Kersti Kaljulaid
Toimetas Piret Pappel 7. oktoober 2016 16:28
Esmaspäeval ametisse astuv president Kersti Kaljulaid tegi tööleasumise ettepaneku Kyllike Sillaste-Ellingule, Heido Vitsurile, Tiit Riisalole ja Urmo Kübarale. 

Kersti Kaljulaid: „Ütlesin enda valituks osutumise eel, et minu meeskond saab olema laiapõhjaline ja sõltumatu. Siin saab olema inimesi erinevatelt elualadelt, erineva tausta, kogemuse ja oskustega. Inimeste maailmavaade ei saa olema tööle asumise eelduseks, aga kindlasti mitte ka takistuseks. Arvamuste paljusus on see, mida minu kabinetist edaspidi leida võib.“ 

Kaljulaid on teinud ettepaneku Tiit Riisalole asuda presidendi kantselei juhi kohale, Kyllike Sillaste-Ellingule presidendi välisnõuniku, Heido Vitsurile majandusnõuniku ning Urmo Kübarale vabakonna nõuniku ametikohale. Kõik neli on avaldanud valmisolekut ka nendele ametikohtadele asuda. 

Heido Vitsur on majandusteadlane ja -analüütik. Vitsur töötab hetkel LHV pangas ning varem on töötanud Arengufondis, majandusministeeriumis, Tallinna Linnavalitsuses ning peaministrite Mart Siimanni ja Tiit Vähi nõunikuna. Vitsur oli VII Riigikogu liige ja majandusminister aastal 1992.

Kyllike Sillaste-Elling on diplomaat ja välispoliitika ekspert, kes hetkel töötab välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantslerina. Varasemalt on ta töötanud erinevatel ametikohtadel välisministeeriumis, Eesti saatkondades Londonis ja Washingtonis ning peaminister büroo välispoliitika nõunikuna. 

Urmo Kübar on tunnustatud kodanikuühiskonna ekspert, kes on 10 aastat töötanud Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidus erinevatel ametikohtadel, sealhulgas liidu juhatajana aastatel 2006-2013. 

Tiit Riisalo on töötanud erinevatel ametikohtadel avalikus, era- ja kolmandas sektoris. Muuhulgas on ta töötanud välisministeeriumis, olnud Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori kohusetäitja, AS GO Travel juhatuse liige, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu esimees ning Erakond Isamaa ja Res Publica Liidu peasekretär. Ta on aktiivne kaitseliitlane ja merepäästja. 

Tiit Riisalo: „Tänapäeva tippjuhilt eeldatakse väga erinevaid kompetentse ja omadusi – eestvedamist, avatud suhtlemist, analüütilisust, teadlikust tegutsemiskeskkonnast, otsustavust ning innovaatilist lähenemist. Usun, et mul on need oskused heas tasakaalus ja piisavalt arenenud ning minu hariduslik taust ja senine töö- ja elukogemus võimaldavad edukalt kanda riigile olulise institutsiooni juhile langevat vastutust. Selleks, et presidendi kantselei juht ei oleks mitte ainult sisuliselt vaid ka formaalselt sõltumatu, astun välja Isamaa ja Res Publica Liidust.“