Foto: Tiina Kõrtsini
Toimetas Andra Nõlvak 4. mai 2016 11:00
Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu kohaselt antakse Tallinna Kommunaalametile nõusolek osalemiseks Ühtekuuluvusfondi välisprojektis „Reidi tee ehitus Tallinnas“, abikõlbliku kogumaksumusega summas 28 500 960 eurot ning volitatakse Tallinna Kommunaalameti tegevusvaldkondi koordineerivat abilinnapead ja kommunaalameti juhatajat alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on Tallinna tänavavõrgu põhiprobleeme aastaid olnud selle ida- ja kirdeosas ning lääne- ja lõunaosas paiknevate linnaosade ühendamine linnakeskust läbimata. Mitmed olulised läbimurded ja ristmike uuendamised - nt Reidi tee, Haabersti ring - on edasi lükatud eelkõige rahaliste vahendite puudumise tõttu.

„Reidi tee, varasema nimetusega Põhjaväil, rajamine võimaldab raskeliikluse kesklinnast mööda juhtida ning loob kiirema, mugavama ja ohutuma ühenduskoridori Tallinna sadamatest riigi põhimagistraalideni, millede kaudu toimub rahvusvaheline liiklus ja kaubavedu. Kokku rajatakse 1,7 km uut teed ja rekonstrueeritakse 1,05 km Tallinna–Narva maanteelõiku,“ selgitas Klandorf. „Oluline on ka see, et kui Tallinna tänavate infrastruktuuri väljaarendamisel on seni lähtutud enamjaolt mootorsõidukite liiklusruumi vajadustest, jättes kergliiklejad ja nende ohutuse teisejärguliseks, siis Reidi tee ehituse tulemusena rajatakse 2,3 kilomeetrit kergliiklusteid ning  rannapromenaad.“

Juurdepääs sadamasse toimub hetkel Narva mnt – Tuukri tn – Uus-Sadama tn kaudu ning väljapääs Petrooleumi tn – Tuukri tn - Narva mnt kaudu. Pääs sadamatest põhimaanteedele E67 – Tallinn-Pärnu-Ikla maanteele ja E20 – Tallinn-Narva maanteele on mitterahuldav. Tuukri ja Petrooleumi tänav ei ole arvestatud sadamast tuleva raskeliikluse koormusega. Samas kasvab aasta-aastalt sadamatest vajadus efektiivse ühenduse järele olemasolevate teedega. Praegusel hetkel on Tallinna linna peamiseks transpordiprobleemiks asjaolu, et raskeliiklus toimub linna südames, millega omakorda lisanduvad sõidukite sõidukiiruste vähenemine, ummikud tipptundidel paljudel tänavatel ja liiklusõnnetuste arvu kasv. Samuti kaasneb ka sõidukite poolt põhjustatud müra ja saastatuse kasv.