Eesti uudised

Eesti oma Hannibal Lecter: INIMLIHA PRAEPANNIL (105)

LISA KOMMENTAAR

Vaatasin 11. september 2016 18:47
Detailselt kuulates sain ma küll aru, et juba esimesel tapmisel osales veel keegi (ilmselt Pille), seega ja kuulasin detailselt seda lugu ja naine on kindlasti kaassüüdlane kui mitte rohkemat, ehk õhutaja... Esimene tapmine pandi toime vähemalt kahekesi! Kuulake uuesti autoriteksti, "ta ei pääsenud jälitajate käest"! Mitmus. Teiseks ma ei usu seda vägistamise lugu! 24 aastane noor mees ei lähe
vägistama "paadialust" üle neljakümnest - see ei ole loomulik, pealegi on endal naine olemas, kes tundub olema üpris varajase seksuaalsete käitumisega.
nali 22. september 2016 20:09
kas teil on midagi isiklikku Pille vastu, et igal juhul tuleb teda maksimaalselt mustata?
harry 9. september 2016 18:52
heebelastele7
Jeesusest kui suurest ülempreestrist
1 Seesama Melkisedek oli ju Saalemi kuningas, Kõigekõrgema Jumala
preester, kes tuli vastu Aabrahamile, kui see pöördus tagasi kuningaid
löömast, ja õnnistas teda,
2 kellele ka Aabraham jagas kümnist kõigest, ja kes on, nagu ta nimi
esmalt tõlgitakse, „Õiguse kuningas”, siis aga ka Saalemi kuningas, see
on „Rahu kuningas”, 3 isatu, ematu, suguvõsatu,
kellel ei ole päevade algust ega elu otsa,
aga sarnaselt Jumala Pojaga
jääb preestriks jäädavalt. 4 Vaadake siis, kui suur on see, kellele ka peavanem Aabraham
andis kümnist sõjasaagist!
5 Leevi poegadel, kes saavad preestriameti, on küll käsk võtta
Seaduse järgi kümnist rahva, see tähendab oma vendade käest, ehk küll
nemadki on lähtunud Aabrahami niuetest.
6 Aga see, kelle sugu nende sekka ei arvata, võttis kümnist
Aabrahami käest ja õnnistas teda, kellel olid tõotused.
7 Vastuvaidlematult on nii, et alam saab õnnistuse ülemalt.
8 Ja siin võtavad kümnist surelikud inimesed, seal aga see, kellest
tunnistatakse, et ta elab.
9 Jah, võib isegi öelda, et ka Leevi, kes võttis kümnist, oli ise
Aabrahami kaudu maksnud kümnist,
10 sest ta oli alles esiisa niuetes, kui Melkisedek Aabrahamile vastu tuli.
11 Kui nüüd täiuslikkus oleks olnud olemas leviitide preestriameti
kaudu - selle läbi on rahvas ju saanud Seaduse -, miks oli siis veel
vaja esile tõsta teistsugune preester Melkisedeki korra järgi, mitte aga
Aaroni korra järgi?
12 Preestriameti muutmisega sünnib ju paratamatult ka seaduse muutmine.
13 Sest see, kelle kohta kõike seda öeldakse, on ju teise suguharu
liige, kust veel keegi pole teeninud altari juures.
14 On ju ilmne, et meie Issand on tõusnud Juudast, kelle
suguharule Mooses ei ole midagi rääkinud preestriametist.
15 Ja asi saab veel selgemaks, kui Melkisedeki sarnaselt
tõstetakse preestriks üks teine,
16 kes ei ole preestriks saanud lihaliku käsu Seadust mööda, vaid
hävimatu elu väge mööda.
17 Sest tunnistatakse ju:
„Sina oled igavesti preester Melkisedeki korra järgi.” 18 Varasem käsk tühistatakse, sest see oli nõder ja kasutu -
19 Moosese Seadus ei ole ju midagi teinud täiuslikuks -,
asemele tuuakse aga hoopis parem lootus, mille kaudu me võime saada
Jumala ligi.
20 Ja niivõrd kui see ei sündinud ilma vandeta - sest leviidid on
saanud preestriks vandeta,
21 Jeesus aga vandega selle kaudu, kes talle ütleb:
„Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda:
Sina oled igavesti preester” -, 22 sedavõrd on parem ka leping, mille käemeheks on saanud Jeesus.
23 Teisi, kes on järjekorras saanud
preestriks, on küll palju olnud, sest surm keelas neid selleks jäämast;
24 Jeesusel on aga selle tõttu, et ta jääb igavesti, muudetamatu
preestriamet.
25 Just seepärast ta võibki päriselt päästa neid, kes tulevad
Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda.
26 Just selline ülempreester on meile kohane: püha, veatu, laitmatu,
patustest lahutatud ja kõrgemaks saanud kui taevad.
27 Tema ei ole sunnitud teiste ülempreestrite kombel päevast päeva
tooma esmalt ohvreid omaenda pattude eest ja alles seejärel rahva
pattude eest, sest seda ta on teinud ühe korra ja alatiseks, kui ta
ohverdas iseenda.
28 Sest Moosese Seadus seab ülempreestreiks inimesed, kes on
nõrgad, aga vande sõna, mis on Seadusest hilisem, seab selleks Poja,
kes on saanud täiuslikuks igavesti.
haha 27. september 2021 11:03
Seevaldis on arvutiruumi uks lahti jäänud..
Minaarvan 7. september 2016 22:44
Odav kõmu müüb alati.
Saatejuhi seekord valitud teema on lati alt läbi pugemine. Ta oskab ja suudab rohkem. Edu ja häid mõtteid talle.
vana meenutus 7. september 2016 16:56
kardan siiani trollijuhte, kes päeval tööl, aga ööseks koju lähevad ja söövad abikaasa poolt praetud inimliha.
minumeelest 7. september 2016 08:01
Olii naine süüdi , sest aitas meest kuritegu sooritada ja oli teadlik sellest. Paljugi mis ta räägib, kes usub...Kui ikka elukene kallis, oleks iga inimene sellisest abielust vehkat teinud aga näe, tema ju armastas kurjategijat. ÕIgesti sai karistada. Hämmastas aga see, et babtistid olid mehe vanemad, eks peksid oma lapsi...Anna mõistust, nad ju ise hullud ja ega sest kasvagi normaalset inimesest kellele ühelt poolt võltsvagadust Piibliga pähe taotakse ja teiselt poolt ateistlikult veel piitsa antakse, kaua lapse mõistus vastu peab. Õudne. Kuritegu on kelletki elu võtta kui ta juba teise ema sünnitatud on. Siinkohal kurjategijad ei ole kaitstud.
naaber 6. september 2016 21:22
õhtuleht on NLiidu propaganda rakkes, ikka veel! sõna antakse ainult ühele osapoolele. tooge parem need psühhiaatrahaigla tüübid päevavalgele, kes posis pea segi keerasid. tollal oli psühhiaatria riigi repressiivne organ, eelkõige. isa Jaan oli ju endine kõva kommu, kes järsku riigivastaseks hakkas, selliseks aktiivseks riigivastaseks. KGB ei saanud talle mingil moel küüsi taha, siis leiti sobiv moodus. Poiss hullerisse, peale m ida tapma hakkaski. Kas polnud nii? 80-ndate alguseks olid ju ammu olems alateadvuse ümberprogrammeerimise meetodid jne. mida tshekistid kasutasid näiteks oma luurajate töötlemiseks, et nad siise kukkudes valedetektoris vahele ei jääks. need on päris võimsad tehnikad. poiss oli ju hulleris täielikult nende kontrolli all, tegid temaga seal, mis tahtsid. peale poisi surma jäeti ju vana Hanni KGB poolt rahule. Kas pole mitte imelik kokkusattumus?
äkki leiduks mõni tollane kgb või psühhiatria tegelane , kes tahaks enne surma karmavõlast lahti saada ja räägiks asja ära, mis tegelikult toimus? Kergitaks kaabut sellise inimese ees... mis siis ,et endine tshekist.
Kristiina 6. september 2016 21:00
Inimesed on ikka nii õelad. Pange end ise sellisesse olukorda....paljud meist oleks täpselt samamoodi käitunud....eks just suuremad kriitikud on "vati sees" elanud ja kõige hullem valik nende elus on ilmselt sobivate kingade leidmine.
msi 6. september 2016 16:23
vaatamata õõvastavale teemale oli saade minu jaoks naljakas.
lust toimikuga tutvumas ja tähtsa näoga tõlkimas eesti keelde sõna "sekretno".
kaastundlik lust kuulamas Pille ennasthaletsevaid heietusi. lust pöördub Pille poole sinatades, on üldse kuidagi semulik. mulle andis ta mõista, et sinatada tohib ainult eriti lähedasi inimesi. seega sai ta järelikult saate tegemise käigus Pillega üsna lähedaseks.
saate tegemiseks olevat kulunud 3 kuud. erakordne ebaefektiivsus. mittejuristil võtab nõukaaegse kriminaaltoimikuga tutvumine mõttetult palju aega. arvatavasti oli seal osa materjale ka vene keeles, lust aga vene keelt ei oska.
samas ilmus omal ajal ajakirjanduses väga põhjalik artikkel sel teemal, prokurör Eino Tõnismägi sulest.
minu teada oli Tõnismägi selles asjas ka prokurör.
oleks lust taibukam ja mitte nii pealiskaudne, oleks ta üles leidnud ka selle artikli ja saanud läbi hoopis väiksema vaeva ja ajakuluga.
kummaline on see, et lust püüab käsitleda kriminaalõiguslikke teemasid, kuid ise käib kuristiku äärel. varemkehtinud seaduse järgi oli lusti poolt psyhhoterrori solisti freddy laimamine telesaates puhas kuritegu. kuriteo tunnused on ka õhtulehe it-poisi kallutamisel isikuandmete kaitse seaduse rikkumisele.
HelveT. 27. september 2021 11:31
lugupidamisega inimeste vastu ,tuleks nimed suure tähega kirjutada. K.Lust on võtnud üldse väga raske saate tegemise, mis läheb üle kivide ja känduse. Parem oleks talle südamlikult nõu anda,aga mitte kaikad kodaratesse loopida. Mõistmist rohkem...rahvas.

pensionil jurist 6. september 2016 13:03
1967--1968 aatatel oli Nõmmel palju jubedam tüüp Heino Oras. Minu mäletamist mööda vägistas ja tappis ta 5 vanemat naist.Ühe isegi Hiiu kalmistu territooriumil. Kõvad ajakirjanikud võiks selle loo ka üles kaevata arhiividest,sest sellest pole üldse räägitud.Toimikud on ju riigiarhiivis olemas.Kolm toimikut.
7. september 2016 19:34
mis sest orasest sai lõpuks,kas jäi vahele ja anti tina?
just 6. september 2016 12:46
Aga niivõrd isekat ja endast märtri muljet jätvat persooni pole küll kohanud.
Alates sellest, et ta õppis trollijuhiks ning Andreasega oli juba aastaid varem tuttav, juba ca 15 aastaselt (otsis ta üles ka siis, kui oli abielus oma esimese mehega ning see oli sõjaväes). Kelneriks õppis Andreas hiljem, algselt töötas treialina.
Taksojuhi elu päästis juht ise. Pillel polnud sellega midagi pistmist – läks aga rahulikult nuga kilekotis taksosse ning kuna juht suutis teda jalahoobiga pareerida, pääses jooksu ja seetõttu jäi ellu. See oligi Pille “päästmine”, kes läks teadlikult mõrva sooritama.
kahe näoga Janus 6. september 2016 10:25
Jäle eit mängib ohvrit. Tema õnn, et mees ennast üles poos. Tegelik tõde naisest läks koos mehega hauda.
dstr 8. september 2016 11:09
Ma ei tea miks kogu aeg jahutakse et poos ISE ennast üles.
Kambrikaaslased tegid seda kuna neilegi oli tegelane vastuvõetamatu.
Tean inimest kelle kasuisa istus tollal ja osales ise kambris inimsööja ülespoomises
huvitatud 30. oktoober 2017 22:32
tahaksin selle kommenteerjaga tuttavaks saada
Ja veel 5. september 2016 21:33
Inimene.kes on kodus saanud ainult solvanguid ja peksu.ei oskaks olla hell ja armastav.aga seda ta pille jutu järgi oli
No ei usu 5. september 2016 21:22
Et see peksmine nii oli! Käosid seal majas ka teised paar sõpra ja käis ka noormees mujal. Hea on hukka mõista.pagana raske on mõista. Mäletan minagi.kuidas mu vanemad arutasid.et jälle käis miilits seal majas ja kuidas vana hannit peeti riigivastaseks. Mäletan ka sellesama poisi tagakiusamist ja norimist. Hiljem käisid veel jutud naise ringitõmbamisest. Ime.kui siis mõistus selle peale alles jääb. Kahju kõigist
Arne 5. september 2016 18:24
Kõrvaltvaatlejana on jäänud mulje , et oma osa loos oli ka meie ateistlikul ühiskonnal. Isa kiriku pastorina oli võimudel pinnuks silmas ja ässitati puberteedi ealine noor oma isa vastu. Tuleb meelde
P.Morozovi lugu. Poiss sattus selle tulemusel kolooniasse. Kui kolooniast lahti sai, pani mind imestama
tema vastuvõtmine komsomoli erandkorras. Ma uurisin, et mis toimub. Isa ütles, et ikka selleks et tõestada et isa on loll, kes usub jumalat. Ta tegi kõike vastpidi isa tahtele ja ühiskond kiitis takka. See
saigi ainult nii lõppeda nagu lõppes. Isa ütles ära varasta ja ära tapa , tema tegi täpselt vastupidi.Kui
ühiskod ei aksepteeri midagi, siis lased jäetakse mängust välja. Siin toimiti vastupidi, ässitati laps oma vamemate vastu üles. Ja ma arvan, et sellel neetud psühhiaater LIIVIL oli oma osa. Nagu ma hiljem
aru sain, ei poonud ta ennast hirmu pärast üles. Ühiskond toetas teda oma isa vastastes ettevõtmistes
ja nüüd järku arreteeriti-ta tudis ennast reedetuna. Seda tõestab ka tema hüvastjätukiri.
oma osa on usuhaigusel 6. september 2016 18:09
Isiksus pannakse paika kolmel esimesel eluaastal sellega, kuidas last koheldakse ja temasse suhtutakse. Kui mängus usk, võivad tulemused olla vägagi grotesksed, näiteid on ju küllaga. Soome psühhiaater Paloheimo, kes on aastakümneid uurinud, kuidas inimese psüühikat kahjustab talle varases lapsepõlves osaks saanud tundetu, ebaõiglane vägivaldne kohtlemine, väidab, et kohtlemisest kujuneb saatus. Tsitaat:"Sageli paistavad religioossed kodud olevat kohtadeks, mis on kaasa toonud kõige tõsisemaid kahjustusi. Vanemad kipuvad seadma jumala iseenda ja oma lapse vahele, mistõttu katkeb bioloogiline vanema-lapse suhe." (Grote
põhiosa on siiski usuhaigusel 6. september 2016 18:28
Kohtlemisest kujuneb saatus, on öelnud soome psühhiaater Paloheimo, kes aastakümneid uurinud, kuidas inimese psüühikat kahjustab talle varases lapsepõlves osaks saanud halb ja eriti veel tundetu kohtlemine, vägivald ja ebaõiglus. Tsiteerin: 1. "Kui noore isiksuse arengu kõige paremal ajal ei ole suudetud kujundada turvalist ja lähedast kontakti lapse ja vanemate vahel, on oht, et võimalus selleks on mööda lastud. On selged bioloogilised põhjendused - kesknärvisüsteemis asuvad neuronvõrgustikud on jõudnud kärbuda". 2. "Sageli paistavad religioossed kodud olevat kohtadeks, mis on kaasa toonud kõige tõsisemaid kahjustusi. Vanemad kipuvad seadma jumala iseenda ja oma laste vahele, mistõttu katkeb bioloogiline vanema-lapse side". Ja katkebki, kuskil 3-4 eluaasta paiku, võin kinnitada oma groteskse lapsepõlve põhjal (end usuorganisatsioonile pühendunute arvates on laps ilge, patune jälkus, "patus sündinud", süüdistatav kõikides hädades juba enne oma sündi jne.)
oh, 5. september 2016 17:26
Vaimuhaigeid on alati leidunud - iseasi, kas neist peab aastakümneid jahvatama. Kirjutatagu tõesti parem töökatest ja tublidest inimestest (nagu vanal-halval nõuka ajal tehti).
Raivo Arengu 5. september 2016 17:16
Kunagi hiigelammu, arvata, et pea pool sajandit tagasi, puhus tormi veele üks mõrtsukpaar, kes mõlemad teineteist piiritult armastasid. Olid kui krimi-Juulia ja pervo-Roomeo. Viimasel meeldis kurki puhtfüüsiliselt varjatult kaasas kanda (tänapäevaste arusaamade kohaselt poleks selles midagi hullu, kui vastavat kaupa ka söögiks ei serveerita). Võimalik, et seesama paarike oligi meenunud kehastus jälkusest, mis paraku tänini meelest ei lähe.

jälestusväärsed värdjad mees ja naine mõlemad 5. september 2016 16:07
vuih 5. september 2016 15:44
tv vaataja 5. september 2016 13:58
Saatejuhi lemmikteema, kes otsib odavat populaarsust ja puhub üles intriige!
ka vaataja 5. september 2016 16:57
Odavad populistid kütavad siin klikitada nii et sabad keerdus.Järelikult on vajalik?
jummel 5. september 2016 13:54
kas see jälle Liivi saade, ta peaks ravile minema.
:D 5. september 2016 22:48
Jaa, Anti Liivi saade.Ta ise ka kohal.
arvamus 5. september 2016 13:53
Saatejuhi lemmikteema, kes otsib läbi meedia odavat populaarsust ja puhub üles intriige!
krt 5. september 2016 13:47
milline jama--ei andnud meest üles kui sai teada mida teeb---vaimuhaiged mõlemad, seda saadet poleks vaja--räige ja vastuvõtmatu, seda ei oska isegi kommenteerida, need on ebainimlikud koletised, millest normaalne inimene aru ei saa.
5. september 2016 13:56
Ei tea millal vaimuhaiged on ennast süüdi tunnistanud?
Miks te neid vanu asju 5. september 2016 13:45
5. september 2016 12:14
Kõige rohkem vaimuhaigeid sarimõrtsukaid on pärit ususektidega ülekülvatud usast.Ka see Hanni oli pärit usuhullude perest,väärastatud vaim sünnitab koletisi.

Uhpuhh 5. september 2016 12:02
Milleks on vaja sellest saadet teha? Täiesti valel teel ollakse, inimesi ei tohiks üldse mingi negatiivse materjaliga häirida. Positiivsus teeb meist õnneliku ja annab hingerahu!
Palun säästke end ja ärge vaadake sellist saasta!
5. september 2016 16:20
tõmba teleka pistik seinast välja ja ära vahi neid lollusi, magad paremini ja vaimne tervis jääb rikkumata.
6. september 2016 12:47
Kursusekaaslane: 5. september 2016 11:34
Kelnerid,pagarid,kondiitrite kv.Tallinna kaubastu .Meile teatati kui tuli miilits ja viis selle inimsööja käeraudades minema. Perekond andis isegi reptsepti kuidas oli inmese liha maitsvam süüa.Neil oli laps ja ka temale söödeti liha. See lugu ei oleks välja tulnud kui naise söpranna tuli külla .Talle pakuti ka ja söpranna andis nad üles jne!
/ 11:34-le 5. september 2016 17:04
Ma pole kuulnud, et NEIL laps oli,küll aga sel naisel Soomes elades.Kui ka oli, siis see võeti talt ära.
nali 13. september 2016 22:15
ei tea, kui paljudele sellest "telliskivisuurusest" lihatükist siis ikkagi jagus? Olge nüüd ometi normaalsed! Asi niigi ôudne ilma liialduste ja inimeste piiritu kujutlusvôimetagi.
? 5. september 2016 11:21
Selguse saamiseks tuleb üldreeglina kuulata ikka kaht poolt. Teist poolt enam pole. Kas see välja reklaamitud jant pole mitte äkki ehk omaaegse kaassüüdlase katse ennast õigustada, ilustada ja vana loo arvel endale äkki isegi kasu lõigata? Näiteks kas või honorarid esinemise eest.
"Ma armastasin kiskjat" 5. september 2016 11:31
Raamatu ta juba kirjutas.Aga küllap vist ikka,jah.
? 5. september 2016 12:46
See raamat oli juba aastate eest, ilmselt on autirihonorar juba ammugi läbi.
teatritükk 5. september 2016 15:30
vist ka tehtud, kusagilt oleks nagu olnud lugeda, kas Soomes
tiia 6. september 2016 09:26
Raamat on olemas ja saab laenutada ka eesti raamatukogudes. Vähemalt Pärnu raamatukogus oli 4 aastat tagasi.
nali 13. september 2016 22:28
Käsikirja kirjutamist alustas Pille 1982. aastal Tallinna Patareis ajaviiteks ja ainult iseendale. Iseendale valetada pole ju môtet ja see on rumal, kes teisiti arvab. Raamat aga ilmus alles 2009. aasta jaanuaris. 26 aastat seisis see käsikiri lauasahtlis. Pille oli vait, kuigi kogu Eesti ja välismaa meedia pasundasid täiest kôrist mida iganes inimfantaasia meelde ja sülg suhu tôi. Miks siinkohal honorarist ei räägita?
Juhani T*rakannel 5. september 2016 11:02
see naiste varjupaiga juhataja on ilmselgelt mingi krooniline põmmpea, kes kõikjal näeb vaid naistevastast vägivalda, isegi siis kui tegemist on kuriteo kaasosalisega. See on täiesti juhtiv feministide arusaam, et naine on alati ohver, ükskõik mida ta ka ei tee või tegemata ei jäta.
Ei ole ohver 5. september 2016 11:13
See naine küll ohver pole , vaid ikka otseselt kaasosaline .
.. 5. september 2016 17:37
Sul on õigus. Keegi ei keelanud tal mehe teadmata miilitsasse pöörduda. Mees oleks kohe kinni nabitud ja mõni neist tapetutest oleks ehk ellu jäänud. See naine on samuti pervert. Töötasin tol ajal riigiorganites ja lisaks kintsulihale, tõi mees koju ka tapetu peenise ja käskis naisel seda süüa. Naine oleks võinud juba järgmisel hommikul miilitsasse minna. Aga ei läinud. Mingit armastust ei saa sellise jälestusväärse vääraka vastu olla, see on praegu lihtsalt eneseõigustus ja puhas vale, mida ta enda kaitseks räägib.
eks 5. september 2016 13:34
sellel kohal peagi olema andunud feministid, kes naistele ajupesu korraldavad. Millal hakatakse feminsmikuritegude eest karistama?
5. september 2016 10:50
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
5. september 2016 11:04
Eestlased kāisid sel ajal Leningradis liha mūūmas ja koju tulles vōtsid sealt kaasa saiakesi ja parankasid, maitsevahelduseks.
5. september 2016 11:14
Tollal 1982.a. polnud liha saada? Ärka unest ja ära luuluta siin.
5. september 2016 11:28
Terve NSVL aja mūūsid eestlased Leningradis liha, kartulit, ōunu jne. Leningradi turul olin poisikesena juba ametis, raha lugemine oli sel ajal koolilugemisest selgem. Turul oli suur konkurents.
Hmmmm 5. september 2016 10:42
Kas kaasosaline Pille Hanni oli ikka nii malbe ja süütu? Väljavõte artiklist:
Naine tunnistas ennast süüdi kuritegude varjamises ja asitõendite hävitamises. Ta uskus, et pääseb minimaal­se karistusega. "Ta arvas, et jõuludeks on kindlasti vabaduses," kirjutas psühhiaater Anti Liiv hiljem. "Siis peaks ta võtma umbes kuuajalise palgata puhkuse ja põrutama Lõunasse meelt lahutama.
Seejärel tuleks taas asuda endisele töökohale. Küsimusele, kas ta peale sellist lugu töökaaslasi ei häbene, vastas proua kulme kergitades: "Miks - kas peaksin siis häbenema oma armastust?" Tal ei olnud midagi selle vastu, et kunagi seda lugu laiemale avalikkusele tutvustatakse."
P. Hanni sõnutsi muutusid vahekorrad peale mõrvalugude teadasaamist aina kirglikumaks, põnevamaks."
5. september 2016 11:06
seda paska, mida anti liiv ajab, si saa kunagi tōena vōtta.
trips 5. september 2016 11:35
tõeliselt raske valik nagu sul või. et kumma jutt on usaldusväärsem, kas dr. liivi või mingi perversse maniaki kuritöökaaslase oma.
nali 13. september 2016 22:37
Eesti NSV ûlemkohus aga vôttis Anti Liivi kirjutatud pasa tôe pähe ja selle tagajärjel môistis Pillele 12 aastat. Aastaid hiljem tunnistab Anti Liiv, et ta polnud kriminaalasjast üldse huvitatud, et tal kästi med. ekpertiisi teha ja ta ei viitsinud asjasse üldse süvenedagi.
kunagine kolleeg sellele ünnetule Pillele 8. september 2016 12:22
Teadis ta kogu aeg oma mehe tegudest ja rääkis kuidas oma meest armastab. Paraku ei suutnud tollalkuni tema vahistamiseni neid lugusid inimese liha söömisest tõena võtta-
uimane meedia 5. september 2016 10:26
see mutt ka ise soe peast. ja see raamat ammu ilmus. ikka väga ammu juba. nüüd "avastavad" . ammu unustet asi.
lugeja 10. september 2016 09:51
Raamat ammu ilmunud: Pille Hanni "Ma armastasin kiskjat".miks saates sellest jubedusest sõnagi polnud? Moor lunib kaastunnet, mida kuidagi olla ei saa. Raamatu järgi oli nagu inimliha tarbimist enam kui üks kord. Kohutav!
Ohvritele ei tunne kaasa keegi 5. september 2016 10:14
Tappis mitu inimest koos naisega ja oh kui kui kole, et karitstati. Raeplatsil ja keskaegsete meetoditega oleks tulnud hukata !

Klassivend 5. september 2016 10:12
Kas keegi tahab ka Johannese lapsepõlvest ja koolieast midagi teada,millega ta tegeles vanuses 9-15,tolleaegsetest huvidest ja tegemistest,saab seda teha minu,kui ta klassivenna ja lähima naabriga numbril 5146483
5. september 2016 15:50
helstasin kuid see on ülikallis tasuline nr 300 EURI minut
Päris karm tädi ka see Pille Hanni 5. september 2016 10:11
Hell Mai 5. september 2016 09:55
Ma ei tea mida ma kunagi sellest raamatust lootsin kui ostsi. Aga üsna ruttu sokutasin selle raamatukogusse taasringluse riiulisse. Kodus hoida ei tahtnud. Kole.
. 5. september 2016 09:44
YT-s on isegi video selle kohta--"Hanina-ranina".
Milline oli kurjategija viimane soov enne enesetappu mahajäätud kirjas? 5. september 2016 09:50
Kirjas elukaaslasele palus,et too silitaks puusärgis tema pead kuna elu jooksul polnud keegi tal pead silitanud... Kas viimane soov sai täidetud seda mina ei tea.
tõesti? 7. september 2016 14:11
Huvitav, miks siis see armastav abikaasa Pille enne pead ei silitanud?
miks reklaamitakse esimest korda ekraanil jne... 5. september 2016 09:43
minu teada on see Pille ennegi telekas vahtu ajanud, ja rääkis, et Taanis tahetakse teha muusikal sellest loost. Äkki oli "Pealtnägija" saade, täpselt ei mäleta. Tean seda lugu, kuna tundsin Pillet ja tean et pole ta miski süütu lambuke.
Helen 5. september 2016 09:33
Ei saa aru, miks üldse sellistest inimestest saateid tehakse?! Meil on näiteks väga toredaid arste, õpetajaid, sportlasi, teadlasi või kasvõi koduperenaisi, kelle tegemiste kohta oleks palju huvitavam kuulda.
Kuid mida see inimsööja saade peaks nüüd vaatajale juurde andma?? Miks tehakse selliseid "meediakangelasi"? Ei tahagi enam telekat üldse vaadata.
sest 5. september 2016 09:44
saatana orjad kes võimu ja raha huvides on asunud kurja teenima peavad nüüd selliseid perverssusi propageerima
inimesi tuleb tasapisi harjutada kurjuse ja ebanormaalsustega
Vaata, Helen! 5. september 2016 09:45
Kui selliseid asju ei avalikkustataks, teistele hoiatuseks, võimegi jääda pimeduses arvajateks. Mis tehtud, peab ka valgustatud saama. Valgustaks eestlane ilma vereta eestlase tapmist valitsuse poolt, ka nii otse, oleks meil patrioote ehk rohkem. Saaksime ära hoida veelgi rängemad kuriteod. Nägid sa eile õhtul saadet, kuidas matkiti roolijoodikuid ja rahvas vahtis nagu töllid, ei mingit helistamist, veelvähem vahele sekkumist? Ah jaa! Sina ju ei taha telekat vaadata. Mis vahet, kuidas keegi tapab, tulemus on ju sama. Ei maksa olla nii ükskõikne, Helen!
Mirje 5. september 2016 10:05
see pole ükskõiksus, lihtsalt kurjus sünnitab uut kurjust
kui sellest iga päev räägitakse siis ka harjutakse ning varsti hakatakse ka inimesi ohverdama nagu üks kõrge kärnkonnalaadne tahab ja sellega lepitakse täpselt samuti nagu roolijoodiklusega
aga peale seda hävitab Maa küll inimkonna kui untsuläinud eksperimendi
5. september 2016 10:05
to Vaata, Helen! see asi on ammu avalikustatud, sellest on raamatki kirjutatud. ehk aitaks? aga ei - tv3-l tarvis ekraanile tuua. järgnevalt ka Kroonika esikaanele? uus meediakangelane sündimas!
noh 5. september 2016 12:44
Võikus, jälkus ja suguorganite eksponeerimine on müüv ja tulus inimkoletistele.
Kollu said kaks täisiväärakat, haigete ususketide liikmete nõrgamõsituslikud järglased. Seksi ja usu varju poevad jälestusväärsed tüübid. Kes on see idioot, kes tirib "ohverid" jälke seksuaalperverte, mõrtsukaid ekraanile. Surmanuhtlus olnuks omal ajal olnud ainuke lahendus sellele külmavereilsele "armastajale" See värdnaine sigis hoopis vanglas vangivalvuriga . Tõpra geenid kanduvad edasi.
Droon 5. september 2016 09:33
Jah, kelnerina tõõtas Palaces, peale vaadates ei oskaks midagi kahtlustadagi, selliste vuntsidega vabalt oleks võinud olla edukas reformierakondlane või midagi taolist, milleks selliseid asju avalikult üles võtta uuesti. Värsket kurki kandis pärakus, millest lemmik klientidele prae kõrvale viilakaid lõikas. Jälk!

5. september 2016 09:24
miks sellistest inimestest püütakse teha tagantjärele-meediakangelasi? jälk.
inimoiguslane 5. september 2016 09:12
Ehk ei olnud neil raha, et liha osta?
5. september 2016 09:35
kindlasti naine nōudis, et olgu toit laual. kindlasti sōi ise ka, ainult tunnistada piinlik. naised on maailmas suurimad valetajad.
T 5. september 2016 09:08
Esspool on kolm korda kirjas, et raamatu pealkiri on "Ma armastasin kiskjat".
Kas 5. september 2016 09:05
on esmaspäeva hommikul selliste õusete lugude meenutamine mõttekas. Mida see nädala alustuseks annab? Sellised inimesed ei vääri meenutamist.
5. september 2016 08:45
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
Mis sa 5. september 2016 09:08
jutustad artiklit ümber või ?
5. september 2016 09:40
mis tsoon, sel ajal oli karistuseks surmanuhtlus.
Aga, näe, 5. september 2016 09:49
oli veel eeluurimise all Patareis. Kas oleks antud surmanuhtlus, või ei kohut veel ei olnud toimunud. Pääsesid sel ajal ka surmamõistetud tsooni. Vingerdasid ja pääsesid. Tean mõnda sellist.
5. september 2016 20:42
sellise kuriteoga ei olnud mingit vangerduse vōimalust, ainult hullumaja oleks talle elu kinkinud.
juku 5. september 2016 10:30
Poiss oli restos tööl. Ettekandjana käis ringi hapukurk anaalis. Seal käis parteinomeklatuur, pugejad ja koputajad (ega muu kiht sinna saanud). Kui keegi sakuskat tellis siis serveeris selle kurgi otse "soojalt". Ei ole väljamõeldud lugu.
passiivne vastaline... 5. september 2016 11:40
"Vabadusvõitleja" missugune!
6. september 2016 05:02
muidugi oli Hanni protestiv vabadusvõitleja ja tegi issanda tööd see nähtub juba sellest et ta sõi peamiselt tiblasid.
juku 5. september 2016 08:44
See ju usuhullu Jaan Hanni poeg. Peksis poiisi lapsena lolliks.
// 5. september 2016 09:10
nimi Hanni ka nagu Hannibal... jube! naist kutsuti vanglas nimega "nämm- nämm".
juku 5. september 2016 08:42
See ju usuhullu Jaan Hanni poeg. Peksis lapse väiksena lolliks.
Piret 5. september 2016 08:15
Raamatu pealkiri oli vist "Ma armastasin kiskjat".Tõeliselt võltsi hala kaanest kaaneni täis.Mammi istus pann käes kodus ja kartis koguaeg kohutavalt midagi,mida ta täpselt ei teadnud.Olen kahe esimese kommentaariga sügavalt nõus.
5. september 2016 09:14
"Ma armastasin kiskjat", "Ma armastasin asotsiaali", "Ma armastasin nigeerlast" jne. jne.
Kas meil ongi moes vabandada kõik oma nõrkused suure armastuse taha vabandades ennast välja, et armastus ju pimestab.
5. september 2016 11:02
Loomulikult.Kender armastab lapsi ja jällegi süüdi mõistvat otsust ei tule,kuna armastus pimestab või mida iganes.
just, 09:14, 5. sept 2016 -le 5. september 2016 11:42
Jätke õilis Tammsaare rahule! ("Ma armastasin sakslast")
5. september 2016 19:55
Hiljuti ilmus veel üks raamat suurest armastusest esimesest silmapilgust "Ma armastasin terroristi". Jääb vaid imestada kuidas keemia naiste ajud sassi pöörab,
http://www.apollo.ee/ma-armastasin-terroristi-16-aastat-sojakate-islamistidega.html

Kadi 5. september 2016 08:07
"Ma armastasin kiskjat."
Pille soi 5. september 2016 07:42
a inimliha ja mäletan neid aegu. Miks selliseid asju soojendada. Kas juhib tähelepanu presidendivalimisest mujale. ma ei tea... Miks inimestele sellised jubedad asjad? Ilus sygis... Kirjutage parem kurepoegadest mis oli hea lugeda. Kordan veel - Pille ei olnud midagi nii pai. Sel ajal uurijad veel ei otsinud vabandusi et inmjätist puhtaks pesta. tapetud inimeste lähedased teavad.
Juulius 5. september 2016 06:47
Soovitan lugeda raamatut sellest. Ei ole see Pille nii süütu midagi.
No mis selle raamatu nimi on 5. september 2016 07:18
uu 6. september 2016 09:59
"Ma armastasin kiskjat"
. 5. september 2016 11:00
Kriminaalne Eesti Tiiu Põllu sulest.
. 5. september 2016 11:02
Kriminaalne Eesti Tiiu Põllu sulest.