama tähelepanu avalike e-teenuste kasutatavusele, sest riigi pakutavad e-teenused ei ole ühtlaselt lihtsad, kasutajasõbralikud ega lisandväärtust pakkuvad. 

Riigikontroll analüüsis nelja infosüsteemi (riigihangete register, riikliku statistika tegemiseks vajalike andmete esitamise infosüsteem, avalik e-toimik ja ruumilise planeeringu menetluste infosüsteem) kaheksat e-teenust ning leidis, et osa vaadeldud avalike e-teenuste kasutamine pole lihtne ega mugav.

Vähemalt kahe auditis analüüsitud teenuse puhul tuli ka e-teenuse tarbimisel läbida kõik samad teenuse protsessi etapid, mis on vajalikud niiöelda paberil teenust tarbides. E-teenuse osutamise protsess peaks aga olema lihtsustatud, sest nii on võimalik lisaks lihtsale ja mugavale teenusele saavutada ka raha ja aja kokkuhoidu. E-teenustega saavutatavat aja ja raha kokkuhoidu polnud auditeeritud asutused e-teenuste loomisel ega hiljem hinnanud.Riigikontrolli hinnangul on riigi pakutavate e-teenuste kasutatavus ja kvaliteet ebaühtlane.

Ebaühtlane kvaliteet saab alguse sellest, et riigiasutuste arusaam avalike e-teenuste kasutajasõbralikkusest ja kvaliteedi hindamisest on erinev. Samas on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium avalike e-teenuste kvaliteedi ühtlustamiseks välja töötanud mitmeid soovituslikke juhendmaterjale, ent neid on teenuseid pakkuvad asutused järginud vähe või valikuliselt.

Vaja on ühtlasi kvaliteedinõudeid

Riigikontrolli hinnangul tuleb kasutajasõbralike, mugavate, lihtsate, efektiivsete, lisandväärtust pakkuvate ja tõrgeteta toimivate riigi e-teenuste loomist tugevamalt keskselt suunata ning teenuseid edasi arendada nii, et e-teenuste ja infosüsteemide kasutatavuse hindamine oleks kogu riigis ühtviisi läbimõeldud, regulaarne ja hõlmaks kõikide kasutatavusaspektide hindamist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on ette valmistanud valitsuse määruse, mis kohustab kõiki asutusi tegelema e-teenuste kvaliteedi, kasutatavuse hindamise ja parandamise ning lisaväärtuse väljaarvestamisega. Riigikontroll soovitas määruse kiiresti kehtestada. 

Riigikontrolör Alar Karis Foto: Alar Truu

Riigikontrolör Alar Karis ütles auditit kommenteerides: „Mul on hea meel, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on e-teenuste kvaliteedi parandamiseks astunud samme ja on näiteks välja töötanud soovitusi ja juhendeid teenuste kvaliteedi juhtimiseks. Siiski jääb sellest väheks, sest neid ei kipu kõik teenusepakkujad arvesse võtma. Arvatakse, et soovitatud kvaliteedisüsteemi rakendamine on keerukas ja liialt raha nõudev ning et juba olemasolev praktika tagab teenuste piisava kvaliteedi. Ja ega suures plaanis polegi midagi ette heita – praegu puudub asutusel kohustus järgida ühtset reeglistikku, sest juhendid ongi soovituslikud. Avalike e-teenuste kohustuslikud kvaliteedinõuded aitaksid parandada kasutusmugavust.“

Samal teemal

14.10.2018
Tõrkuv uus riigihangete register jätab kasutajad hätta