SISSETUNG: Anton valis tänaval kahest majast viimase – sisenes selle lukustamata välisuksest, leidis lukustamata uksega korteri ja tungis selle peremehele kallale.Foto: Teet Malsroos
Kristiina Tilk 2. juuni 2016 06:00
Pärnu maakohus saatis sel nädalal vangi Venemaalt pärit turbalaeva kapteni, kes lõhkus aasta alguses Pärnus kaks autot, tungis võõrasse korterisse ja pussitas selle peremeest. Lisakaristusena kohaldati kaptenile Eestist väljasaatmine koos viieaastase sissesõidukeeluga.

29. jaanuari varahommikul tungis Vene lipu all sõitva turbalaeva kapten Anton Pärnus Suur-Jõekalda tänava majja, leidis viiendalt korruselt lahtise korteriukse ning ründas seal elavat meest.

Enne seda rüüstas Anton tänaval kahte sõiduautot, lõhkus nende aknaklaase ja tallas katusel. Ühest autost leidis Anton tööriistakohvri, kust haaras kaasa haamri ja kipsinoa.

Võõras korteris püüdis Anton esmalt omanikule haamriga äsada, aga löök tõrjuti, siis haaras kipsinoa ja lõi peremehele üle kümne haava. Peremees suutis kallaletungija ukse taha virutada.

Tema naine kutsus politsei. Anton tabati Pärnu rannapiirkonnas ja võeti vahi alla. Tema teod olid kokku võetud nime alla "Arusaamatu kuritegu".

30. mail mõisteti Anton lühimenetluse korras süüdi. Talle mõisteti nelja aasta pikkune vanglakaristus. Lühimenetluse tõttu vähendati karistust kolmandiku võrra ja lõplikuks karistuseks mõisteti kaks aastat ja kaheksa kuud vangistust, millest kohe ärakandmisele kuulub viis kuud.

Ülejäänud kaks aastat ja kolm kuud vangistust jäetakse täitmisele pööramata, kui Anton kahe aasta ja kaheksa kuu pikkuse katseaja jooksul uut tahtlikku kuritegu toime ei pane. Karistusaja alguseks loeti 29. jaanuar 2016.

Lisakaristusena kohaldati Antonile väljasaatmine koos sissesõidukeeluga viieks aastaks. Lisakaristuse tähtaega arvestatakse alates sellest, kui ta vanglast vabaneb ja Eestist välja saadetakse.

Menetluskuluna mõistis kohus riigituludesse kokku 3982 eurot. Kannatanu tsiviilhagi Antoni vastu rahuldati osaliselt.

Varalise kahju nõue täies ulatuses ja mittevaralise kahju osaline nõue, kokku tsiviilhagi summas 4200 eurot.

Otsuse väljakuulutamisel loobusid osalised edasikaebamise õigusest.

Anton tuli oma laevaga Eestisse Inglismaalt, et võtta Pärnust peale turbakoorem. Laev läks Pärnust merele veeteede ameti loal kapteni vanemabi juhtimisel.