Kopsud õhku täis: Vande­advokaat Aadu Luberg (vasakul) tegi enne ­istungit justkui trenni, kuidas kohtule prokuröri suhtes ühe hingetõmbega taandust esitada. Kohtualune Alar Nääme ­(paremal) võttis justkui aega. Foto: Arno Saar
Juhan Haravee 17. mai 2016 06:00
Harju maakohtus alanud protsess keskerakondlasest linnaosavanema vastu algas kaitsja julge katsega kõrvaldada mänguväljalt prokurör. Taandamine ebaõnnestus ja kohtualune teatas, et pole milleski süüdi.

Eile algas Harju maakohtus riigiprokuratuuri poolt Tallinna Kesklinna vanema Alar Nääme vastu esitatud süüdistuse kohtulik uurimine.

Süüdistuse järgi korraldas Alar Nääme 2015. aasta jaanuaris ja veebruaris kaks tasuta kontserti Valga kultuuri- ja huvialakeskuses.

Süüdistuse kohaselt olid need korraldatud selleks, et mõjutada kohalikke valijaid andma oma hääl riigikogu valimistel Alar Näämele, kes oli tollal Keskerakonna kandidaat Valga-, Võru- ja Põlvamaal ning töötas Tallinna Kesklinna linnaosa vanema ametikohal.

Näämet süüdistatakse selles, et vältimaks valimiskampaaniaks isikliku raha kasutamist, korraldas ta ürituste kulude tasumise Tallinna Kesklinna valitsuse eelarvest. Süüdistuse järgi tasuti Tallinna Kesklinna valitsuse eelarvest ürituste üüri-, kuid ka transpordi-, toitlustamise-, muusika- ja tehnikaüüri arveid.

Kohtuistungi alguses tegi ­Nääme kaitsja vandeadvokaat Aadu Luberg kohtule taotluse taandada riigiprokurör Inna Ombler. "Kohtupidamine Alar Nääme suhtes mitte ainult ei näi ega tundu olevat kohane ausa kohtupidamise põhimõttega, vaid ei ole seda ka selgelt olnudki," ütles vandeadvokaat Luberg istungil.

Tallinna linnavalitsuse kui kannatanu kaasamine kohtumenetlusse toimus Lubergi sõnul alles kohtu sunnil, mis näitab, et prokuratuur on mingil põhjusel soovinud vältida sisulist arutelu.

See asjaolu kujutab endast Lubergi hinnangul eelarvamust Alar Nääme süü tõendatuse suhtes sõltumata Tallinna linnavalitsuse kui kannatanu seisukohast ja kohtuliku uurimise kulgemisest.

Riigiprokurör lükkas Nääme kaitsja väited tagasi. "Kannatanu teatas, et nad ei soovi kahjunõudega kohtusse tulla, mis pole taoliste asjade puhul eriti üllatav," selgitab Ombler.

"Kui asjaga on seotud ametnik, on omavalitsustes toimunud omastamiste puhul see üsna tavaline. Pole mingit tarvidust hinnata kuriteo koosseis olematuks, kui kahjunõuet ei esitata. Selles pole midagi ebatavalist ja riigiprokuratuur pole varjanud seda, et kahjunõuet ei esitatud. Prokuröri taandamise otsitud põhjuste taga on soov menetlust venitada," leidis riigiprokurör Ombler, paludes kohtul end taandamata jätta.

Kohtunik tegi istungile vaheaja ning andis paar tundi hiljem teada, et kaitsja taotlust ei rahuldata. Pärast seda said osapooled võimaluse esitada oma seisukohad. Alar Nääme end süüdi ei tunnistanud. Tallinna Kesklinna linnaosa vanema vastu esitatud süüdistuse arutamine jätkub täna.