Foto: ARNO SAAR
Õhtuleht.ee 4. aprill 2016 07:53
75 Eesti juhtivat kultuuri-ja ühiskonnaelu tegelast on koondanud oma mõtted ühisesse kirja, kus kutsutakse Eesti Vabariigi Valitsust, riigikogu ning Haridus -ja Teadusministeeriumit üles peatama erakooliseaduse §22/2 kiirustades muutmine, millega kaoks kohustus maksta erakoolidele tegevustoetust.   

“Pöördume teie poole mureliku südamega, lootes, et rahalistest kaalutlustest tehtud valikud, mis võivad juba lähitulevikus kitsendada ja vaesustada meie hariduselu, jäävad tegemata,“ seisab kultuuriinimeste kirjas. 

Kirjas leitakse, et plaanitav seadusemuudatus seab ohtu kodanikualgatuse korras loodud koolide toimetuleku ja seeläbi mitmekesise hariduse jätkumise Eestis. „Praegu kavandatav seadusemuudatus lähtub meie hinnangul rahalistest, mitte sisulistest kaalutlustest ning võib mõjuda hästitoimivale süsteemile hävitavalt,“ seisab kirjas.

Allakirjutajad nendivad, et erakoolidel on täita oluline roll hariduse mitmekesistamisel, vanematele valikuvõimaluste pakkumisel ning uuenduste toomisel haridusellu. „Mitmekesiste haridusvõimaluste loomine ei ole ega saagi olla ainult riigi ülesanne, vaid on kõigi kodanike õigus ja vabadus,“ leitakse kirjas.

Kirjas toonitatakse, et erakoolide loojad on aate-, mitte ärimehed, nagu olid omal ajal ka Hugo Treffner ja Jakob Westholm, kes asutasid oma koolid soovist panustada eesti rahva hariduslikku käekäiku.

Kultuuriinimesed lükkavad kirjas ümber ka müüdi, justkui oleks erakoolid loodud rikka eliidi jaoks. „Ekslik on arvata, et erakoolide lapsevanemad on võimelised maksma väga kõrgele kerkinud koolitasu. Erakoolide vanemad on enamasti tavalised inimesed ja mitte sugugi keskmisest palju jõukamad pered, nende seas on palju ka neid, kelle lapsed mingil põhjusel pole lihtsalt tavakooli sobinud ja kellel ka praegu on kulukas ja raske last erakoolis koolitada. Vaatamata raskustele ollakse tänulikud, et see võimalus on ja laps on saanud haridusteel jalad alla,“ seisab kirjas.

Kiri lõpeb tõdemusega, et haridusalaste otsuste viljad ei küpse homme ega ka aasta pärast, vaid siis, kui valikuid on juba hilja tagasi pöörata. „Seetõttu teadvustagem vastutust. Seadusloomele peab eelnema selge eesmärgipüstitus ja visioon.“

Kirjale allakirjutanute hulgas on näiteks Arvo Pärt, Kristiina Ehin, Märt Avandi, Tõnis Mägi, Erkki-Sven Tüür, Ardo Hansson, Urmas Viilma, Jaan Kaplinski, Sven Grünberg, Karl-Martin Sinijärv, Arvo Valton, Maimu Berg, Kersti Heinloo, Indrek Sammul, Kaie Kõrb, Laine Mägi, Mihhail Lotman, Tambet Tuisk, Ville Jehe jne.