Eesti uudised

Ivari Padar loobus väidetava laimajaga kohtuvaidlusest: kevadel on targematki teha!

Siim Randla, 6. mai 2016, 06:00

5 KOMMENTAARI

v
Väidetav/ 6. mai 2016, 11:26
varas loobus oleks parem pealkiri
t
tänapäeva Eesti/ 6. mai 2016, 10:52
poliitik tunnistatakse süüdi aga neil sest suva, õigust jääb ülegi. Padari=Toobal
v
Väljavõte Harju Maakohtu 28.03.2016.a otsusest tsiviilasjas nr 2-15-6424:/ 6. mai 2016, 09:48
Resolutsioon
1. Jätta rahuldamata Ivari Padari hagi Peeter Schneideri ja Toomas Marga vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks, kahju tekitava tegevuse keelamiseks ja kahju hüvitamiseks.
Menetluskulud
2. Tsiviilasja menetluskulud jätta Ivari Padari kanda.
3. Mõista Ivari Padarilt välja Peeter Schneideri kasuks menetluskulud summas 1032 (üks tuhat kolmkümmend kaks) eurot ja viivis menetluskuludelt VÕS § 113 lg-s 1 sätestatud määras alates lahendi jõustumisest kuni täitmiseni.
v
Väljavõte Harju Maakohtu 28.03.2016.a otsusest tsiviilasjas nr 2-15-6424:/ 6. mai 2016, 09:41
Kostjate avaldusest nähtuvalt leiavad kostjad, et hageja valetab süüdimatult seoses sellega, et hageja kirjutas 20.04.2000 alla käskkirjale, milles ta väitis tagastamisele kuuluvate kinnistute õigusjärgsete omanikele, et kinnistud tuleb jätta riigi omandisse tulenevalt Põllumajandusülikooli õppebaasi säilitamise vajadusest, kuigi tegelikkuses oli hagejale juba hiljemalt 26.11.1999 teada, et need maad riigi omandisse ei jää. Kohus on seisukohal, et antud kontekstis on kostjad asunud põhjendatult seisukohale, et hageja kui poliitik on tegutsenud valelikult. Nimelt nähtub Põllumajandusministri 20.04.2000 käskkirjast, et maad on jäetud riigi omandisse põhjendusega, et esineb vajadus säilitada Eesti Põllumajandusülikooli õppebaas (kd II lk 26). Samas on hageja kui põllumajandusminister oma 26.11.1999 kirjas Vabariigi Valitsusele kinnitanud, et AS Tartu Agro, kelle tarbeks riigi omandisse jäetud maad lõppastmes läksid, jätkamine riigi äriühinguna ei ole suures plaanis otstarbekas, kuid ettevõtet tuleks hoida riigi omandis kuni lõppeb maatükkide kinnistamine, millest tulenevalt suureneks ka ettevõtte turuväärtus (kd II 21). Põllumajandusülikoolile mõeldud maade tegelik jätmine Tartu Agro omandisse nähtub hageja kui põllumajandusministri 14.12.1999 käskkirjast (kd I lk 23-25). Kohus on seisukohal, et kostjatel oli põhjendatud alus asuda seisukohale, et hageja on valetanud, kuna hagejale oli hiljemalt alates 26.11.1999 teada, et puudub alus jätta Tartu Agro riigi ettevõtteks ning sellest tulenevalt ka tagastamisele kuuluvad maad riigi omandisse.
m
mann/ 6. mai 2016, 08:19
Tegemist ei olnud laimajaga, vaid inimesega, kes fakte edastas ja seda tunnistas ka kohus. KOhus otsustas, et Ivari Padar tegutses Tartu Agro maade tagastamise küsimuses valelikult. SElle asemel, et oma tegevuse pärast vähemalt vabandada, kaebas Padar ilmselgeid fakte edastanud kannataja hoopis laimu pärast kohtusse, vot see on tase!!! Nii et ei ole mõtet jätte muljet, et Padar tegeleb kevadtöödega või on kellelegi siin teene osutanud - ilmselt tegid juristid lihtsalt talle selgeks, et ta ei ole nii rikas, et sellises ulatuses musta valgeks rääkida.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee