Lasteaia õpetaja teipis autistlikul lapsel uinaku ajaks suu kinni.Foto: PantherMedia / Scanpix
Delfi, Õhtuleht.ee, Kristin Aasma 22. september 2016 04:00
Möödunud esmaspäeval teipis Järvamaal Paide valla lasteaia sobitusrühma õpetaja autistlikul lapsel suu kinni, sest too ei jäänud lõunaune ajal magama ja segas teisi lapsi.

Lapsevanema sõnul ei reageerinud direktor õpetaja käitumisele ja too jäi karistuseta. Vanemaid ei rahuldanud selline ükskõiksus ja nad soovisid, et juhtunu saaks avalikuks, kinnitas üks neist Delfile.

Paide valla lasteaed-kooli direktori Margit Silluta sõnul otsustas õpetaja kasutada meetodit, millel oli olukorrast lähtudes hea tulemus, kuid kahjuks polnud tal lapsevanemaga eelnevat kokkulepet.

Eesti Autismiühingu juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko rõhutas, et lapse suu kinniteipimine on ebainimlik ja igale inimesele alandav, kuid autistlikule lapsele võib see eriti rängalt mõjuda.

"Teadaolevate faktide põhjal ei saa öelda, mis viis õpetaja kirjeldatud teoni. Loodame, et seda juhtumit analüüsitakse tervikuna ja last ümbritsevas võrgustikus annab igaüks oma panuse, et tulevikus selliseid juhtumeid vältida," kommenteeriti juhtumit MTÜ Lastekaitse Liidust.

Liit on seisukohal, et igasugune vägivald lapse suhtes on lubamatu. "Lastekaitse Liidu president Loone Ots nentis juba aastal 2012, et iga lapse, kaasa arvatud erivajadusega lapse arengu toetamine nii palju kui võimalik on arenenud ühiskonna tunnus.

On kahetsusväärne, et pärast veerandsajandi möödumist ÜRO lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimisest on Eestis laste vastu suunatud vägivallajuhtumid endiselt aktuaalsed.

1991. aastal lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimisega kohustus riik rakendama kõiki abinõusid, et kaitsta last füüsilise ja vaimse vägivalla eest," rääkis Lastekaitse Liidu kommunikatsioonijuht Grete Landson.

Liidu teatel pole sellele, kus sobitusrühma õpetaja kohtleb erivajadusega last lubamatult, õigustust.

"Sobitusrühmad luuakse kohaliku omavalitsuse poolt erivajadusega lastele vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele, mis sätestab, et valla- või linnavalitsus loob keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega ja eriabi või erihooldust vajavatele lastele võimalused arenemiseks ja kasvamiseks elukohajärgses lasteasutuses," selgitas Landson.

Lastekaitse Liidu eestvedamisel koostatud ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendavas aruandes 2015. aastal on ühe probleemina esile tõstetud õpetajatele vajaliku toe nappimist erivajadustega laste õpetamiseks.

Soovitati tagada haridusasutustes puudega lastele vajalikud tugiteenused ja õppevahendid ja täiendada vastavalt ka õpetajakoolitust, kommenteeris juhtumit Lastekaitse Liit.