Eesti uudised

HALB UUDIS: Swedbank alandas Eesti majanduskasvu prognoosi (14)

Toimetas Sander Silm, 29. august 2016 18:38
Foto: Reuters / Scanpix
Peamiselt oodatust nõrgemate investeeringute tõttu alandas Swedbank Eesti tänavuse aasta majanduskasvu (SKP) prognoosi 1,5 protsendile.

Swedbanki hinnangul Eesti eksport samas pöördunud tõusule ja ka tarbimine on tugev. Meie hinnangul 2017.-2018. aastatel välisnõudlus paraneb. See toetab ekspordikasvu, suurendab investeeringuid ning kiirendab Eesti majanduskasvu 2017. aastal 2,5 ja 2018. aastal 2,7 protsendini.

"Mida enam me jõuame järele arenenud tööstusriikide majandustele, seda raskemaks läheb meil kiirema majanduskasvu saavutamine. Samas on ka mõõduka majanduskasvu jaoks tarvis jõulisemaid reforme, mis toetaksid Eesti majanduse konkurentsivõime parandamist," selgus panga ülevaates.

Olukord tööturul jääb pingeliseks ja palgad kasvavad jätkuvalt kiiresti. Pärast üle kolme aasta kestnud hinnalangust ootab Swedbank järgmisel ja ülejärgmisel aastal mõõdukat hinnatõusu, mis hakkab eratarbimist pidurdama.

Kuigi kaupade eksport käesoleva aasta esimesel poolaastal juba suurenes, ei olnud see piisavalt laiapõhjaline ning toetus peamiselt elektroonika- ja puittoodete, mööbli ja teravilja väljaveole.

Kuna elektroonikatoodete tootmine on madala lisandväärtusega, on ekspordikasv toetanud SKP suurenemist tagasihoidlikult.

"Meie hinnangul lähema paari aasta jooksul välisnõudlus suureneb ning parandab Eesti ettevõtete ekspordivõimalusi. Eesti tööstusettevõtted ootavad eesoleva aasta jooksul ekspordikäibe paranemist ja tellimuste kasvu, kuid ettevõtete hinnangul on nende konkurentsivõime välisturgudel viimastel aastatel halvenenud. Ettevõtete konkurentsivõime halvenemise üheks põhjuseks on tööjõukulude liigkiire kasv võrreldes tootlikkusega," selgitas pank.

Ettevõtete investeeringud on vähenenud järjest juba üle kahe aasta ning see pidurdab tootlikkuse paranemist lähitulevikus.

"Meie hinnangul ettevõtete investeeringud suurenevad tasapisi koos välisnõudluse paranemise ja oodatava hinnakasvuga ning ka valitsemissektor suurendab oma investeeringuid EL struktuurifondidest rahastamise toel. Kodumajapidamiste investeeringute kasv jääb meie hinnangul aga veidi nõrgemaks, kuna eluhoonete soetamise tehingute kasv on tublisti aeglustunud," seisis majandusülevaates.

Palgakasv püsib lähiaastatel kiire, st 5-6 protsenti lähedal, kuna sobivate töötajate leidmine on ettevõtete jaoks endiselt keeruline. Palgatöötajate reaalse ostujõu kasv aastatel 2017-2018 aga aeglustub, kuna nominaalse palga kasv aeglustub veidi, hinnad tõusevad ja tööjõu maksukoormuse alanemine on väiksem kui 2015. aastal. See võib meie hinnangul pidurdada järgmisel aastal eratarbimise kasvu.

Hõive kasv on sel aastal püsinud üllatavalt tugev. Eesti ettevõtted on kehva välisnõudluse, langevate ekspordihindade ja tugeva palgakasvuga siiani võrdlemisi hästi toime tulnud. Hõive kasvu taga on valdavalt tööjõumahukas teenindus, kus töötab hõivatute koguarvust kaks kolmandikku. 2017-2018. aastal peaks hõive püsima 2016. aasta taseme lähedal.  

Swedbank ootab tööturult eemal olevate inimeste arvu vähenemise jätkumist järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Pingeline olukord tööjõuturul, pensioniea tõus ja töövõimereform aitavad kaasa mitteaktiivsete inimeste arvu alanemisele. Töötute arv järgmisel kahel aastal aga tõuseb veidi, kuna töövõimereform ja probleemid teatud harudes suurendavad tööotsijate arvu.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee