Maailm

ÜRO valib peasekretäri uut moodi (6)

Allan Espenberg, 23. juuli 2016 04:00
SOOSIK: Pärast neljapäeval ÜRO Julgeolekunõukogus toimunud eelhääletust ÜRO peasekretäriks kandideerijate üle tõusis favoriidirolli Portugali endine peaminister António Guterres. Foto: Reuters
Lõunakorealasest ÜRO praegune peasekretär Ban Ki-moon saab oma ametiaega nautida veel vähem kui pool aastat, sest juba tuleva aasta 1. jaanuaril astub tema asemele keegi teine. Sel neljapäeval kogunes Julgeolekunõukogu esimesele eelhääletusele, et selgitada riikide eelistusi.

Kandidaate on seekord tõepoolest palju – praegu kaksteist. Ja nende hulgas on arvukalt idaeurooplasi ja palju naisi.

Samal teemal

Nimekirja vaadates hakkab silma mitu omapära. Kõigepealt on pooled kandidaadid naised. Teisalt on erakordselt palju kandideerijaid Ida-Euroopa riikidest (tervelt kaheksa), kusjuures viis meest-naist esindavad endist Jugoslaaviat ehk praeguseid Balkanimaid. Neile lisaks on esindatud ka Lääne-Euroopa ühe, Ameerika kahe ja Okeaania regioon ühe kandidaadiga. Samas pole senini ühtki kandidaati esitatud Aafrikast ja Aasiast.

Kõike seda arvesse võttes võidakse üsna suure tõenäosusega uueks peasekretäriks valida naine. Sellele viitab asjaolu, et kandideerib koguni kuus naist, siiani pole peasekretäri toolil istunud veel ühtki naist ja ka ÜRO praegune juht Ban Ki-moon on mitu korda soovitanud enda järglaseks valida naisterahvas. Ka USA valitsus on hakanud nõudma järgmiseks peasekretäriks naisterahvast, nagu paljud teisedki ÜRO liikmesriigid.

Samas on ka võimalik, et ÜRO juhiks saab mõni idaeurooplane. Kõige lõpuks pole võimatu, et need mõlemad tingimused on täidetud, sest kandideerib koguni kolm Ida-Euroopa naist. Pealegi näitab statistika, et ÜRO Ida-Euroopa rühm on ainus, mis pole veel kunagi saanud endale peasekretäri ametikohta: senini on Lääne-Euroopast pärit kolm, Aasiast kaks, Aafrikast kaks ja Ladina-Ameerikast üks peasekretär.

Juba tänavu jaanuaris teatas The Economist kindlalt, et järgmine ÜRO peasekretär tuleb Ida-Euroopast ja tõenäoliselt saab selleks bulgaarlanna. Siiski tõdeti ajalehes: "Kui ükski põhikandidaatidest riike ei rahulda, siis võib viimasel hetkel esile kerkida ka täiesti uus kompromisskandidaat, kes ei pruugi üldsegi olla Ida-Euroopast. Sellele vaatamata saab uueks peasekretäriks eeldatavasti siiski selle regiooni kandidaat."

Peaassamblee praegune juht, taanlane Mogens Lykketoft on intervjuudes rääkinud sellest, millist meest või naist tahetakse ÜRO peasekretäri ametis näha. Tänavu aprillis ütles ta nii: "See peab olema suure moraalse autoriteediga inimene, tark poliitik ja diplomaat. See peab olema inimene, kellel on suure organisatsiooni juhtimise kogemusi. Ta peab olema liider administratiivses plaanis. Olla peasekretär on väga keeruline töö."

Kõige tähtsam on aga see, et võiduvõimalusi jahtiv kandidaat peab olema piisavalt neutraalne, et nii USA kui ka Venemaa annaksid talle oma toetuse.

Ilma teevad kirjutamata seadused

Naistest peetakse üheks suuremate võiduvõimalustega kandidaadiks pikka aega ÜRO süsteemis töötanud bulgaarlannat Irina Bokovat.

Teda on nimetatud ka Venemaa presidendi Vladimir Putini soosikuks. Selles pole midagi imelikku, sest Bokova on pärit kommunistide perest, õppinud Moskvas, külastab tihti Venemaad ja valdab bulgaaria, inglise, prantsuse ja hispaania keelte kõrval vabalt ka vene keelt. Internetist leiab hulgaliselt fotosid Bokovast, kus ta poseerib koos Putiniga.

Ka paljud eksperdid on nimetanud Bokova kandideerimist ja võitmist Venemaa jaoks prioriteetseks. "Vladimir Putini toetatav endine naiskommunist on saanud kõige arvestatavamaks kandidaadiks ÜRO juhi kohale," kirjutas brittide Daily Mail otsekoheselt. Bokova tihedad sidemed Venemaaga ja isiklikult Putiniga ärritavad esmajoones ameeriklasi, mistõttu pole võimatu, et USA vetostab Bokova kandidatuuri.

Kuigi see on spekulatsioon, võib USA toetada praegustest kandidaatidest enim uusmeremaalannat Helen Clarki või argentiinlannat Susana Malcorrat. See info pärineb Briti ja teiste maade ajakirjandusest, mistõttu sel ei pruugi üldse tõepõhja all olla, sest ükski Julgeolekunõukogu alaline liige pole oma kindlast eelistusest avalikult rääkinud.

Meestest võiks favoriit olla Portugali endine peaminister António Guterres, kes samuti on olnud ametis ÜRO allasutuses.

SOOSIK: Pärast neljapäeval ÜRO Julgeolekunõukogus toimunud eelhääletust ÜRO peasekretäriks kandideerijate üle tõusis favoriidirolli Portugali endine peaminister António Guterres. Foto: Reuters

Levitatud on ka kuuldusi Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli võimalikust kandideerimisest ÜRO peasekretäriks, kuid seda ei peeta reaalseks.

Kuigi Venemaa on teatanud, et näeks kõige parema meelega ÜRO juhi kohal Ida-Euroopa päritolu naist, kinnitas Venemaa esindaja ÜROs Vitali Tšurkin, et Venemaa ei kavatse blokeerida muust regioonist pärit kandidaati, kui ta kogub suurima toetuse.

Uut moodi valimised

Varasematel aastatel ei teatatud avalikkusele kandidaatide nimesid ega peetud avalikke valimiskampaaniaid. Julgeolekunõukogu viis alalist liiget (Hiina, Prantsusmaa, Suurbritannia, USA ja Venemaa) teatasid pärast salajasi konsultatsioone oma lõpliku eelistuse, kusjuures alalised liikmed võisid selle protsessi ajal kasutada ka vetoõigust, millest avalikkus teada ei saanudki. Seejärel kinnitas Peaassamblee välja käidud kandidaadi automaatselt ametisse.

Nüüd on olukord veidi muutunud ja peasekretäri kohale võib kandidaate esitada ÜRO iga liikmesriik ja seda avalikult. Seejuures saab iga riik esitada ainult ühe kandidaadi.

Kandidaatide nimed on avalikkusele teada, nad peavad esitama ka omapoolse nägemuse tulevasest tööst, nad osalevad avalikel debattidel ja kohtumistel. ÜRO veebileheküljel on kõigi kandidaatide nimed, elulood ja muud andmed kenasti kirjas (http://www.un.org/pga/70/sg/#lightbox/1/). Julgeolekunõukogu valib välja ühe kandidaadi, kelle Peaassamblee kinnitab ametisse. Peasekretäri ametiaeg kestab viis aastat.

Eelhääletused viiakse läbi salaja

Pärast seda, kui alates aprilli keskpaigast kuni juuni alguseni toimusid Julgeolekunõukogus kandidaatide ärakuulamised (valimiste nn esimene etapp) ja 12. juulil korraldati ÜRO ajaloos kandidaatide esimesed teledebatid, toimus 21. juulil kinnine eelhääletus Julgeolekunõukogus, mille järel saavad selgemaks riikide esimesed sümpaatiad ja võib-olla väheneb ka kandidaatide arv. Eelhääletus toimus rangeima saladuskatte all, kuid mõningad detailid selle korralduse kohta on siiski teada.

Ajakirjanduses on räägitud, et nõupidamiste ruumi lubati vaid 15 liikmesriigi alalised esindajad, keda võis saata vaid üks ekspert. Ruumi ei lastud ühtki tõlki ega sekretariaadi töötajat. Selliste karmide reeglite eesmärk oli vältida info imbumist väljapoole.

Julgeolekunõukogu igale liikmele anti hääletussedelid (iga kandidaadi kohta üks sedel), millel oli kolm vastusevarianti: "toetan", "ei toeta" ja "arvamus puudub". Hääletustulemustest avalikkusele ametlikult teada ei antud, vaid vastav info edastati üksnes kandidaate esitanud riikidele. Selle sammu eesmärk on lootus, et vähim toetushääli saanud kandidaadid loobuvad ise edasisest võitlusest peasekretäri tooli eest.

21. juulil toimunud esimese vooru võitis ajakirjandusse lekkinud andmetel portugallane Guterres, kes sai 12 poolthäält. Talle järgnes sloveenlane Türk 11 poolt- ja kahe vastuhäälega. Üheksa poolthäälega jäi kolmandaks esimene naine – bulgaarlanna Bokova. Veel on teada, et üks kandidaatidest (Vesna Pusić) sai koguni 11 vastuhäält, mis tähendab, et tal pole enam mõtet jätkata ja ta võiks oma kandidatuuri maha võtta.

Järgmine hääletus korraldatakse sama süsteemi järgi juulikuu viimastel päevadel. Protseduuri korratakse niikaua, kuni üks kandidaat kogub kõigi 15 liikme toetuse. Seejuures on Julgeolekunõukogu viiel alalisel liikmel vetoõigus, mis annab neile võimaluse ebasobiv kandidaat blokeerida. Seejärel toimub Julgeolekunõukogus avalik hääletamine ja kandidaat esitatakse kinnitamiseks ÜRO Peaassambleele (Täiskogule) ehk ÜRO 193 liikmesriigile – valituks osutub mees või naine, kes kogub vähemalt kaks kolmandikku Täiskogu häältest. Nii saab uue peasekretäri nimi teatavaks oktoobris (võib-olla isegi septembris, kuid see on siiski väga ebatõenäoline), aga kui tekib probleeme ja tagasilööke, siis alles novembris. Igatahes kuu aega enne Ban Ki-mooni ametiaja lõppu peab tema järglane valitud olema.

Seni tosin kandidaati

Praegu kandideerib ÜRO peasekretäri kohale 12 inimest, kuid pole välistatud, et nendele võib mõni nimi veel lisanduda. Teadaolevad kandidaadid on:

Irina Bokova (64) – UNESCO peadirektor alates 2009, Bulgaaria endine välisminister

KAKS TUGEVAT NAISKANDIDAATI: Kuuest naiskandidaadist on tugevamad UNESCO peadirektor Irina Bokova ja ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) juht Helen Clark (järgmisel pildil). Foto: Reuters

Helen Clark (66) – ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) juht alates 2009, Uus-Meremaa endine peaminister

Helen Clark Foto: Reuters

Susana Malcorra (61) – Argentina välisminister alates 2015

Miroslav Lajč?k (53) – Slovakkia välisminister 2009–2010 ja alates 2012

Igor Lukšić (40) – Montenegro endine peaminister, välisminister alates 2012

Danilo Türk (64) – Sloveenia endine president

António Guterres (67) – Portugali endine peaminister, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) endine juht

Srgjan Kerim (67) – Makedoonia endine välisminister

Natalia Gherman (47) – Moldova endine pea- ja välisminister

Vuk Jeremić (41) – Serbia endine välisminister

Vesna Pusić (63) – Horvaatia endine välisminister

Christiana Figueres (59, Costa Rica) – ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) endine juht

On käidud välja veel hulgaliselt naispoliitikute nimesid, kellest võivad saada jokkerid või üllatuskandidaadid ja kes võivad lisanduda valimismöllu mõnevõrra hiljem. Võimalikeks kandidaatideks on Tšiili president Michelle Bachelet, Leedu president Dalia Grybauskaitė, Euroopa Komisjoni asepresident Kristalina Georgieva (Bulgaaria), Colombia välisminister Mar?a ?ngela Holgu?n Cuéllar, Ladina Ameerika ja Kariibi mere riikide majanduskomisjoni (ECLAC) juht Alicia B?rcena Ibarra (Mehhiko), Costa Rica endine asepresident Rebeca Grynspan Mayufis, Taani endine peaminister Helle Thorning-Schmidt jt.

Samal teemal

20.02.2017
Suri Vene suursaadik ÜRO juures Vitali Tšurkin
31.12.2016
ÜRO peasekretärina asub tööle sotsialist, katoliiklane Guterres
13.10.2016
President Kaljulaid õnnitles ÜRO peasekretäri António Guterrest
06.10.2016
ÜRO uueks peasekretäriks saab tõenäoliselt Antonio Guterres