Eesti uudised

Miks gaasiõnnetused just nüüd järjest juhtuvad? (22)

Teet Teder, 14. mai 2016 06:00
GAASISEADE: Selles Lille tänava korteris, kus ühistu tellitud korstnapühkija nägi, et seade on valesti paigaldatud ja ohtlik, sai väikese vahega vingumürgistuse kaks last.Korstnapühkija ühendas aparaadi lõõrist lahti. Foto: Erakogu
Poole aasta jooksul on kuues gaasiõnnetuses hukkunud kolm ja viga saanud kaks inimest, kuid seni on selgusetu, miks on gaasiga töötavad veesoojendajad just nüüd põhjustanud massiliselt traagilisi sündmusi.

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) esindaja teatab, et nad on kõiki gaasiseadmetega seotud õnnetusi menetlenud. Tulemused näitavad, et nende peamine põhjus on omavolilised ehitus- ja seadmete ümberpaigaldustööd.

"Omavoliline tegevus spetsialiste kaasamata on kõikide [õnnetusjuhtumite] puhul läbiv," väidab TJA kõneisik Anu Võlma.

Viimane selline õnnetus juhtus lõppeval nädalal, kui vaid ema kiire tegutsemine päästis teadvust kaotavad lapsed. TJA alles analüüsib seda juhtumit.

Kuigi see, miks õnnetused juhtuvad, on ametil selge, pole endiselt vastust küsimusele, miks need just nüüd juhtuvad.

Võlma ei oska öelda, kas traagilisi tagajärgi põhjustanud ebaõigesti tehtud ehitus- või ümberehitustööd on tehtud vahetult enne õnnetusi või aastaid varem. "See küsimus on tõesti lahtine, et miks just nüüd ja nii palju õnnetusi. Seda vastust praegu ei ole," möönab ta.

Võlma kordab üle, et korterisisese gaasitorustiku koos gaasiseadmetega paigaldamise nõuetele vastavuse eest vastutab omanik. Kortermaja trepikodades oleva gaasitorustiku nõuetele vastavuse eest vastutab korteriühistu.

Järelevalve on jagatud nii, et omavalitsuse ülesanne on ohutuse kontrollimine enne selle kasutuselevõttu ja TJA ülesanne on kontrollida siis, kui seadmeid juba kasutatakse.

"Kui selgub, et eripädevusega gaasiseadmepaigaldaja on paigaldanud seadme selleks mittesobivasse kohta, on võimalik gaasitööde tegijat väärteo korras karistada," lisab Võlma.

Samas on gaasiseade seotud paljude teiste tehnosüsteemidega, mida ehitavad mitmed ehitajad. Ehk gaasiseadme paigaldaja ei ehita korstnaid, ei paigalda uksi ega ehita ventilatsioonisüsteeme.

"Need on aga väga olulised asjad, mis valesti ehitades võivad koostöös gaasiseadmega tuua kaasa väga ohtliku olukorra," ütleb Võlma ja kinnitab, et TJA teeb tihedat koostööd kõigi osapooltega, kes ühel või teisel moel puutuvad gaasiseadmetest tuleneva ohuga kokku: päästeamet, politsei, omavalitsused, gaasivõrguettevõtted, korteriühistud ja gaasiveesoojendite maaletoojad.

"Oleme turujärelevalve käigus kontrollinud kõikide gaasiveesoojendite maaletoojate tegevust ja turustatavate seadmete nõuetele vastavust. Samuti oleme teinud seiret gaasikvaliteedi kontrollimiseks. Selle tulemuste põhjal võime kinnitada, et gaasi kvaliteet on hea," kinnitab ta.

Võlma täpsustab, et õnnetuspaikadest pole gaasiproove võetud. Gaasi kvaliteedi kontrollimiseks võetakse proove võrguettevõtete pumbajaamadest, kust gaas kodudesse jõuab.

"Esimene õnnetus Erika tänaval oli jaanuaris, teine märtsis, kolmas eelmistest 100 meetri kaugusel üleeile. Keegi ei tea endiselt täpseid põhjusi. Maailmas on lennuõnnetusi, mille põhjused on kiiremini välja selgitatud," ei mõista juhtunut ja ametnike tööd asja uurimisel Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid.

"TJA peadirektori asetäitja Kaur Kajak kinnitas, et kõikide aasta jooksul juhtunud õnnetuste põhjused on välja selgitatud, ainus lahendamata küsimus on see, miks hakkasid need just nüüd juhtuma. Miks näiteks kaks-kolm aastat tagasi polnud vannitubades vingugaasiga seotud õnnetusi, seda ei oska amet seletada," räägib Kaljulaid.

"Aga kuni see küsimus on lahendamata, siis kuidas saab öelda, et põhjused on lõpuni teada ja selged?"

Kaljulaid ütleb, et oskamatu ehitustegevusega ja ventilatsioonisüsteemidega seotud probleemseid maju on igal pool. "Miks toimuvad kõik õnnetused lühikese aja jooksul ja mitmed neist saja meetri raadiuses? Miks just nüüd? Miks just siin?" küsib Kaljulaid endiselt vastuseta küsimusi.

"See on väga oluline küsimus. Sellele tuleb kindlasti vastus leida. Kui ühed eksperdid ei leia, siis tuleb leida paremad eksperdid," on ta resoluutne.

Miks juhtuvad gaasiseadmetega õnnetused?

Korterelamu renoveerimine: uute akende paigaldamise ja fassaadi renoveerimise käigus on korteri õhuvahetus halvenenud.

Ruumi suurus, kuhu gaasiveesoojendi on paigaldatud, pole gaasiseadme ohutuks kasutamiseks piisav.

Ruumi seinas või ukses või selle all, kuhu gaasiveesoojendi on paigaldatud, puudub põlemisõhu juurdevoolu tagamiseks vajalik siirdõhu rest või ava.

Köögi või vannitoa väljatõmbeventilaator mõjutab korterisisest õhuvahetust.

Gaasiveesoojendi põlemisgaaside väljajuhtimiseks mõeldud suitsutoru paigaldatakse omavoliliselt ja nõudeid järgimata valesse lõõri. Võetakse kooskõlastamata kasutusele (või suletakse) teiste korterite kasutuses olevaid lõõre või ehitatakse ventilatsioonilõõr ja suitsulõõr kokku. Ühenduste teostamisel kasutatakse ka valesid materjale.

Gaasiveesoojendi ohutusautomaatika ei ole töökorras ning gaasiseadmele ei ole teostatud hooldust.