Eesti uudised

Kas Niguliste kirikusse rajatakse korterid ja bürood? (45)

Maria Alas, 3. august 2016 17:16
Niguliste kiriku teema on nüüdseks juba kümme aastat lahtine olnud ja jagelemine Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) ja Kultuuriministeeriumi vahel kestab siiani. Riigil on kaks võimalust, kas tagastada kirik EELK-le või maksta vastavat kompensatsiooni. Riigil tagastamissoovi enam pole, aga väljapakutud hüvitise summa ei sobi EELKile.

EELK peapiiskop Urmas Viilma räägib, et peale pikki aastaid ootamist tahab EELK valitsuselt lõplikku otsuse langetamist. Kogudusele on jäänud mulje, et riik pole siiani suutnud otsustada, mida ta Niguliste kirikuga ette võtta soovib. Keeruliseks ja pikaks on venitanud protsessi ka kultuuriministrite vaheldumine.

EELK jaoks kõige sobivam variant oli Rein Langi kultuuriministriks olemise ajal, sellel hetkel tundus kõige reaalsem, et riik tagastab Niguliste kiriku EELK-le. Kultuuriministeerium ei soovi aga kirikut kogudusele tagastada, sest sellel on oluline kultuuriline väärtus.

Samuti toetab ministeeriumi ideed ka Eesti kunstimuuseum, kelle valduses on hetkel kiriku varad.

EELK eeldab, et kiriku varad tagastatakse kogudusele koos majaga, sest seni on omandireformi käigus kõik kirikud tagastatud koos sisustusega. ”Kui see seekord nii ei toimu, ei saa me välistada kohtusse pöördumist,” ütleb peapiiskop Urmas Viilma.

Kogudus ei näe probleemi, et kirikut ei saaks kasutada nii pühakojana kui ka muuseumina. Mõned aastad tagasi kasutas EELK Tallina Jaani kogudus oma kirikuhoone remondi ajal Nigulistet mitmeid kuid regulaarselt pühakojana. Täna on EELK Saksa kogudus valmis asuma kirikut kohe kasutama.

Kui tagastatud hoones jätkab tegutsemist muuseum, siis tuleb lihtsalt tingimustes kokku leppida vastava lepinguga. See puudutab ka varade edasise kasutamise küsimust eksponaatidena.

Kogudus on olnud nõus läbi rääkima hüvitiste maksmises ning on esitanud ka pakutava summa. Viilma sõnul tekib aga küsimus hüvitise määramise metoodikas ja õiglase summa suuruses, juhul kui valitsus otsustab jätta kinnistu, hoone ja varad tagastamata. Seaduse kohaselt on EELK-l õigus nõuda ekspertiisi määramist, mida kindlasti ka tehakse. Iseküsimus on siis taas kirikuga seotud vara kompenseerimine, mis vajab põhjalikku arutelu.

Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsleri Tarvi Sitsi selgitab, et küsimuse lahendamisel lähtutakse seadusest. Kuna kirik on kultuuriobjekt, tuleks see jätta tagastamata, sel juhul oleks võimalik maksta ka hüvitist.

Kultuuriministeeriumile on aga arusaamatusi tekitanud EELK arvutus hüvitise suuruse kohta, mis lähtub tegelikult seadusest. Üheks EELK arvutuse aluseks on eksperthinnang, mis käsitleb Niguliste kirikut vanalinna kinnisvaraturu osana ja olemasolevat hoonet äri- ja eluhoonena. Tarvi Sits küsib: ”Kas EELK soovib kaotada sellest muuseumi ja kontserdisaali ja rajada sinna korterid ning bürood?" See selgitab ka erinevate osapoolte eriarvamusi kompensatsiooni suuruse kohta.

Arusaamatust on süvendanud ka suhtlusprobleemid - Kultuuriministeerium väidab, et on saatnud EELK-le sellekohase kirja 2015. aasta oktoobris, millele ei ole aga vastust tulnud. Urmas Viilma omakorda lisab, et on esitanud veebruaris peaministrile ettepaneku läbirääkimisteks, kuid seni ei ole seda kõigi üksikasjade kokkuleppimiseks veel tehtud.

Kultuuriministeerium ei mõista EELK suutmatust otsustada, EELK aga on segaduses poliitilistest erinevustest, mida eri ministrid seni ajanud on. Ühtne arusaam ja seisukoht puudub ning EELK on juba pikemat aega äraootaval seisukohal.