Jaanus RiibeFoto: TEET MALSROOS
Õhtuleht.ee 7. aprill 2016 16:29
Seoses meedias leviva informatsiooniga, et Lasnamäel leidis aset juhtum, kus isa peksis oma last ja toppis ta jalgupidi prügikonteinerisse, teatab linnaosa valitsus, et suhtub asjasse tõsiselt, mõistab sellised juhtumid hukka ja kontrollib esitatud väiteid.

Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe sõnul pärineb hetkel informatsioon juhtumi kohta peamiselt sotsiaalmeediast, kuid linnaosa on pöördunud päringuga politsei poole, asjaolude täpseks väljaselgitamiseks tehakse tihedat koostööd ja toimumiskoha aadressi kindlasti kontrollitakse.

Riibe rõhutab, et keelatud on igasugune vaimse ja füüsilise vägivalla kasutamine. „Kui te märkate midagi kahtlusttekitavat või olete vägivalla tunnistajaks, siis igaühe kohustus on teavitada abivajavast lapsest koheselt politseid, kohalikku omavalitsust või lasteabitelefoni,“ selgitas Riibe.

„Lapse hooletusse jätmine, lapse vaimne, emotsionaalne, kehaline ja seksuaalne väärkohtlemine, sealhulgas lapse alavääristamine, hirmutamine ja kehaline karistamine, samuti lapse karistamine mis tahes muul viisil, mis ohustab tema vaimset, emotsionaalset või füüsilist tervist, on keelatud. Füüsilist jõudu ei ole lubatud kasutada karistuse eesmärgil. Miski ei õigusta sellist käitumist,"- rõhutas Riibe.