EE, NÜÜD MIS? Kuigi vesi voolas varsti pärast saju lõppu suurel määral ära, võttis alles jäänud veel ära voolamine oluliselt kauem. Foto: MATTIAS TAMMET
Mattias Tammet 26. august 2016 17:14
Täna öösel ja hommikul käis vihm üle jõu Merimetsa kanalisatsioonisüsteemil, mis läks umbe ja lasi rannaäärse pargi vett täis. 

Vee alla jäid nii muruväljakud kui asfalteeritud jalgteed ning jalakäijatel oli tükk tegemist, et kuiva jalaga pääseda. Mitmed peremeestega jalutavad koerad tundusid äravooluveest siiski lõbu tundvat ja pladistasid vees suure põnevusega. 

Probleem peitus Stroomi sademeveesüsteemis, mis ei saanud öösel sadanud veega hakkama. Tallinna Vee pressiesindaja Mariliis Mia Topp nentis, et äravoolusüsteem töötas täisvõimsusel, aga võimsusest jäi lihtsalt vajaka. 

Muu hulgas jäi üks rannajooneni viiv asfalteeritud kergliiklustee lõik nõnda põhjalikult vee alla, et muutus omaette äravoolurenniks. Seejuures on vesi millalgi osa teest lausa ära uhtunud. Topp ütleb, et neile teadaolevalt uhtus vesi osa teest ära juba varem, mitte möödunud öösel. 

Praeguseks on üleujutus küll suurel määral kõrvaldatud, aga et osa vee alla jäänud ala ja mere vahelisest maast on ümbruskonnast kõrgem, siis voolab kinni jäänud vesi ära aeglaselt. 

Uputusala kõrval ehitatakse jätkuvalt Tihase heitveekollektorit ning osa heitveesüsteemist toimub ümbruskonnas ajutiste torude kaudu. Ehkki ümberehituste viimaseks lõpptähtajaks on märgitud septembri lõpp, tundub objektil, kus ekskavaatorid alles kaevavad, veel tööd hulgi olevat. Topp siiski ütleb, et täna toimuvad ehitused vastavalt kavale. Möödunud sügisel oli kavas ehitus valmis saada tänavu 31. maiks. Sellekohane märge on objekti selgitusahvlil uue valmimiskuupäevaga üle kleebitud. 

Tihase kollektor sai kahe aasta eest kurikuulsaks, kuna oli lähedal täielikule purunemisele. Maa-alune kollektor juhib Paljassaare reoveepuhastusjaama Mustamäe ja Kristiine reo- ja sademevee. "Pealtnägija" sõnul oleks sõlmpukti purunemise korral võinud halvimal juhul kolm neljandikku Tallinnast jääda ilma puhta vee ja kanalisatsioonita.