Ardo OjasaluFoto: ARNO SAAR
Õhtuleht.ee 4. aprill 2016 18:56
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus esitab erakondade rahastamise järelevalve komisjoni liikmeks praeguse esimehe Ardo Ojasalu ning asendusliikmeks Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe Hanno Matto.

"Ardo Ojasalu juhtimisel on Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon edukalt jälginud erakondade tegevust ning toonud välja probleemkohad. Lisaks on komisjoni eestvedamisel loodud veebipõhine süsteem, kuhu erakonnad esitavad aruandeid ning mille kaudu saavad huvilised neid jälgida," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonn peasekretär Inara Luigas.

Luigase sõnul esitati asendusliikmeks Hanno Matto, kes on Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehena kontrollinud maksumaksja raha kasutamist Tallinna linnas. “Pole saladuseks, et Hanno Matto järjekindel töö on Tallinna linnavõimule juba pikka aega pinnuks silmas. Usun, et ta sobib suurepäraselt ka erakondade rahastamisel pilku peal hoidma,” selgitas Luigas ning tõi välja, et just Matto juhtimisel on mitmetel kordadel avalikustatud Tallinna linna varade ja eelarvevahendite väärkasutamine.

ERJK ülesandeks on kontrollida erakondade, aga ka valimistel osalevate valimisliitude ja üksikkandidaatide raha hankimise ja kulutamise seaduslikkust ning muude erakonnaseadusest tulenevate reeglite täitmist. Kontrolli kõrval on komisjoni töös tähtsal kohal ennetus- ja teavitustöö, mis peaks soodustama ausat, arusaadavat ja läbipaistvat poliitilise tegevuse rahastamist ning hoiab ära ka vajaduse sanktsioonide ja karistuste järele.