Foto: STANISLAV MOSHKOV
(:)kivisildnik, Äärekosmos, 26.05.2016 27. mai 2016 18:27
„Naiste kehv kvaliteet on meie ühiskonna kõige põletavam probleem ning ma ei liialda sugugi, kui väidan, et emaste liigikaaslaste kvaliteet on nii Eesti riigi kui lääne tsivilisatsiooni elu ja surma küsimus.“

Rahu, hüsteerikud ja foobikud, see pole EKRE ametlik seisukoht, nii alustasin ma 2008. aasta 23. mail lugu „Ahtrad naised vägisi sigima“, mis ilmus Delfis peaaegu moonutamata kujul. Praegu on tõusnud feministlik-lesbistlikes ringkondades põletavaks probleemiks ahtraid naisi puudutav ütlus, mille väidetavalt olevat andnud Martin Helme 18. mail  intervjuus Delfi Naistekale.

Mida Helme tegelikult ütles, ei saa me kunagi teada, sest naistekas hävitas intervjuu salvestuse tõenäoliselt juba enne loo valmimist. Martin Helme väitel tahtis ta tahtis kontrollida, kas ta oma mõtte just sellises vormis sõnastas, aga salvestused olid juba saanud naisajakirjanduse haledaks ajalooks. Seega on meil rääkida ainult naisajakirjanike ebausaldusväärsusest. Muid fakte meil pole, aga kuna vasakhoorad on kisa tõstnud, siis süveneme veel kord naiste ahtruseteemasse ja selle ohtlikusse.

Oht on täiesti reaalne

Kes tahab minuga vaielda, vaielgu minuga järgmistes punktides. Niisama haliseda pole vaja, vingumine ei lahuta meelt ja ei lahenda probleeme:

1. Eesti vabariigi põhiseaduses on kirjas riigi eesmärk – säilitada rahvas, keel ja kultuur. Teie vastuväited, palun!

2. See eesmärk on riigil täitmata, sest eestlaste iive on negatiivne ja naiste väljaränne massiline. Meeste väljaränne ei ole probleem, eesti meeste viljastamisvõime ületab naiste sünnitamisvõime mitme suurusjärgu võrra.

3. Iibeprobleem on naiste kvaliteedi küsimus, täpsustan, see on naiste tervise, meelsuse, lojaalsuse, väärikuse, vastutustunde, naiste väärtushinnangute ja seaduskuulekuse küsimus.

4. Iibevastane tegevus on riigi ja seaduse vastane tegevus, see on riiklik kuritegu. Nagu ka iibealane tegevusetus. Samuti olgem oma sigimatuspropagandaga ettevaatlikud, sest ka see läheb paragrahvi alla, osundan:
§ 236. Üleskutse kuriteo toimepanemisele Eesti Vabariigi vastu
(1) Käesolevas jaos sätestatud kuriteo toimepanemisele avaliku üleskutsumise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.
[RT I, 23.12.2014, 14 – jõust. 01.01.2015]

5. Riik ongi selleks, et talle pandud ülesandeid täita. Õhukest riiki pole olemas või kui on, siis on ta kaoses nagu Liibüa, okupeerimisel nagu Ukraina või ülalpeetav narts nagu Kreeka.

6. Riik sunnib mehi riiki kaitsma, selleks on kohustuslik ajateenistus. Pange nüüd hoolega tähele, sõja ajal lastakse desertöörid välikohtu otsusega kiirkorras maha. See on täiesti normaalne ja üldlevinud praktika.

7. Naisi aga ei sunnita iibekohust täitma ja see on ebavõrdne kohtlemine sootunnuse alusel ning seega vastuolus vabariigi põhiseadusega. Selline ebaseaduslik olukord tuleb kiiremas korras lõpetada. Naised tuleb allutada põhiseaduslikule korrale.

8. Naisi tuleb kohelda võrdselt meestega, see tähendab seda, et kui nad ei täida oma põhiseaduslikku sünnitamiskohustust, siis neid sunnitakse selleks. Selles ei ole mitte midagi pretsedenditut, julma, mõistusevastast ega ülekohtust, see on lihtsalt möödapääsmatult vajalik. Mis on hea riigile ja meestele, see on hea ka naistele, eriti feministidele.

9. Sünnitamisele ei ole alternatiive, inimkaubanduse jääkide illegaalne maaletoomine on kuritegu. Kuritegude eest karistatakse vastavalt karistusseadustikule. Illegaalide maaletoomise ja ebaseadusliku piiriületamise eest on raskeid karistusi laias valikus.

10. Kurb fakt, et meil puuduvad riiklikud sundsünnitamise institutsioonid ja mehhanismid, (üldine sünnitamiskohustus, sünnitusmobilisatsiooni kord, sigimismanöövrid ja laiapõhjaline viljastamisliit, eluandmiskasarmud jms) räägib riigi nõrkusest, valitsuste reeturlikkusest, ühiskonna hoolimatusest ja irratsionaalsest elukorraldusest, aga ka meedia küündimatusest, samuti üldlevinud kriminaalsest mentaliteedist.

11. Mina olen ainult põhiseaduse meeldetuletaja, paraku seaduse mittetundmine ei vabanda seaduse mittetäitmist. Tänan tähelepanu eest!

Oht on reaalne, naised ei sünnita ja põgenevad maalt, mõistagi tuleb sellise deserteerimise eest kas või trahvida. Anname endale aru, et rahva püsimajäämine on hädaohus, olukord on ülimalt kriitiline ja kaaluda tuleks palju rangemaid karistusviise. Koos karistustega tuleb kaaluda muidugi ka privileege naistele, kes on oma ülesande ühiskonna ja inimkonna ees täitnud.

Hüved pole enesestmõistetavad

„Kes on sünnitanud kolm last, võib minna tööle; kes on sünnitanud neli last, võib minna ülikooli; kes on sünnitanud viis last, võib kandideerida juhtivale kohale, omada kinnisvara ja osaleda valimistel. Kes on sünnitanud seitse last, võib esineda televisioonis, olla valitud parlamenti ja omada pangaarvet.“ Loetelu võib jätkata.

Need on lihtsad ja selged põhimõtted, nii nagu alaealistele ei müüda alkoholi ja neid ei lasta autorooli, nii tuleb kohelda ebaküpseid naisigi: teie, lugupeetav, olete aher, seega olete teismelise tasemel ja jutul lõpp. Tõesta, et oled naine, näita, kus su lapsed on!

Abitud vastuväited

Sigimatud naised õigustavad ennast vaesuse, halva ilma, nõrga tervise ja meeste väikese palgaga, aga ka laostunud ühiskonna ja lokkava pedofiiliaga. Need on tõsised probleemid, ei vaidle vastu, aga kas keegi on näinud naiste meeleavaldusi ja petitsioone, millega nad nõuavad euroopalikke sünnitamistingimusi, euroopalikke lastekasvatamistingimusi ja eelkõige ebaeuroopaliku, aga Eesti riigile vajaliku iibekohustuse täitmiseks vajalikke vahendeid?

Kas naised on naistelehtedes nõudnud õigust emadusele? Kas te olete näinud valimisüritustel naisvalijaid, kes küsivad parteidelt iibepoliitika kohta? Kas te olete kuulnud naispoliitikutelt iibelubadusi? Muidugi ei ole, sünnitamata lapsed tulevad neile ainult minu lugu või Martin Helme intekat lugedes meele.

Ma ei ütleks ühtegi paha sõna naiste kohta, kui nad üritaksid, aga ma ei näe ühtegi muud initsiatiivi peale hooramise, tarbimise ja sotsialistlikesse kinnisideedesse klammerdumise. Siin naised ennast juba tagasi ei hoia, lõigake endal ahistavad rinnad maha, minugi poolest,  aga vaadake ühtlasi, mis ajuga teha annab.

Kommentaarid  (110)

Suutmatus küsida MIKS? 3. juuni 2016 01:29
Filosoofia nagu mingitel ainuraksetel: peamine, et säiliksid tulevikus minusarnased. Mis vahet see tegelikutl teeb, kas 300 aasta pärast mingid biomateeria kogumid end eestlasteks peavad. Eriti pidades silmas, et suht juhm on arvata, et 300 aastat tagasi mingi selline seltkond oli üldse olemas. Võiks ehk mõelda, et äkki suudame endi eksistensi õigustada veidi paremini, kui järjekordse bioühenditena, mis püüab säilitada mingeid suvalisi tunnuseid, nagu valge nahk (mis on tõestatud muutuma paari generatsiooniga jooksul tänu päikesevalguse intensiivsusele), eesti keel (mis reaalsuses ajas muutub, ning on üldse lühiajaline nähtus inimseste üldajaloos) jms BS.
Mis siis saab, kui homne päev meid olemas pole? Vastus on, et midagi ei saa, sest kui me endi elu mõtteks ei suuda midagi paremat välja mõelda, et kui ainult sigida, siis polegi meid vaja. Nimelt miljonid ainuraksed bakterid saavad meist palju paremini sellega hakkama.
Artikli autor suudab näha, et A-st järeldub B, aga on niivõrd primitiiv, et ei märka, et B-le järeldub C, C-le järedub D jne. Nojah, mida eeldada ühest reaalteadusi mitemõistavst humanitaarist (rääkimata sellest, et ta arusaam juriidikast on nagu mingil 12 aastasel).
Uku 2. juuni 2016 15:24
Ja siin pakun välja probleemile lahenduse: naistele viljakus ja meestemeelitamise loits. See tuleb läbi vaadata keskööl: https://vimeo.com/168849328
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS