Eesti uudised

Ettevaatust rong! Kas aeg võtab Naissaare maskott Petka leiva? (40)

LISA KOMMENTAAR

To METSAVEND 6. juuli 2019 01:17
Sul on täiesti õigus. Praegune tegija on kõrvaldatud, ja raudtee opereerimine edukalt viimsi vallaametniku venna kätte mängitud. Tehtud.
29. august 2016 20:23
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
Tiit 2. jaanuar 2017 03:05
Ära roni sinna rongi peale, kui ei meeldi. nii lihtne see ongi. ilmselt sinu sugune ajukääbik sellest aru ei saa.
sass12 28. august 2016 21:04
Palagan läks ametlikult lahti TJA kirjakesest Viimsi rannarahva muuseumile http://www.tja.ee/dokumendiregister/?document=NT000B8B32
karl 28. august 2016 22:38
See veerem vastab pigem rööbassõiduki (näiteks tramm, kaevandusveerem jne) tunnustele, mille kasutamist reguleeritakse liiklusseadusega. Tundub, et TJA on oma nina toppinud sinna, kuhu ta ei tohiks üldse pista. Mis sest, et kunagi liikusid antud rööbastel rongid, nüüd enam mitte. Igal juhul pole Petka nn rongil mingeidki tõsiseltvõetavaid raudteeveeremi tunnuseid. Kõne alla võiks tulla veel lõbustusatraktsiooni sätted.
Mitteavalik raudtee 28. august 2016 23:44
RtS § 9 astmel 1. Mitteavalik raudtee
[RT I, 13.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
(1) Mitteavalik raudtee on raudtee, mis ei kuulu avalike raudteede hulka.
(2) Erakorraliseks reisijateveoks mitteavalikul raudteel peavad raudteerajatised tagama reisijateveo ohutuse. Ohutuse tagamise tingimuste täitmist kontrollib raudtee valdaja ning enne reisijateveoga alustamist erakorralist reisijatevedu kavandav raudtee-ettevõtja.
[RT I, 13.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
sass 28. august 2016 13:15
Eestis on muuseumiraudteid rohkem, kui see saarekese oma ning mitte ühelegi pole väljastatud mingeid lube. Ometigi nad tegutsevad.
sass 28. august 2016 13:33
Lisan, et mulle jääb arusaamatuks politsei sekkumine antud teemasse korrakaitseseaduse alusel. Sest raudtee ja veeremi kasutamise üle järelevalve pädevus on Tehnilise järelevalve ametil. Selle mõttes tulnuks vastav politsei ettekirjutus vaidlustada. Korrakaitseseadus on siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015207?leiaKehtiv . Pädevuse suhtes vt § 6, eriti lg 2.
sass 28. august 2016 13:41
HMS ütleb ilusti:
§ 54. Haldusakti õiguspärasuse eeldused
Haldusakt on õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele.
Loe HMS-i ka sealt edasi https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011008?leiaKehtiv
sass 28. august 2016 14:00
Politsei on oma kahtlases haldusaktis viidanud raudteeseadusele ja sealt norme valikuliselt tsiteerinud. Vaatame siis antud norme täies ulatuses:
RtS § 1:
(3) Avalikuks kasutamiseks määratud raudtee (edaspidi avalik raudtee) ja sellega ühenduses oleva raudtee rööbastee laius on 1520 mm, 1524 mm või 1435 mm. Kui avaliku raudteega ühendatava rööbastee laius erineb olemasoleva rööbastee laiusest, tuleb see enne ehitamist kooskõlastada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjaga, kelle majandamisel oleva avaliku raudteega ühendust soovitakse.
[RT I, 24.03.2016, 1 - jõust. 01.04.2016]
(4) Köistee, trammitee ja nendega ehitus- või toimimisviisi poolest sarnane tee ega muu raudteest erineva ehitusega rööbastee ei ole raudtee käesoleva seaduse tähenduses. Raudteele, mis ei ole ühenduses avalike raudteede võrgustikega, sealhulgas kitsarööpmelisele raudteele rööbastee laiusega 750 mm, kohaldatakse käesolevat seadust üksnes juhul, kui raudteed kasutatakse raudteeveoks.
[RT I, 13.03.2014, 1 - jõust. 01.04.2014]
https://www.riigiteataja.ee/akt/124032016003?leiaKehtiv
Nii, et jauramise ruumi tundub olema küll ja küll.
A.H. 28. august 2016 16:51
Sassilt väga mõistlik ja asjatundjalik jutt.
sass 28. august 2016 19:04
Närime natukene võmmi ettekirjutuses oleva mõiste kallal.
RtS § 1 17) raudteevedu on kauba- või reisijatevedu ja veduriteenuse osutamine raudteel või ainult veduriteenuse osutamine;
Võmm apelleerib reisijateveole. Kuid reisija on selline tegelane, kes tahab liikuda punkist A punkti B. Samas antud juhul on tegu tegelaste veoga punktist A punkti A tagasi. Ehk, kui juba formaalselt närida, siis lõpuni.
sass 28. august 2016 19:14
Heietame edasi.
Sama RtS § 2 astmel 1 lg 2 järgi raudteeinfrastruktuuri hulka ei kuulu raudtee, mis ei ole avalik raudtee. Vt lisaks RtS § 1 lg 3.
Vigade parandus eelmisele kommile: RtS § 1 17) >> RtS § 3 17)
janku 28. august 2016 11:02
Siin ei oskagi midagi kommenteerida .omal ajal mõtles MEES välja asja kuidas ellu jääda .siin PÄTTIDE ja KORRUPTANTIDE riigis,Kõik toimis kuni siiani,kuni POISIKESED hakkasid aru saama et sellest on võmalik mingist fondist ,või EU rahastamise projektist raha välja pumbata,ilma midagi tegematta.
MÕTLEMISEKS 28. august 2016 09:54
NII NAD HÄVITAVAD TEGUSAID INIMESTE HEATEGEVUST kellele ta küll ette jäi???
Hell Mai 27. august 2016 22:05
Ma saan aru, et Peedo Lehtla ei tohi aga Petka Ivanov võib. Rongi ja raudteega on keerulisem. Talv ees ja võimalus mõelda kuidas olukord lahendada. Petka- Peedo õpib talve jooksul kiirkorras vedurijuhiks. Kevadel Teeme ära korras tehakse raudtee korda spetsialistide juhendamisel. Vedurile tehakse ülevaatus, kõrvaldatakse vead ja võetakse arvele. Lõbusõit seadustatakse kuidagi ja Petka- Peedo saab seaduse järgi vastutajaks seaduse järgi. Sh joobes juhtimine jmt. Simpel.
Kuule Kalev 27. august 2016 19:42
Valus ka oli kui välja kukkusid

haige 27. august 2016 18:42
riik ja tema lollid seadused,rõivas laku rohkem merkeli p....t
Kalev 27. august 2016 16:02
Seadused on kõikide jaoks,mitte nii,et mõni inimene tehakse erandiks.Keegi ehitab vana logu transpordi ,mis on juba palju kordi rööbastelt maha jooksnud,kasutab luba omamatta võõrast teed jne.Teenust saab ju pakkuda ka see tegelane,aga asjad ja paberid tuleb enne korda ajada.Kõik teenusepakkujad peavad maksma makse ja sadu nõudmisi täitma ja siis tuleb mingi tegelane ja arvab ,et see tema kohta ei kehti .Talle on niigi läbi lillede vaadatud ja saanud seda teha pea 20 aastat ,selle ajaga oleks olnud aega küll kord majja teha.
A.H. 27. august 2016 16:13
Aga näed ei saanud, sest sinusugune*ittakott ei raatsinu´d selleks pappi välja pritsida. Tunnista ausalt üles, et himustad rööpad Kuusakoskisse lohistada. Tänu petkale see raudtee üldse alles on. Ja mis moodi on see võõras raudtee? Ta polegi kellegi oma, sest seda ehitati veel tsaariajal. Seega juriidiliselt võib selle pretensioone olla ainult Romanovite dünastia järeltulijad, ülejäänud on sinusugused ärastajast šulmanid.
Margus 27. august 2016 17:34
päris ohmu jutt A.H.
A.H. Margusele 27. august 2016 21:49
No minul ju võib ohmu jutt olla, aga seegi näib pärlina sinu lolli möla kõrval. ;)
Margus 28. august 2016 07:47
ma ei eksinud A.H. veelkord kinnitasid, et ohmu jutuga A.H.
A.H. 28. august 2016 09:27
Näed siis, tuleb välja, et minagi panin oma prognoosiga täppi. Ha-ha-ha-ha-haa
METSAVEND KALEVILE 27. august 2016 21:32
Vahet pole aga Sinu pea ei vöta nagu ültse seda tegeliku pilti kinni .Köik see asi seoses raudteega vöinud ammu olla lahendatud ,sest juba see rong ise on Naissaare müügiartikel .Tegemist on probleemiga mida köik teadsid aga ju ilmus nüüd kuskilt möni tegelane kes tahab kogu asja üle vötta ja teisiti ei oskand kui rakendas politsei asja korraldama .Pigem viitab see köik refide stiilile ,et las jooksupoisid teevad mustatöö ära ja siis olmub kuskilt tegelane ,kes kirjutab projekti ja kohe saab hirmkalli mutimetroo käima panna .Need nüüdse aja ametnikud ei oma mingit innovatiivset mötlemist ,sest tahetakse elada oma loodud keeldude ja käskude maailmas .Selliste ametnike näol on tegemist nohikutega kes arvavad kui on saanud mingigi vöimu juurde ,et panevad köik pölvili .Nokitsege seal edasi oma totrate seadusemuutmise seadustega aga tegelik elu siin pool Eestis käib teistmoodi ehk nönda nagu on normaalne .Sinu arust ei tohiks elukutseline keevitaja oma autot samuti keevitada kui kallist litsentsi ei oma aga näed siiani keevitame ja söidame edasi vanade autodega ja kohe mitte ei osta neid uusi säästuautosid ,et nuumata pankasid ja muidu luusereid .
To kalev. 17. juuni 2017 04:25
Istu sisse omale need seadused sa nõrgamõistuslikoinas.
Naissaarest 27. august 2016 13:29
Naissaar on ammu tuntud kui Viimsi vallagenossede rahapesuauk, kuhu on "välja kirjutatud" hulk tehnikat, mis kasutuses siiski eramajapidamistes. Kui palju projekte on rahastatud ja rahad "lahustatud"- see on arvatavasti omaette fenomen.
Lisaks on see saar koht, kuhu meesgenossed saavad oma tütarlapsi vedada ja seal nendega oma pere eest varjus hullata.
Nagu miski oma kuningriik või nii.
Küllap see Petka jalgu miski asjaga jäi või on ta vaja järgmise projekti tarbeks kõrvale lükata.
Raisk, 27. august 2016 11:47
kellegil pole jälle midagi muud teha, ei kima see rong seal saarel ju 120 km/h, viige siis sinna see rong mis vanalinnas suviti sõidab.
Vägev! 27. august 2016 11:32
Politsei tuvastas 19.07.2016., et Naissaare rongijuht on Petka. Püha taevas, seda teadis terve Eesti vähemalt 20 aastat ja iga saarel käinu on Petka rongiga sõitnud, sealjuures ellu jäänud ja ilmselt sõidaks ka tulevikus.
ants 27. august 2016 10:18
Küsimused: 1. Kas uus raudtee on valmis tehtud? 2.Kas on leitud korralik vedur ja vagunid? 3.Kas on leitud uus vedurijuht , kes hakkab rahvast vedama? Kui vastus neile küsimustele puudub , mis on midagi väga valesti
A.H. 27. august 2016 16:20
Eks meie juhtoinad/lollpead tahavad korrata Saaremaa praamiühenduse stsenaariumi.

EV ametnikest 27. august 2016 10:07
Endise riigiametnikuna võin kinnitada, et kusagil ca 10-15 aastat tagasi hakkas tööle valguma just mingi kassikooli diplomi saanud noori.
Nad olid bravuursed ja arvasid oma mängukõrgharidust olevat üle igasugusest nõukaaegsest ja ka kaasaegsete pärisülikoolide haridusest.
Küll oli neil puudu haritusest, silmaring oli ikka väga kitsas ja mis salata- mõned ei tundnud ka õigekirja päris hästi.
Kuid- nad olid suurepärased pugejad ja lipitsesid juhtkonna ees igal võimalusel.
Mõnedest said ka ülemused, mis alluvatele tavaliselt lõppes nende väljasöömisega, sest oma peaga mõtlemine sai rangelt keelatuks ja nõuti sekundipealt allumist ka väga absurdsetele korraldustele. Asjameesteks said ka noored, kogemusteta pugejad, kellede teadmised juhitavast valdkonnast olid olematud. Iga katset neile teha asja selgemaks oli nende arvates solvang ja allumatus.
Kõnesolevasse artiklisse puutuvaks asjaks on aga üks kentsakas ja minule täiesti arusaamatu käitumine.
Peaaegu kõik sellised noored ametnikud püüdsid tegeleda põhiliselt sellega, et inimesed, st kodanikud ei saaks olla õnnelikud!? Nad muudkui keelasid, otsisid vähimaidki "rikkumisi". kui neid polnud, siis nad mõtlesid need välja. Pole harv ka see, et nad mõtlesid ise välja uued "seadused" ja serveerisid kodanikele neid kui ülimat kohustust jms.
Kuna juriidilised teadmised olid neil puudulikud, kui mitte nullilähedased, hakkasid nad nõudma alluvatelt jämedaid seaduserikkumisi, just kodanike represseerimise eesmärgil. Need, kes keeldusid inimestele liiga tegemast ja seadusi rikkumast- need vallandati kui "nõukogudelik igand" vms.
Tänaseks on pea kõik inimlikud endised ametnikud kas välja söödud, vallandatud või pensionil ja paraadi juhivad küünilised, empaatiavõimeta noored, kes ei tea ei elust ega tegelikkusest suurt midagi.
Petka väänamine on kas selleks, et lihtsalt kiusata või on plaan see bisnes oma tuttavatele sokutada.
Tegelikult on Eesti olukord selles osas, mis puudutab ametnike ülemvõimu ja permanentset inimeste kiusamist päris masendav.
Jutt jumala õige 27. august 2016 11:17
Poisikesed juhivad riiki igas valdkonnas.
Teadmiseks 27. august 2016 12:31
Väikesed, loksuvaid kontsakingi kandvad vinnilised tüdrukud on palju hullemad kui poisid ;).
Autojuht 27. august 2016 12:58
Vot see on väga hästi kirjutatud Eesti riigi valitsejate iseloomustus ....
A.H,. 27. august 2016 16:25
Mis vahet? Meie mädarõigas tudeeris majandust Tartu ülikoolis ja on ikka loll nagu puusaabas.
taat 27. august 2016 09:51
õudne mida ametnikud teevad,saaks aga tavainimesele taha keerata
ametlik nik. 28. august 2016 09:45
Samas vaata kui palju nad sotsmaksu maksavad , sellestr jagub isegi veidi vaeste aitamiseks.
METSAVEND 27. august 2016 09:30
Tegelikuses saanuks ja saab kogu probleemi lihtsamalt lahendada aga arvatavasti on kellelgi vaja lihtsalt praegune tegija körvaldada ja ise asemele tulla .Huvitaval kombel on ametnikud ainult seda meelt ,et ainult karistada aga samas oleks normaalne kui nöustataks kuidas asjad ametlikuks saada .Selleks ,et probleem praegu esialgselt lahendada piisaks sellest ,et söitmine omal vastutusel .Kui selline aktsioon ette vöeti pole vöimatu ,et tahetakse midagi kallimat pakkuda ja samas ehk tahetakse toetused saada .