Eesti uudised

Legendaarse allilmaliidri Haron Dikajevi kohtuprotsess jääb venima (10)

Juhan Haravee, 8. juuni 2016 06:00
Haron Dikajevi (fotol kohtupingis vasakult esimene) käsk alluvatele: «Hakake nüüd kiiremini lugema, vennad, ega meil nende inimõigustega lõpmatult vehkida ei lasta!»Foto: Alar Truu
Juba jaanuaris Harju maakohtusse saadetud tšetšeen Haron Dikajevile ja tema kambale esitatud süüdistuse kohtulik uurimine ei võta kuidagi vedu. Advokaatide sõnul pole mõni kohtualune jõudnud veel toimikumaterjalidega tutvudagi – see on mahukas ja vanglas pole nendele ruumi.

Eile pidi Harju maakohtus algama allilmaga seostatud Haron Dikajevile (50) ja tosinale talle allunud mehele esitatud süüdistuse kuulamine.

Samal teemal

Kohtualustele pannakse süüks kuulumist kuritegelikku ühendusse, mille tegevust rahastati majandus- ja varavastaste kuritegude abil saadud rahaga.

Väidetavalt Dikajevi juhitud ühendus sooritas muu hulgas käibemaksupettusi, millega tekitas Läti ja Leedu vabariigile sadade tuhandete eurode ulatuses kahju.

Dikajevlastele heidetakse ette ka kehalist väärkohtlemist, omavolilist sissetungi, omastamist, dokumendi võltsimist ja selle kasutamist, tulirelva helisummuti seadusevastast tarvitamist, suures koguses narkootikumide käitlemist ning liikluskuritegusid.

Selles kriminaalasjas on esitatud süüdistus ka viiele inimesele, kes kuritegelikku ühendusse ei kuulunud, kuid aitasid oma tegevusega selle liikmete kuritegudele kaasa.

"Uurimisel kogutud info järgi hoolitses ühendus oma liikmete eest, rahastas neid ja vajadusel kindlustas elupinnaga.

Samas karistati ühenduse liikmeid allumatuse või korralduste täitmata jätmise korral füüsiliselt, kusjuures karistust taluti vastupanu osutamata," ütles ringkonnaprokurör Vahur Verte jaanuaris süüdistuse kohtusse saatmise järel.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo kinnitusel kestis selle kriminaalasja menetlus üle kolme aasta ning Haron Dikajev võeti vahi alla eelmise aasta 1. juulil.

Kohtus süüdimõistmisel karistatakse kuritegeliku ühenduse loomise ja juhtimise eest viie- kuni viieteistaastase vangistusega, sinna kuulumise eest kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.

Ülejäänud ootavad oma saatust vabaduses. Kolm sellise leebe tõkendi saanut ei suvatsenud eile kohtuse ilmuda. Ka advokaadid ei osanud oma klientide mitteilmumist veenvalt põhjendada.

Kohtunik: suve lõpul jätkame!

Poolteisetunnise hilinemisega alanud istung ei kestnudki seetõttu üle poole tunni. Kahe advokaadi sõnul ei jõudnud nende kaitsealused mahuka kohtuasja kõigi materjalidega piisavalt tutvuda.

Kokku olevat 28 toimikut ja nendes ligi 15 000 lehekülge. Tallinna vanglas on aga kaitsjate sõnul vaid kaks toimikumaterjalidega tutvumiseks ette nähtud tuba, need on kogu aeg ülekoormatud.

Advokaadid võtavad appi Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, kus on must valgel kirjas, et igaühel on õigus saada piisavalt aega ja võimalusi enda kaitse ettevalmistamiseks.

Kohtunik püüab advokaatide südametunnistusele koputada: kas pool aastat pole siis toimikumaterjalidega tutvumiseks tõesti piisav aeg? Teda toetab oma sõnavõtus ka prokurör, kuid kõigest sellest jääb siiski vajaka, sest inimõiguste konventsiooni vastu ei söanda kohtunik kätt tõsta.