Foto: Ardi Hallismaa
Õhtuleht.ee 13. juuni 2016 20:29
Tapal algas täna piduliku rivistusega õppus Saber Strike, mis keskendub maa- ja õhuväeüksuste koostöö ja liitlasvägede vastuvõtu harjutamisele.

"Õppused nagu Saber Strike tõhustavad meie koostalitlusvõimet, sõjalisi võimekusi ja tugevdavad liitlassidemeid, et ükskõik milline potentsiaalne agressor võiks veenduda meie otsustavuses seista oma vabaduse eest," ütles õppuse asejuht brigaadikindral Jeffrey Kramer õppuse avasõnades.

Õppuse Eesti-poolse juhi brigaadikindral Artur Tiganiku sõnul on tähtis, et Ameerika Ühendriikide maaväe õppusest Balti riikides on saanud üks olulisemaid väljaõppeüritusi, mis kaasab ka Euroopa liitlasi. "Ma tänan Ühendriikide maaväge, kelle juhtimisel on osalevad õppusel mitmed meie Euroopa sõbrad, kelle osalust meie piirkonna julgeoleku tagamisel on raske alahinnata," lisas Tiganik.

Eesti on sel aastal õppuse juhtriik, siin asub õppuse juhtstaap. Õppusest võtab osa ligi 10 000 sõdurit 13 NATO liitlas- ja partnerriigist. Osalevad üksused jaotuvad kolme Balti riigi vahel, Eestis keskendub tegevus kaitseväe keskpolügoonile, Tapale ja Ämarisse ning hõlmab üle 2000 Eesti ja liitlas- ning partnerriikide kaitseväelase.

Õppuse Eestis toimuvast osast võtavad osa Eesti, Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi, Soome, Läti, Leedu, Poola, Horvaatia ja Sloveenia kaitseväelased.

Õppuse esimeses faasis harjutavad 1. jalaväebrigaadi ja Ühendriikide maaväe 2. ratsaväerügemendi võitlejad kaitseväe keskpolügoonil ründeobjektide hõivamist, maa- ja õhuväeüksuste koostööd ning ühendtule integreerimist lahingutegevusse.

Esmalt treenivad üksused koostööd pataljoni tasandil ning seejärel brigaadi tasandil, fookus on Eesti ja liitlasüksuste ja erinevate relvaliikide vahelise koostöö arendamisel. Õppuse teises faasis viiakse läbi ühendrelvaliikide laskeharjutused lahingmoonaga, kuhu on kaasatud nii ründelennukid kui -helikopterid, raketisüsteem HIMARS kui ka 155mm suurtükid M777. Saber Strike päädib lõpurivistusega 21. juunil Tapa linnakus.

Õppusele eelnes Dragoon Ride nime kandev motoriseeritud rännak, mille eesmärgiks oli harjutada Ameerika Ühendriikide 2. ratsaväerügemendi soomusüksuste kiiret siirmist läbi Euroopa. Eestis teeb kolonn viimase peatuse homme, 14. juunil Pärnus, kus keskpäeval tutvustatakse avalikkusele liitlaste ja Eesti üksuste tehnikat.