Gaasiboiler. Pilt on illustreerivFoto: Aldo Luud
Õhtuleht.ee 20. aprill 2016 11:31
Tehnilise Järelevalve Amet, Põhja-Tallinna valitsus ja Päästeamet kontrollisid Põhja-Tallinnas 30 korteris gaasipaigaldiste (gaasiveesoojendid) ja nendega seotud tehnosüsteemide (suitsulõõrid ja ventilatsioon) korrasolekut ning nõuetele vastavust. Sarnaseid kontrolle on plaanis läbi viia ka edaspidi piirkondades, kus kortermajades on kasutusel gaasipaigaldised.

Kontrollide käigus selgus, et inimeste teadlikkus nii gaasiseametele kui ka nendega seotud ehitustöödele kehtestatud nõuetest on madal. Umbes kolmandik kontrollitud korteritest on omavoliliselt ilma spetsialisti kaasamata ümber ehitatud (ruumide planeeringut või tehnosüsteeme on muudetud).

Pooltel juhtudel puudus vannitoal siirdõhurest, mis tagaks vajaliku põlemisõhu juurdevoolu gaasiseadmele ja ventilatsiooni toimimisele vannitoas. Umbes kolmandikul korterites mõõdeti vingugaasi kontsentratsiooni olemasolu ja kahel juhul oli kontsentratsiooni tase ohtlik.

Gaasipaigaldiste ja korstnate hooldamist tõendav dokumentatsioon puudus enamikel juhtudel. Kahel kolmandikul juhtudest oli korterisse paigaldatud sundventilatsioon ja kolmandikul oli sundventilatsioon ka vannitoas, mis võib luua ohtliku olukorra loomuliku ventilatsiooniga toimima arvestatud gaasiseadmega samal ajal töötades.

Korterites, kus tuvastati ümberehitusest või muust tehnilisest puudusest tingitud reaalne oht, on omanikku kohustatud peatama gaasiseadme kasutamine kuni ohu ja puuduste kõrvaldamiseni.

Kontrollide tulemustele tuginedes soovitab Päästeamet järgmist:

Tagage õhu juurdevool gaasiseadmega varustatud ruumi
Ruumi uks peab olema põranda lähedal varustatud õhu juurdevoolu avaga suurusega vähemalt 300 cm². Lae all peab olema eraldi lõõris ventilatsiooni ava, mis ei tohi paikneda suitsulõõris. Kui hoone välisseinas värskeõhu sissepuhke avad puuduvad, tuleks vanni või duši alla minnes avada aken.

Lõõre tuleb puhastada vähemalt kord aastas
Tähelepanu tuleb pöörata ka hoonete renoveerimisele, et peale remonti oleks lõõrides tõmme säilinud. Akende vahetuse korral peab korteris säilima loomulik ventilatsioon. Ventilatsiooniavad välisseinas ei tohi olla suletud.

Tellige korstnalõõride uuring
Et tuvastada lõõride õige kasutuskord tuleb teostada korstnalõõride uuring vastava pädevusega korstnapühkijalt.

Tellige gaasiseadmete hooldus kord aastas

Kontrollida tuleb ka õhu pealevoolu seadmesse ja seadmest põlemisgaaside väljumist. Selle teenuse peavad tellima gaasiseadmete omanikud ise.

Ostke ja paigaldage vingugaasiandur
Pidage meeles, et vingugaas on värvitu ja lõhnatu, tapab kiiresti ja seda ei ole võimalik tunda ega näha. Kui gaasiseade on pesemisruumis, siis tuleb osta niiskuskindel vingugaasi andur.

Vahetage välja vanad ilma ohutusautomaatikata gaasiseadmed või laske nende toimimist kontrollida
Pidage meeles, et iga väljaminek on tühine võrreldes inimeluga. Hoidke enda ja oma lähedaste elu!