Pilt on illustreerivFoto: TEET MALSROOS
Õhtuleht.ee 28. märts 2016 12:50
Läinud nädalal esitas riigiprokuratuur süüdistuse üheksale mehele, kellest viiele pannakse süüks 49-aastase Andrey juhitud kuritegelikku ühendusse kuulumist. Keskkriminaalpolitsei pidas 49-aastase Andrey kinni mullu oktoobris. Teda süüdistatakse kuritegeliku ühenduse loomises ja juhtimises, kuhu kuulusid peale tema veel 47-aastane Marek, 27-aastane Georgi, 47-aastane Urmas ja 24-aastane Aap. Süüdistuse järgi juhiti kuritegelikku ühendust Tallinnast, kus lisaks Andreyle tegutsesid ka Marek ja Georgi, samas kui Urmas ja Aap moodustasid ühenduse Rakvere haru ning said Tallinnast korraldusi kuritegude toimepanemiseks. „Eeluurimisel kogutud andmete järgi kehtis ühenduses mitmetasandiline juhtimisstruktuur ning Rakveres toimepandud kuritegudega rahastati igakuiselt Andrey kontrollitavat ühenduse ühist kassat Tallinnas,“ ütles menetlust juhtinud riigiprokurör Vahur Verte.

„Ühenduse juhi korraldusi täideti seejuures vastu vaidlemata, samuti tegeles Andrey liikmete omavaheliste probleemide ja tülide lahendamisega ning vajadusel ka karistamise otsustamisega.“

Süüdistuse järgi rahastas ühendus enda tegevust peamiselt varguste ja väljapressimistega. Koos viie mehega astuvad kohtu ette veel neli meest, keda kaasati Rakvere haru kaudu ning kellele anti korraldusi erinevate varavastaste kuritegude toimepanemiseks.

"Esialgu väljapressimise uurimiseks alustatud menetluse puhul ei reetnud esialgu miski, et tegemist võiks olla kooskõlastatud ja planeeritud kuritegevusega, mille taga on kindel juhtimisstruktuur. Alles pärast põhjalikku uurimist ja koostöös keskkriminaalpolitseiga jõudsime arusaamale, et Lääne-Virumaal toimunud väljapressimisele anti nõusolek Tallinnast. See andis meile märku sellest, et tegemist on tunduvalt laiemalt tegutseva inimeste grupiga," ütles Ida prefektuuri kriminaalbüroo organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht Rainet Juuse.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo talitusejuhi Ago Leisi sõnul hakkas see kaasus hargnema eelkõige Ida prefektuuri uurijate hea töö tulemusel. „Kuigi teod, milles neid inimesi süüdistatakse, näisid esmapilgul üsna tavapäraste varavastaste kuritegudena, tabasid uurijad ära, et tegemist ei ole üksikjuhtumitega, vaid nende taga on süsteemne tegevus ja kuritegelikku tulu teeniv hierarhiline süsteem,“ rääkis Leis.

Süüdistatavatele heidetakse ette lisaks vargustele ja väljapressimistele veel kelmusi, dokumentide kuritarvitamist, varastatu hoiustamist ning ühele kuritegeliku ühenduse liikmele ka inimkaubandust.

Üheksast süüdistatavast neli on alates kinnipidamisest viibinud vahi all. Kriminaalmenetluse käigus on süüdistatavatelt arestitud sõidukeid, kinnistuid ning muud vara koguväärtusega ligi veerand miljonit eurot.

Kriminaalmenetlust alustati 2014. aasta lõpus, selle viis läbi keskkriminaalpolitsei koostöös Ida prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talitusega ning juhtis riigiprokuratuur.

Kohtus süüdimõistmisel karistatakse kuritegeliku ühenduse loomise ja juhtimise eest viie- kuni viieteistaastase vangistusega, sinna kuulumise eest kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.