Eesti uudised

Majandusministeerium kuulutas välja hanke Hiiumaaga lennuühenduse taastamiseks 

Õhtuleht.ee, 8. aprill 2016 12:14
Lennufirma Avies lennukFoto: MATI HIIS
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kuulutas täna välja riigihanke Tallinn-Kärdla ja Kärdla-Tallinn lennuliinide teenindaja leidmiseks. Hankel on oodatud osalema kõik pakkujad, kellel on kehtiv lennuettevõtja sertifikaat ning lennuettevõtja lennutegevuse luba.

Majandusministeerium teeb koostööd ka Saare maavalitsusega Tallinn-Kuressaare ja Kuressaare-Tallinn lennuliinile teenindaja leidmiseks. Saare maavalitsusel oli samuti leping AS-iga Avies, mis lõpetati lennuettevõtja sertifikaadi ja lennutegevuse loa peatamise tõttu.

Samal teemal

MKM soovib taastada lennuühenduse suursaartega võimalikult kiiresti ja korraldada seda vastavalt riigihangete seaduses nõutud tingimustel. Selleks on hetkel kiireim võimalus väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, kus kõigi kvalifitseeruvate ettevõtjatega saab läbi rääkida. Lisaks tuleb arvestada lennuühenduste taastamisel riigieelarves ette nähtud sihtotstarbelise toetusega.

Kui AS Avies suudab Lennuameti avastatud puudused kõrvaldada ja sellega seoses sertifikaadi kehtivuse taastada, on Avies samuti oodatud hankel osalema. Samuti võib AS Avies teha koostööd mõne teise lennuettevõttega ja esitada ühispakkumuse vastavalt hanke tingimustele. Kuna praeguse lepingu aluseks oli AS-i Avies iseseisev pakkumine teenuse osutamiseks, mitte ühispakkumus, siis vana lepingu täitmiseks ei ole AS-il Avies võimalik teise ettevõtja kaudu teenuse osutamist jätkata. Selleks, et oleks täidetud ohutusnõuded, peab kvalifitseerimistingimustes nõutud sertifikaatide ja lubade omaja osutama teenust ise.

Lennuamet peatas reedel, 1. aprillil seni Saaremaa ja Hiiumaaga lennuühendust pidanud lennufirma Avies lennuettevõtja sertifikaadi (AOC). Sellest tulenevalt oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kohustatud peatama ka lennuettevõtja lennutegevuse loa (OL), mis on riigi poolt doteeritavate lendude teostamise eeltingimuseks. MKM oli sunnitud lõpetama lepingu AS-iga Avies, sest ilma kehtiva sertifikaadi ja tegevusloata ei ole AS-il Avies võimalik Kuressaare ja Kärdla lennuliine teenindada

Samal teemal

21.05.2016
Kas Avies tagastab kundele piletiraha?
07.04.2016
Lennuloata jäänud Avies võitleb ellujäämise eest
06.04.2016
Avies sooviks enda asemele Poola lennufirmat, kuid ministeerium ei näe asenduseks võimalust
02.04.2016
Saaremaa jäi mitmeks kuuks lennuühenduseta