Virkuse ja lõbumajade vastu

MTÜ SÜDA KODA JUHATUSE LIIKMED 5. mai 2000 23:00
Tarmo Vahteri kirjutises, mis avaldati Eesti Ekspressis 4. mail, tegi Tallinna abilinnapea Ivar Virkus ettepaneku muuta Tallinna Tatari tänava ümbrus lõbumajade kvartaliks. Selline plaan on vastuvõetamatu meile, kes me soovime elada turvalises keskkonnas ega taha häbi tunda oma kodupiirkonna ja oma kodulinna pärast.

Virkuse väitel on linnavalitsus teatud kokkulepetel nõus soosima sellise ettevõtluse koondumist ühte piirkonda. Tuletame aga meelde, et prostitutsiooni vahendamine on kriminaalkorras karistatav kuritegu. Tundub uskumatuna, et üks Tallinna juhtidest peab võimalikuks selle fakti ees silmad küüniliselt kinni pigistada ja koguni planeerida kupeldamiseks soodsate tingimuste loomist.Virkus arvab, et tulevases Helsingi-Tallinna kaksiklinnas peaks Tallinnale jääma Monte Carlo, st baari ja lõbustuspargi roll. Loodame, et meie kodulinnal on võimalusi enamaks. Vaevalt sellist kaksiklinna aga üldse tekkida saab, kui Tallinn otsustab selja keerata teistes Põhjamaade pealinnades kehtivatele väärtushinnangutele.Abilinnapea kujutab Tatari tänava ümbrust kui amortiseerunud hoonete ja rohkete lõbumajadega keskkonda. Ilmselt ei ole ta teadlik, et siin asuvad vastvalminud Eesti Muusikaakadeemia, üks haridusministeeriumi hoonetest, Eesti Korteriühistute Liit, ajalehe Postimees toimetus, restaureeritav Birgitta nunnaordu keskus ja teised asutused. Siinsete elanike ettekujutus piirkonna tulevikust on abilinnapea omast hoopis erinev.Nad soovivad elada ja oma lapsed üles kasvatada väljaspool organiseeritud kuritegevuse mõjuvälja.Mittetulundusühing Süda Koda, mille on moodustanud Süda-Tatari tänava piirkonna elanikud, avaldab protesti abilinnapea Ivar Virkuse seisukohtade vastu.Tanja Jalasto-RodalKrista KampusLiina KullesTõnu KõrdaMikko LagerspetzAndrus Roos