Foto on illustratiivne.Foto: Reuters / Scanpix
Toimetas Geidi Raud 29. märts 2016 10:11
Europarlamendi liige Urmas Paet ütles seoses tänase Egiptuse reisilennuki kaaperdamisega ja Vene reisilennuki katastroofiga eelmise aasta lõpul Siinai kohal, et Egiptuse lennujaamade turvaolukord puudutab otseselt ka Eestit, sest seal käib jätkuvalt puhkamas palju eestimaalasi.

"See puudutab ka paljude teiste Euroopa riikide kodanikke ning seetõttu peab ka EL huvi tundma Egiptuse lennujaamades toimuva suhtes," lisas Paet.

Euroopa Komisjoni asepresident ning ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini vastas Euroopa Parlamendi liikme Urmas Paeti arupärimisele seoses Egiptuse lennujaamade turvaolukorraga, et ELile teevad muret väljaspool ELi ilmnevad lennundusjulgestuse probleemid.

Mogherini nõustus, et kuigi rahvusvaheliste normide kohaselt vastutab lennundusjulgestuse eest kindlalt asukohariik, teevad ELile muret väljaspool tema piire ilmnevad probleemid. Eelkõige kui need puudutavad ELi suunduvaid lende.

Ta lisas, et Euroopa Komisjon ja ELi liikmesriigid teevad lennundusjulgestusega seotud riskide analüüsimisel koostööd Egiptuse ametiasutustega ning otsivad lahendusi haavatavuste kõrvaldamiseks.

Mogherini selgitas oma vastuses, et EL osaleb väga aktiivselt Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) kehtestatud lennundusjulgestuse rahvusvaheliste standardite jõustamisel, toetades teiste riikide jõupingutusi rangete lennundusjulgestusstandardite rakendamisel.

"Lisaks sellele kaalub komisjon võimalusi luua ELi tasandil vahend, mis võimaldab kiiresti reageerida kiireloomulisele teabele selliselt, et lennundusjulgestust saaks kiiresti suunata otsese ohu vähendamisele ning tsiviillennunduse kaitse tõhususe suurendamisele," ütles Mogherini.

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet saatis Euroopa Komisjonile arupärimise, milles uuris üldise turvaolukorra kohta nii Sharm el Sheikhi lennujaamas kui ka kogu Egiptuses lennujaamades.