Foto: SVETLANA ZAITSEVA
Õhtuleht.ee 16. juuni 2016 16:39
Õhtulehes ilmunud arvamusloo “Lastetud naised, laske oma ülikõrge latt alla!” eest vallandati samal päeval ametist Järva-Jaani gümnaasiumi õpetaja Priit Dieves, kuna direktorile ei meeldinud loos avaldatud mõtted. Kas õpetajal on Eesti vabariigis õigus oma arvamust avaldada?

Kristi Mikiver, haridusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja: Töölepingu lõpetamise otsuse saab teha ning neist põhjustest rääkida vaid koolijuht, mistõttu seda me ei kommenteeri. Mis puudutab artiklit, siis on igal inimesel õigus arvamust avaldada. Küll aga peaks kool kaaluma inimese sobivust õpetaja ametikohale, kui ta väljendab seisukohti, mis lähevad otseselt vastuollu koolihariduse, eetiliste ning põhiseaduslike printsiipidega (rassistlikud, diskrimineerivad, seksistlikud vms seisukohad). Õpetajatöö on väga suure vastutuse ning mõjuga. Üldinimlikke väärtusi ja hoiakuid, nagu hoolivus, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, sallivus ja võrdsus ei saa edasi anda ilma neid ise järgimata.

Antud juhul oli ka arvamuse juurde selgelt lisatud, et seisukohti väljendatakse muu hulgas ka õpetajana. Siin tuleb arvestada õpetaja ametieetikat, õppekavas kirjeldatud alusväärtusi ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevaid üldhariduskoolide alusväärtusi. Artiklis väljendatud seisukohad, näiteks et naised ei peaks tegelema eneseteostusega enne laste saamist või alla 27aastane lastetu naine on „ühiskondlikult kahjulik element“ jne, lähevad vastuollu nende kõigiga. Lisaks on artiklis väljendatud seisukohad konfliktis sotsiaalainete õppe- ja kasvatuseesmärkidega, mida ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja peaks tunnis edasi andma.

Reemo Voltri, Eesti Haridustöötajate Liidu juht: Olen küsimused kätte saanud, kuid kuna ei ole jõudnud nimetatud artiklit lugeda ega asjasse täpsemalt süveneda, siis kahjuks ei saa kuidagi kommenteerida.