Foto: Reuters / Scanpix
Õhtuleht.ee 11. aprill 2016 11:11
Riigikohtu halduskolleegium leidis tänases lahendis, et bitcoin’idega kauplemine on käsitletav majandustegevusena, mis allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele.

Riigikohus nõustus Tallinna halduskohtu ja Tallinna ringkonnakohtuga, jättes jõusse ringkonnakohtu 18. juuni 2015. a otsuse. Kohtud leidsid, et bitcoin’il on rahaline väärtus ja sellega on võimalik täita kohustusi. Ka Euroopa Kohus on rõhutanud, et virtuaalsel valuutal bitcoin ei ole muud mõtet, kui olla kasutatav maksevahendina.

Kohtuasja materjalidest nähtuvalt oli järelevalveorganil põhjendatud kahtlus selles, et Otto Albert de Voogdi tegevust võis vaadelda majandustegevusena. Riigikohtu hinnangul oli O.A. de Voogdi tegevusel piisav seos Eestiga selleks, et talle laieneksid Eesti õiguses sätestatud kohustused ja piirangud. Olenemata serveri asukohast, oli kaebaja üheks tegevuskohaks kontori asukoha tõttu Eesti ning veebileht oli loodud muu hulgas Eesti klientuuri jaoks ning tehingute eest sai tasuda ka Tallinnas asuvas kontoris sularahas.

Asjaolu, et seaduseelnõu väljatöötamise ja vastuvõtmise ajal ei olnud virtuaalvaluutat bitcoin veel loodud, ei tähenda, et alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkuja mõiste ei saa hõlmata nimetatud virtuaalvaluuta vahetusteenuse pakkujaid. Majandustegevusena bitcoin’idega kaupleja tegevuse allutamine rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele on Riigikohtu hinnangul mõistlik.

Täiendavalt märkis Riigikohus, et seadusandjal tuleks kaaluda alternatiivsete maksevahendite teenuste osutamisele esitatavate tingimuste täpsustamist nii, et need vastaks konkreetsetele oludele ning oleks tagatud regulatsiooni piisav paindlikkus. Kehtivas rahapesu tõkestamise seaduses sätestatud nõuete kohaldamise ulatus alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkujatele võib põhjustada uusi õigusvaidlusi, mida saaks seaduse nõuete täpsustamisega vältida.

Vandeadvokaat Priit Lätt: riigikohtu otsus ei soosi innovatiivsete lahenduste tekkimist

Otto de Voogdi esindaja, advokaadibüroo GLIMSTEDT partner Priit Lätt leiab, et Riigikohtu tänane otsus ei soosi innovatiivsete lahenduste tekkimist Eesti ettevõtluskeskkonnas.

"Praegu kehtiv rahapesu tõkestamise seadus on koostatud ja vastu võetud oluliselt varem, kui esimene bitcoin’i tehing maailmas tehti. Eestile kui e-riigile oleks kohane luua ettevõtluskeskkond, kus uued ärivõimalused ja julged ideed saaksid realiseeruda - selleks peab ka õigussüsteem ajaga kaasas käima," selgitas Lätt.

Tema sõnul peaksid Riigikohtu lahendile järgnema riigi poolt väga konkreetsed sammud, et tagada ärivõimalused ka uuenduslikele lahendustele.

"Praegune seadus on ebaproportsionaalne ja nõuaks paindlikkust - alternatiivsete maksevahendite pakkujatele ja finantsasutustele peaksid kehtima erinevad tingimused ja kohustused. Uute lahenduste väljatöötamisel oleme avatud riigiasutustega koostööks," ütles Lätt, kes on ühtlasi ka Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige.

Bitcoin on esimene detsentraliseeritud krüptovaluuta, mis liigub otse inimeselt inimesele ning ei tee vahepeatust pangas. Bitcoin’ide väärtus on aastate jooksul läbinud suuri kõikumisi, 2010. aastal oli üks BTC väärt 0,06 USA dollarit. Hiilgeajad olid 2013. aastal, mil üks bitcoin oli väärt lausa 979,45 USA dollarit. Tänaseks on krüptovaluuta väärtus langenud 416,65 USA dollarile.