Vingugaas on lõhnatu ja sama raske kui õhk, mistõttu seisab see ruumis ega kogune lae alla. Foto: Aldo Luud
Epp Jürme, OÜ Gaspre ärijuht 19. mai 2016 17:31
Tänavu kevadel on olnud mitu õnnetut juhtumit, kus vannitoa gaasiveesoojendiga korteris on saanud inimesed vingugaasimürgistuse. Neid õnnetusi oleks saanud ära hoida.

Hoones, kus tütarlaps hukkus, oli loomulik ventilatsioon kinni pandud, lisaks halvendasid uued tihedad aknad ja korterisisesed uksed õhuvahetust. Tehnilise järelevalve amet avastas, et õnnetu korteri gaasiseade oli ühendatud valesse lõõri – ventilatsioonilõõri, mille tõmme on väiksem kui küttegaasi lõõril. Seega polnud süüdi gaas ega gaasiveesoojendi, vaid seadmete vale kasutamine.

Gaasiseadmeid on eri tüüpi ja erinevate tööpõhimõtetega. Tahaksin keskenduda niisugustele, mis saavad töötamiseks vajaliku õhu ruumist, kus nad töötavad. Selliseid seadmeid on eestimaistes eluruumides päris palju, eri andmeil üksnes Põhja-Eestis ja Tartus on gaasiveesoojendeid 40 000.

Iga põlemine, ka gaasikatlas toimuv, vajab õhku. Gaasi puhul on 1 m3 gaasi põlemiseks vaja ligi 10 m3 õhku. Selleks, et gaasiseadmed saaksid ohutult ja korrektselt töötada, peab olema täidetud kaks tingimust. Esiteks peab ruumis olema tagatud õhuvahetus ja teiseks peab gaasiseade olema ühendatud puhastatud ja õigete mõõtmetega suitsulõõriga.

Vaja värsket õhku

Õhuvahetus on tagatud juhul, kui vannitoas on lae all ventilatsioonirest ja sealt edasi ventilatsioonikanal. Vannitoa ukse all peab olema siirdõhuava, mille kaudu gaasiseadme põlemiseks vajalik lisaõhk pääseb vannituppa.

Kui võtame vannitoa tavalisteks mõõtmeteks 2 x 2 x 2,5 meetrit, saame ruumi kubatuuriks 10 m3. Gaasiveesoojendid kulutavad sooja vee tootmisel gaasi umbes 2 m3 tunnis, seega tunni aja jooksul oleks vaja vannituppa õhku 20 m3.

Nüüd oletame aga, et meil on hermeetiline vannituba, millel puudub ava ukse all ja seega gaasiveesoojendi lisaõhku ei saagi. Vannitoas ongi ainult 10 m3 õhku, mille tõttu on kogu õhuhapnik 30 minutiga otsas. Sellest isegi varem hakkab toimuma mittetäielik põlemine, mille puhul ei ole põlemisjääkideks enam süsihappegaas CO2 ja veeaur, vaid vingugaas CO ja veeaur.

Vett soojendav maagaas on õhust kergem ja tõuseb gaasilekke korral lae alla, kuid vingugaas seisab ruumis ja ei kogune lae alla. Vingugaas on lõhnatu ja värvitu ning ohtlik juba väga väikeses koguses.

Kuidas siis õhunappus tekib? Üks põhjusi on, kui korteriomanik on sulgenud vannitoa ukse all olevad avad või paigutanud uue, ilma avadeta ukse. Avad suletakse tihti sellepärast, et muidu on vannitoa põrand külm.

Puhtad lõõrid

Edasi suitsulõõridest. Kui suitsulõõris on takistus või ummistus, puudub tõmme ja gaasiseadme põlemisjääkide väljumine on selle tõttu takistatud. Tõmmet saab ka ise hinnata: vaadake oma vannitoa lage gaasiseadme kohal. Kui seal on märke temperatuurikahjustustest, lagi on kollane või pruunikas, on probleemid korstnalõõri tõmbes.

Vannitubades on ka alati rohkem kerget lenduvat olmetolmu kui teistes ruumides. Kui see tolm ladestub gaasiseadme põleti peal ja ummistab põleti õhuavad, võib samuti tekkida ebatäielik põlemine. Seda saab jälgida gaasiseadme esipaneelil oleva vaateakna kaudu. Õige režiimiga põlemise puhul on gaasileek sinine, kui leek on kollane, on see ohumärk. Kui veesoojendist väljuva vee temperatuur ei ole piisavalt soe, võib seegi olla põhjustatud põleti ummistusest.

Probleemide korral tuleb kutsuda gaasifirma tehnik, kes tuvastab tõmbeprobleemi, kuid ei lahenda seda– selleks tuleb pöörduda korstnapühkija poole. Tehnikud puhastavad ja parandavad gaasiseadmeid, kuid nad ei tee põlemisõhu- ega ventilatsiooniavasid. Seda teevad ehitajad.

Tasub ka tähele panna, et gaasifirma tehniku visiidi ajal ei ole vannitoas päris samad tingimused, kui suletud uksega vanniskäigu puhul. Seega tasub igal juhul soetada ka vingugaasiandur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gaasiseadmete ohutuks ekspluatatsiooniks

• peab ukse all olema õhutusrest

• peab gaasileek olema sinine

• tuleb tagada, et põlemisjäägid läheksid gaasilõõri

• tuleb jälgida, kas lagi on kollane või pruunikas, sel juhul on probleemid korstnalõõri tõmbes

• muretsege vingugaasiandur

• kutsuge kahtluste korral kontrollima gaasitehnik