Maailm

Pastor Salazar: mais tabab Maad asteroid ja juunis algab maailmasõda (115)

LISA KOMMENTAAR

Tavaline 25. aprill 2016 08:02
Valeprohveteid on palju , õigeid vähe . Youtube vastavaid kohti vaadates , saab enamvähem sama ettekujutuse nagu need " Jumalalt saadud prohveteeringud"
Kaspar 26. märts 2016 21:22
III maailmasõda on kahjuks praegusel hetkel küllaltki tõenäoline. Kui täpsem olla, siis see on juba alanud. Loodetavasti sõja levik peatub.
Huvitav:
https://www.facebook.com/kullapalavik
ÄRGE UNUSTAGE --OSTA KOKKU::: 27. märts 2016 22:00
SOOL ,,SUHKURT
TIKKE ---JA KÜLMA PANNA SOOLA- VÕIMALIKULT PALJU KONSERVE???
SOOLA -VEEGA ÜLE KALLATUD LIHA TÜNNI:: AASTAKS
Kullapalavik Eestis 26. märts 2016 21:18
III maailmasõda on kahjuks küllaltki tõenäoline.
Põnevat lugemist:
https://www.facebook.com/kullapalavik
haha 26. märts 2016 15:48
haha 26. märts 2016 15:48
inimkonnale 26. märts 2016 00:53
Pauluse teine kiri tessalooniklastele 2:Lõpuaja märkidest
1 Me palume aga teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse
tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde,
2 et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega
heidutada - ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks
meilt -, otsekui Issanda päev oleks juba käes.
3 Ärgu ükski teid mingil kombel petku! Sest see ei juhtu enne, kui
on tulnud ärataganemine ja ilmunud seadusevastane inimene,
hukatuse poeg,
4 kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse
jumalaks või jumalateenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse,
lastes end paista Jumalana.
5 Kas te ei mäleta, et ma ütlesin seda teile, kui ma veel teie
juures olin?
6 Ja nüüd te teate, mis teda takistab, nii et ta saab ilmuda alles
omal ajal.
7 Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära
kaduma see, kes teda seni takistab.
8 Alles siis ilmub seadusevastane, kelle Issand Jeesus hukkab oma suu
hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb.
9 Seadusevastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste
vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega
10 ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast
et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud.
11 Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad
hakkaksid uskuma valet,
12 ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid
kellele on meeldinud ülekohus.
inimkonnale 26. märts 2016 00:52
Pauluse teine kiri tessalooniklastele 2:Lõpuaja märkidest
1 Me palume aga teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse
tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde,
2 et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega
heidutada - ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks
meilt -, otsekui Issanda päev oleks juba käes.
3 Ärgu ükski teid mingil kombel petku! Sest see ei juhtu enne, kui
on tulnud ärataganemine ja ilmunud seadusevastane inimene,
hukatuse poeg,
4 kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse
jumalaks või jumalateenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse,
lastes end paista Jumalana.
5 Kas te ei mäleta, et ma ütlesin seda teile, kui ma veel teie
juures olin?
6 Ja nüüd te teate, mis teda takistab, nii et ta saab ilmuda alles
omal ajal.
7 Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära
kaduma see, kes teda seni takistab.
8 Alles siis ilmub seadusevastane, kelle Issand Jeesus hukkab oma suu
hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb.
9 Seadusevastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste
vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega
10 ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast
et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud.
11 Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad
hakkaksid uskuma valet,
12 ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid
kellele on meeldinud ülekohus.

inimkonnale 26. märts 2016 00:50
Luuka evangeelium 21:Jeesus kuulutab ette templi hävitamist ja suurt viletsust
5 Ja kui mõned ütlesid pühakoja kohta, et see on ilusate kividega
ja tõotusandidega ehitud, siis Jeesus ütles:
6 „Päevad tulevad, mil sellest kõigest, mida te näete, ei jäeta
kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!”
7 Aga nad küsisid temalt: „Õpetaja, millal need siis tulevad
ja mis on tunnustäheks, kui need peavad sündima?”
8 Jeesus ütles: „Vaadake, et teid ei eksitataks! Sest paljud
tulevad minu nimel, öeldes: „Mina see olen!” ja „Aeg on lähedal!”
Ärge minge nende järel!
9 Aga kui te kuulete sõdadest ja rahutustest, siis ärge kartke,
sest see kõik peab enne sündima, kuid lõpp ei ole veel
niipea käes.”
10 Siis ta ütles neile: „Rahvas tõuseb rahva vastu ja
kuningriik kuningriigi vastu.
11 Tuleb suuri maavärinaid ning kohati näljahäda ja katku ning
hirmsaid ja suuri tunnustähti taevast.
12 Aga enne seda kõike panevad nad oma käed teie külge ja
kiusavad teid taga, andes teid ära sünagoogidesse ja vanglatesse, teid
veetakse kuningate ja maavalitsejate ette minu nime pärast.
13 See annab teile võimaluse tunnistamiseks.
14 Jätke siis meelde, et te ette ei muretseks, mida eneste eest kosta,
15 sest mina ise annan teile suu ja tarkuse, mille vastu ei saa
seista ega rääkida keegi teie vastastest.
16 Aga ka teie vanemad ja vennad ja sugulased ja sõbrad reedavad
teid ja lasevad mõned teie seast surmata,
17 ning teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast.
18 Ent juuksekarvgi ei saa hukka teie peast.
19 Oma vastupidavusega kannatustes te pärite oma hinge.
20 Aga kui te näete Jeruusalemma sõjalaagreist piiratuna, siis
mõistke, et selle laastamine on lähedal.
21 Siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedele, ja need, kes
on linnas, mingu välja, ja kes on maal, ärgu tulgu linna,
22 sest need on kättemaksupäevad, et kõik läheks täide, mis on
kirjutatud.
23 Häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil
päevil, sest suur kitsikus tuleb maa peale ja viha selle rahva
vastu.
24 Ja nad langevad mõõgatera läbi ja nad viiakse vangi kõigi
rahvaste sekka, ja Jeruusalemm jääb paganatele tallata, kuni
paganate ajad saavad täis.
Jeesus õhutab valvama
25 Ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal
on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast.
26 Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste
kartuses ja ootuses, sest taeva vägesid kõigutatakse.
27 Ja siis nad näevad Inimese Poega tulevat pilve sees väega ja
suure hiilgusega.
28 Aga kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake
üles, sest teie lunastus läheneb!”
29 Ja ta rääkis neile võrdumi: „Vaadake viigipuud ja kõiki puid:
30 kui nad juba pakatavad, siis seda nähes te tunnete iseenesest,
et suvi on juba lähedal.
31 Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et
Jumala riik on lähedal!
32 Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik on
sündinud.
33 Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
34 Aga hoidke end, et teie süda ei oleks koormatud liigsöömise ega
purjutamise ega argielu muredega ja et see päev ei tuleks teie
peale äkitselt
35 otsekui linnupael, sest see tuleb kõikide peale, kes maa peal asuvad!
36 Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised
põgenema
kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese Poja ees!”
37 Aga Jeesus oli päeva ajal õpetamas pühakojas, ööseks aga läks
välja
ööbima mäele, mida hüütakse Õlimäeks.
38 Ja kõik rahvas tuli varahommikul tema juurde pühakotta teda kuulama.
meile ongi ju antud eluaegne 25. märts 2016 23:54
Rahu taevas ja maa peal... 25. märts 2016 22:50
ei saa olema mitte niipea. Aga maailmasõda on juba paar aastat tagasi peale hakanud. Nüüd lihtsalt intensiivistub. Sellest ei pääse sest mis tulema peab see lihtsalt tuleb. Maailm ei oska ilma sõjata elada. Vaja on ennast hävitada.
tutvun 25. märts 2016 22:37
naisterahvaga - + 20 KIIRE!
harry 25. märts 2016 22:13
Tervitus
1 Paulus ja Silvanus ja Timoteos - tessalooniklaste kogudusele
Jumalas, meie Isas, ja Issandas Jeesuses Kristuses:
2 Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!
Jumala õiglasest kohtust
3 Meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest, vennad, nõnda nagu
on kohus, kuna teie usk jõudsasti kasvab ja armastus, mis teil igaühel
on üksteise vastu, rohkeneb,
4 nii et ka meie ise kiitleme teist Jumala kogudustes, teie
vastupidavusest ja ustavusest kõigis tagakiusamistes ja kitsikustes,
mida te talute
5 Jumala õiglase kohtu märgiks selle kohta, et teid on
arvatud Jumala riigi vääriliseks, mille pärast te ka kannatate.
6 See on tõepoolest Jumala poolt õiglane, et teie vaevajaile
tasutakse viletsusega
7 ja teile, keda vaevatakse, antakse hingamist koos meiega, siis kui
Issand Jeesus ilmub taevast oma väe inglitega
8 leegitsevas tules, karistades neid, kes ei tunne Jumalat
ega ole kuulekad meie Issanda Jeesuse evangeeliumile.
9 Need saavad karistuseks igavese hukatuse eemal Issanda palgest ja
tema vägevuse kirkusest,
10 kui ta tuleb, et tol päeval olla kirgastatud oma pühade hulgas ja
imetletud kõigi usklike seas; sest teie juures on meie
tunnistust peetud usutavaks.
11 Sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal
teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et ta oma väes teeks
täielikuks kogu teie headuse meelepärasuse ja usu teo,
12 et meie Issanda Jeesuse nimi kirgastuks teis ja teie temas, meie
Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse armu mööda.
lible 25. märts 2016 20:51
siis ju kõik ok,jõuan veel saare kevadisele särjepüügile.
Mati 25. märts 2016 18:14
Aga mida arvab asjast Ennustaja Edgar ?
iga kord 25. märts 2016 17:56
ja ükskõik kus maailma kolkas kus keegi ennast õnnelikuna tunneb ja energiad-eluenergiad-vabalt voolavad, hakkab pihta selline jutt või vastavad teod, et hirmutada, hävitada, lõhkuda, purustada.pole normaalsete inimeste jutt ega teod.viitabki skisofreenia tunnustele.seda juttu räägiti juba siis, kui ma kaheksandas klassos käisin.ligi 40aastat tagasi. Selle aja hirmutajad hirmutasid samuti kolmanda maailmasõjaga.lehes ilmusid artiklid.haiged inimesed on kadedad ja vihased.sellepärast hävitavadki.vaimselt ja füüsiliselt.ainult et kurjus sööb neid endid nagu vähktõbi õige varsti.kurjuse ja vähi vahel on otsene seos.vägivaldsed inimesed-nii füüsiliselt kui tegudelt-mõtetelt-põevadki juba väfa tihti vähki.vähil ja kurjusel-vihal-vihkamisel-kadedusel on väga tihte seos.pole üht ilma teiseta.maailmas on vihkajaid ja kurje ja hirmutajaid väga palju.tuleb järjest juurde-nagu vähihaigeidki.kurjus on ka eelsoodumusena kasvatusega või geenidega edasi antud.see maailma lõpp tababki neid haigeid endid.aga kuna nad nii häirontunud inimesed on, käänavad nad tõe pea peale ja ähvardavad ja hirmutavad teisi.jätkaku samas vaimus, jõudu.nad saevad täie jõuga oksa, millel ise istuvad.

maeitea 25. märts 2016 17:34
Mis juhtus? Kes ütles? Kui siia midagi kukub .ei lenda siin enam keegi Marsile!
nisu unn 25. märts 2016 16:45
nihhujassi õhtulehe neeger toimetaja,mis vööndis sa piider elad=? see uudis ilmus 16, oktoober 2015,üldsegi mul savi nagu eks,istun alasti arvutis söön kätega ja vaatan pornot edasi.
25. märts 2016 17:31
kui sinu sõber siis ära praegu pihku löö,saadan Leenu täna sinu manu ...
valgus tunnelis 25. märts 2016 11:32
Väga tore, siis saab vähemalt reformierakonna pättidest lahti .
Paljud kommijad ei ole targemad,kui see papist jutupaunik, 25. märts 2016 10:14
kes oma tähtsuse tõstmiseks niisugust jama ajab.1.Nii suur asteroid on
hästi avastatav ja tänapäeval on ka võimalusi selle purustamiseks (laser,
tuumalaengud jne.)Vulkaanipurse Yellowstone`s on küll vägagi tõenäoline,
aga kui tekib reaalne oht,evakueeritakse inimesed lähikonnast.Mingi sõja-
taoline tegevus aga käib juba ammu,see algas Põhja Aafrika riikide lagunda-
misega,mis oli tõesti üks äärmiselt loll temp.Nüüd siis tulebki sõdida.
helen 25. märts 2016 09:09
Ma ei usu seda maailmalõppu juttu selle pärast et seda ei tule Ainult irmutatakse inimesi 16 mai on tavaline päev kes lähevad kooli ja tööle sellest maailmalõppust on ennegi kirjutatud ja ei ole täide läinud meteoriid läheb mööda mitte ei põrkka maaga kokku ma loodan seda
25. märts 2016 10:07
seekord on tõesti nii,kõik märgid langevad kokku ja tegelikult hukkub üle 4 miljardi Maa elaniku ...
teist klassi hakkad lõpetama,helen? 25. märts 2016 20:40
aga kirjutamist sa enne maailmalõppu vaevalt,et ära õpid.
noh 25. märts 2016 08:49
Paber väljakandel on kirjas, et asteroid tabab Ameerikat ja siis venelased ja hiinlased alustavad sõda räsitud Ameerika vastu. Milleks veel södida? Pastor, mine õige ravile.
25. märts 2016 10:08
see maailmale parim lahedus.
nahhui venelastele see juutide ämeerika, 25. märts 2016 22:16
need jänkid lasku sealt jalga ja andku punanahkadele maa tagasi.Mihklid kõiki ainult õpetama ja hullud oma libademokraatiaga.Oleme selle kunagi juba läbielanud,kui ristirüütlid,mõõga ja tulega meid oma usule allutasid.
kristlane 24. märts 2016 22:10
No eks me näe. Igasugu asju võib juhtuda ja elu Maal pole igavene. Keegi ei tea millal tema aeg ilma peal otsa saab ja nii peaks igaüks igat päeva elama nii, et kui see peaks ka viimaseks jääma, poleks vaja kahetseda. Sõdu, looduskatastroofe, epideemiaid ja kosmoseprügi tabamusi tuleb kindlasti veel ette. Millal, ei oska mina öelda, aga võin kindlalt öelda, et neid tuleb.
päris usklik 25. märts 2016 10:11
kui see nii juhtub ... siis Olgu Kiidetud Jumal ja Au Allahhile.
raketoloog-günekoloog 24. märts 2016 21:11
kõlab loogiliselt. peale sellise asteroidi kukkumist muutub elu maakeral põrguks ja kui juhtumisi keegi kusagil koopas veel tuumaraketile ligipääsu omab (kuna need on üldjuhul sügavates šahtides ja juhtimiskeskusedki küllaltki kaitstud), siis laseb ta raketi enesetapuks välja. teised vastavad samaga. mis tehniliselt ongi ongi tuumasõda.
25. märts 2016 10:13
see tuleviku suhtes isegi kõige parem lahendus,kas siis saame ka kaltsust lahti.

24. märts 2016 18:25
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
Harryle... 24. märts 2016 19:34
Ole täitsa mees ja paranda viga.... antud kirjakoht on pärit Johannese evangeeliumist, mitte Johannese ilmutuse raamatust...
Selgeltnägija 24. märts 2016 15:23
Ajasin silmad punni ja nägin:Asteroidi ei tule,aga terroristide rünnakud jätkuvad.Võimu vahetus toimub Eestis mai kuus.Valitsusse saab ikka Reform,IRL visatakse välja ja asendatakse VEga.Kõik jätkub samas vaimus esimese terrorirünnakuni.
25. märts 2016 10:14
annaks Jumal kui nendest lahti saaks ükskõik mis moodusel ...
ahmulükskõik 24. märts 2016 14:56
siin on midagi sassi aetud, enne on maailmasõda ja siis alles asteroid, nagu eelpool kommitud, kellel peale asteroidi veel sõda meeles
arvamus 24. märts 2016 14:34
Kui nii suur asteroid maale kukub, siis pole enam mingit sõda vaja ja järgi jääb maksimaalselt miljard.
Rumal jutt 24. märts 2016 13:52
Jüri Kukk 24. märts 2016 13:13
Kes viitsib pärast asteroidi enam maailmasõjaga jännata?
Luoma 24. märts 2016 13:33
Aga oma kasutu raha tooge ilusasti minu kätte. Ja olge õnnelik. Amoraalne on jätta lollidele nende raha. Võivad endale veel kahju teha.
jüri kukk onju su..ud 25. märts 2016 09:51
aga jüri kana veel elus. 25. märts 2016 20:46
tegelikult... 24. märts 2016 12:21
...pidi juba aprilli lõpus (täpsem aeg salastatud) Maa ümber tiirlema UFO, kuhu briljantrohelise kiirega tõmmatakse diagnoosimiseks kõik need, kes end pastoriteks nimetavad.
leo 24. märts 2016 11:48
Paar - kolm aastat tagasi ilmus üks kosmiline 17 - meetrise läbimõõduga kosmiline kivikene Tseljabinski kohale. Kui oleks plahvatanud, oleks võimsus olnud Hiroshima omast mitu korda suurem. Õnneks küll on rapiidvõttelt näha, et talle lendasid vastu mingid tulekerad, kivike kõigi loodusseaduste kiuste jäi seisma ja sulpsatas lähedal asuvasse järve. Elementaarsed arvutused näitavad, et 9 - kilomeetriline asteroid teeb Tseljabinski kivikesega võrreldes paarsada miljonit korda suurema paugu, nii et maamunal võivad jääda ellu ainult mõned tolerantset sorti bakterid. Aga - kui nüüd mõtelda nende tulekerade peale ? Igatahes - eksperimendid peavad jätkuma

Sakut 24. märts 2016 11:45
...millisest maast juttkäib? Asjaga on mehel vist kiire. Tuleb vahetada kas riiki või juua rohkem saket.
Ronja 24. märts 2016 10:22
Uskumatu,et pärast sellist hukku inimesed veel sõdima hakkaksid. Kas ei pingutanud väheke üle !
harry 24. märts 2016 09:56
jeesus kristus tuleb varsti omadele jarele
jeesus 25. märts 2016 06:44
järele saadetakse moslemid, 25. märts 2016 20:48
harry 24. märts 2016 09:55
ei tule seda mmailmaloppu nii pea veel enne tuleb JEESUS KRISTUS TAGASI OMADELE JaRELE
ohjaa 24. märts 2016 12:43
Ja "omad" ei tunne teda seegi kord ära, vaevalt, et eluga pääseb.
Tola! 24. märts 2016 09:48
Peale 9 km asteroidi tabamust ei hakka ühtegi maailmasõda. See ei saa hakata, seat pole eriti mõtet. Pole ka väga sõdijaid :)
vanaema 24. märts 2016 09:39
Kaotada meil pole midagi, peale oma lähedasi. Aga küll võib kurb olla neil, kes on endale varastanud miljoneid meie arvel. Isegi miljonid neid ei päästa, kui midagi juhtub.
10 milli varas 25. märts 2016 11:28
aga ma olen siiani ülihästi elanud ...
Seda, 24. märts 2016 09:37
et kolmas maailmasõda juba käib, teatati juba möödunud aastal! Nii et see pole ju mingi uudis!!!
Küsimus 24. märts 2016 09:20
Miks see pastor veel hullumajas pole? Hullaris on jumalaid palju, saab sealt uut infot.

kolmas maailmasõda juba käib 24. märts 2016 09:14
merkel on koos isisega selle algatanud. nad on liitlased. ja nende eesmärgiks on euroopa hävitata. ülejäänud on mokad töllakil vahtivad pehomod, kes midagi öelda ei julge.
Ehh 24. märts 2016 09:11
Mida varem sõda algab, seda parem, kaltsupeade hulk kes on sissetunginud, ei ole veel ülekaalus. Loodetavasti jagavad siis merkel ja junker mussoliini saatust
25. märts 2016 14:23
nii ennustuste kohaselt juhtub ... ja kaasajooksjad samuti ...
must huumor 24. märts 2016 09:05
Olge mureta. Kui 9km kivi vastu palli vuhiseb ja Yellowstone purskama hakkab, siis üht võin ma teile kinnitada, Nimelt ei tule mingisugust sõda. Sest pole enam kedagi sõdimas. Vahest mõni vend ähvardab Argentiinas Siberis asuvat tüüpi kivikirvega, aga noh, ta ei viska ju välja!
Kahjuks 24. märts 2016 09:14
Tegeletakse üldiste hirmude ülesse kruvimisega. Kogu terrori värk jms on ju ka elanikkonna hirmutamiseks. Hirm aga röövib kaine mõistuse, tervise ja muudab inimese hästi manipuleeritavaks. Kui vaadata kui peppe on kogu maailm korporatsioonide ja korruptiivsete valitsuste eestvedamisel läinud, siis üks asteroid ei olekski ehk väga halb
must huumor 24. märts 2016 09:32
Vägev. Hirmutamisel ja hirmutamisel on ikka vahe. Kui üks isepastorist soolapuhuja sonib midagi asteroidist ja vulkaanist, siis on see ikka rohkem suunatud odava populaarsuse ja mammona saavutamisele. Noh, et mõni lambuke oma vara enne lõppu veel pastorile annaks, et Peetruse juures paremas kirjas olla.
Manipuleeritavaks muutub inimene aga siis, kui ta usub igasugust jama, mis talle ette söödetakse, ega vaevu oma enda ajusid liigutama. Isiklikult liigitan sinna ka erinevad vandenõud a`la korporatsioonid, laperguse maa toetajad ning kloori ebasündsalt kasutajad.
Inimene 24. märts 2016 15:50
Aga kodanik "Kahjuks", millega sa ise tegeled?
..... 24. märts 2016 08:50
Asteroid ei taba aga Putler kruvib küll pingeid üles.
Kruvib, kruvib... 24. märts 2016 08:58
Ei lase USA konksninasid Venemaale laamendama- see ongi sinu "kruvimine"?
muide 24. märts 2016 09:19
Puut8ni oligarhiline kamarilja valdavalt konksninadest koosnebki.
JUSS 24. märts 2016 08:37
Isehakanud Nostradamus? Selliseid on teisigi olnud. Näiteks päris Nostradamuse enda poeg kuulutas pärast isasurma, et tema suudab seda samuti. Kuid lõpetas väga sandisti. Nimelt kuulutasta ette, et ühes linnas puhkevat suur-suurtulekahju, kus o palju hukkunuid. Ütles kindla öögi, millal linn süttivat. Aga ei juhtunud midagi. Muidugi olid mõned linnaelanikud valvel ja tabasid ühe mehe, kes üritas linna süüdata. Se võeti kinni ja selleks osutus emmustaja ise! Ta tahtis, et ta ennustus täide läheks ja kui seda muidu ei juhtu, siis ise salaja põlema panna. Et tema kuulsus kasvaks. Kuid tol ajal olid püromaanide suhtes väga range seadused. Süütajad tuli hukata.
njah 24. märts 2016 09:04
"Näiteks päris Nostradamuse enda poeg kuulutas pärast isasurma, et tema suudab seda samuti. "
Muidu õige jutt, selle väikse vahega, et ka Nostradamus ise ei suutnud mitte ainsatki asja ette ennustada. Üks professor võttis peaaegu elutööks Nostradamuse ennustused läbi uurida ja vaadata kui suur protsent siis pihta läks, aga selgus, et kõik ennustused olid selline absoluutselt ümmargune jutt, mis oli nii sogaselt kirjutada, et sellest polnud võimalik mitte midagi ette ennustada. Kõik need tema nö ettekuulutused on tagantjärgi vägisi otsitud ja proovitud mingeid sündmusi mingite värssidega kokkusobitada.
Ainuke asi, milles Nostradamus väga hea oli, oli enesereklaam, tänu sellele me ta nime üldse teamegi.
!!! 24. märts 2016 09:14
Peabki ümmargune ja ebamäärane olema, sest muidu muutuks ju ajalugu! Kuidas käituks näiteks kuningas või keiser, kes teadnuks, et ta kuu aja pärast tundmaute mõrvarite poolt mõrvatakse? Kahtlustaks ning süüditaks igaüht ja saadaks kõik kahtlasena tundujad muudkui tapalavale, et kurja ennustust väärata, et ise elama jääda! Aga see oleks juba uus, muudetud ajalugu! Mõte peaga!
njah 24. märts 2016 10:26
"Peabki ümmargune ja ebamäärane olema, sest muidu muutuks ju ajalugu! "
Esiteks, ajalugu on see, mis on juhtunud, mitte see, mis tulevikus võib juhtuda. Teiseks, kui mingi asi ennustatakse kindlalt ette, siis ei suuda ükski kuningas või keiser seda ära hoida. Kui kuningas/keiser püüab kahltaseid isikuid tapalavale saates oma mõrva ära hoida, siis võib juhtuda nii, et just nende tegude pärast ta mõrvataksegi. Aga see selleks ...
Kui ennustus on nii ümmarguseks ja ebamääraseks tehtud, et sellest ei ole võimalik enam midagi välja lugeda, siis ei ole see enam ennustus, vaid on täpselt see mis ta on: mõttetu umbmäärane sõnademulin. Kordan igaks juhuks üle: Nostradamus ei suutnud absoluutselt mitte ühtegi, mitte ainsatki sündmust ette ennustada.
??? 24. märts 2016 20:50
Auväärt njah sooviks näha siis mingit ette planeeritud ilusat klants-ajalugu, kus iga kühm on aegsasti juba ette ilusaks ja siledaks lihvitud? Mis veereks nagu hernes. Ajalugu, kus puuduksid sõjad, katastroofid epideemiad j.n.e.
Aga sel juhul inimkond kaotaks nii mõndagi. Nii mõnigi idee jääks sündimata, looming loomata, progress takerduks. Oma loomuliku arengu.
Ilmselt ei sooviks seda muuta ka ükski peaga mõtlev, arukas selgeltnägija. Võtta inimkonnalt tema ajalugu ja areng, suruda see juba ette mingitesse kitsastesse raamidesse. Seepärast, et ta midagi muuta ei taha, selleks tulebki ennustused ebamääraset sõnastada. Et alles tagantjärgi taibataks. Muideks näib, et sa pole ise mitte ühtegi Nostradamuse katrääni lugenud, Ei originaalis, ei tõlget. Muidu avastaksid, et paganama palju tema ennustusi on täide läinud. Võiks tuua mitmeidki konkreetseid näiteid, kuid siis läheks kommentaar juba brožüüri pikkuseks.
!!! 24. märts 2016 08:31
Juba Yellowstonest piisab, et kogu tsivilisatsioonisüsteem segi lüüa ja üheksakilomeetriline asteroid hävitaks inimkonna nagu 10-kilomeetrine hävitas dinosaurused, täpsemini 75% kogu elust Maal. Kes siis juunis veel sõdima hakkavad?
ab 24. märts 2016 08:47
dinod hävitas tähe kustumine, kui maakera veel orioni tähtkujus asus, peale seda " exporditi " ta siia kohta, kus ta praegu on!
njah 24. märts 2016 09:06
Asteroidi kraater on leitud, lisaks iriidiumikihid 65 miljoni aasta vanustest kivimikihtidest. Iriidiumit Maal praktiliselt ei ole, see-eest väga tavaline element asteroididel. Orioni tähtkuju jutt on lihtsalt üks muinasjutt, mille kohta pole mitte ainsamatki tõestust.
to njah 24. märts 2016 09:34
Seda Orioni tähtkuju kuuldust levitas omal ajal üks Jämejala patsient. Näha, et leidus uskujaidki.
Mofo 24. märts 2016 10:17
No kui nüüd päris täpne olla, siis asteroidid on see materjal, millest päikesesüsteem "ehitati" ja need mis kuhugi planeediks või kuuks ei koondunud laperdavad veel lihtsalt ringi. Sama kraam kõik.
ab 24. märts 2016 10:24
platoni ajal polnud veel Jämejalga, aga paistab, et net on küll Jämejalas olemas!
ab 24. märts 2016 10:34
kõik tõestused on vatikani salakambrites, see juba ammu, ammu teada!
to ab 25. märts 2016 09:31
Mulle on uudiseks, et juba Platoni ajal teati nii täpselt Galaktika ehitust. Et maa on vaid üks pisike planeedike mis tiirleb ühe keskpäraste tähe ümber. Aristotelese kujutatud kosmoloogiline maailmapiit oli küll märgatavalt algelisem, keskpunktis Maa. Heliotsentrilise maailmapildini jõuti alles pool tuhat aastat hiljem, Aleksandria matemaatikute poolt. Aga Galaktika ehituseni alles uusajal.
Brunn 24. märts 2016 08:26
Vähe veel pommikoertest , nüüd tuleb veidi hilinemisega taevast mädamuna kaela. Sõda algab kindlasti sest kui Süürias sõda lõpeb ning põgenikud tagasi suunduvad algab kolmas toomasõda ja euroopa jääb tühermaaks-venemaa võidab nii räägib VANGA. Võtke venekeelsest guuglist ja harige endid. Taevasest munast pole juttugi. See tuleb alles hiljem.
24. märts 2016 10:26
" Võtke venekeelsest guuglist ja harige endid."
.
Mind panevad alati naerma need kommenteerijad, kes püüavad teistes näha harimatut inimest, ennast aga loomulikult väääga harituna, pildudes loosungeid: "Harige ennast!". Kuid selle hariduse all mõtlevad nad google teadmisi. Google aga on täis igasugust pahna. Sama märksöna alla võib ette tulla miljon-miljon "artiklit", mis kõik erinevad üksteisest nagu siga ja kägu.
vahelehõige 25. märts 2016 20:22
Vanga ennustas, et 2011 sügisel on euroopa inimtühi ... ja et 2014 sügiseks on kolmas maailmasõda läbi
maamiis Ants 24. märts 2016 08:24
Pastor mõningates asjades eksib, kolmas maailmasõda juba sisuliselt käib, mis puutub asteroidi siis neid ikka kukub, ainult et kui juba selline tabab maad siis meie poliitikutest valitsusmeestel ja teistel rikkuritel pole enam kuhugi põgeneda, mis nüüd meist vaesetest meil pole midagi kaotada, selles on ka õnne saab vast nendest pagulastest lahti.

meid see ei koti 24. märts 2016 08:23
meie turvalisus töuseb ja elatustase paraneb.Paralleelselt kasvavad loomulikult kalaenukohustused , aga see ongi ostujöu töstmiseks alati OK.
Köster 24. märts 2016 08:17
No pastor, kui valetad, siis tappa sa saad!
Eestlane 24. märts 2016 08:14
Peaks vist pesu enne ärapesema ja saunas käima.
eestlasele 25. märts 2016 20:24
aega ju veel on - saunaõlut peaks küll varakult varuma hakkama
kui albag III MM,kuhu siis lähevad meie parimad pojad ja tütred. 24. märts 2016 08:12
äkki juhtub ,et nad ei saa oma eduka äri tulemusi ja OMA raha nautida enam? Siis ei aita isegi Savisaare ega Putini kirumine .
See oleks jubedus.
aga 24. märts 2016 08:20
sõda ju käib juba ja tundub, et enam ei kirutan vaid hakatakse virutama kui sobiv hetk
Uts. 24. märts 2016 08:11
Jumal, ma langesin põlvili, ja tänasin sind selle rõõmusõnumi eest!
mutrike 24. märts 2016 08:08
mõtleks vaid, küll räägitakse Nostradamusest ja Vangast ja tont teab kellest kuid on ju kirjas mis ennustatud ja täpselt niimoodi ka täide läinud sündmused: Fatima ennustus 1914 aastal, kõik mis ennustati läks täpselt nii ja viimane ennustus Euroopa kohta hakkab täituma praegu, et kui Jumal hüljatakse siis tuleb kolmas sõda kus paavst tapetakse ja rahvas saab häda näha, täpsemalt MaarjamaaMaarjale.ee
Kuupäev on OK 24. märts 2016 08:02
Eurovisiooni finaal on 14 mai, saab veel ära näha ja kaasa elada. Huvitav kui asteroid oleks 18 km läbimõõduga, kas siis hukkuks 2,4 miljardit inimest ja ülerahvastatud linnades tekkiks vaba ruumi veel rohkem juurde ?
noh 24. märts 2016 07:59
See asteroid peks juba teadlastel teada olema ja teadus on arenenud piisavalt, et varakult teda näha. Pole kuskilt kuulnud.
hmm 24. märts 2016 08:43
Kahjuks nii see pole. On olnud mitmeid asteroide, mis on tulnud nähtavale alles viimasel momendil. Teatud tingimustel on nad kattunud tumeda koorikuga ja seega ei peegelda valgust.
Samas teadlaste arvutuste kohaselt dinosaurused hukutas 10 kilomeetrise diameetriga asteroid, kuid inimkonna "minemakoristamiseks" on vajalik juba 60 km diameetriga kolakas.
Arvaja 28. märts 2016 14:30
Asteroid pidi küll näha olema,seda juba aprilli keskpaigast.Mis nimi tal on,ei tea,Edgari onu rääkis ka mingist niburust.

Pets 24. märts 2016 07:56
Vana jälle seeni söönd !!!!
a 24. märts 2016 07:56
inkvisiitor 24. märts 2016 07:54
aga mina kasutan koraani perse pühkimiseks
jeahh 24. märts 2016 08:20
zxcv 24. märts 2016 08:35
ärge siis imestage kui välk teile ükskord prse lööb :)
28. aprill 2018 22:41
LollakasKommentaari sisu
28. aprill 2018 22:41
LollakasKommentaari sisu
juta 24. märts 2016 07:53
Saatan pastorinahas,kes hirmutab inimkonda
U. 24. märts 2016 07:49
mats maalt 24. märts 2016 07:45
Olen vist ütlemata visa hingega.Ei mäletagi mitu maailmalõppu viimase paarikümne aasta jooksul üle on elatud.Tõsi-nad kõik on kuidagi märkamatult saabunud :)
need 24. märts 2016 07:44
igasugu pastorid aj usuvennad on Jumalast kaugemal kui ükski lihtsurelik. Luulu kuultajaiod on palju olnud ja piiblit see vend ei tunne üldse. Kas Jumal hävitab koha, kuhu Ta ise pidi tulema? Piiblis kirjas, Kurat panakse kinni ja Jumala telk on inimeste keskel jms. Vaid vihane ja parandmata meelega inimene saab selliseid sõnumeid. Ja on ohtlik neid sõnumeid saada, Enamasti on kas unes või mis tahes nägemuses Maa, inimese enda keha sümboolselt, selle pastori endaga juhtub üks raske asi. ei maksa tulla kohe tervet loodut hukka mõistma.
24. märts 2016 08:04
Eks nendest Piibli sõnumitest saab igaüks erinevalt aru. Kui maa on laastatud ja inimestest pooltühi, siis ongi ju "kurat vangi pandud". Kus ta siis enam möllaks? Ning need kes ellu on jäänud, neil pole vaja enam omavahel kakelda ja sõdu pidada, sest keskendutakse oma ellujäämisele ja palutakse jumalakeeli, et näeks kuskilgi teise inimese jalajälge.
Kuid et lausa 9 km läbimõõduga asteroid võib maale jätta veel mingi puutumatu koha, kus saab lausa sõda alustada, siis on sellel pastoril väga kõrgelennulised fantaasiad.
need 24. märts 2016 08:16
Ükski inimene ei ennusta ette Jumala tegusi, siis see pole Jumal, kelle teod on inimesele seeditavad ja nähtavad. Kui inimene teist inimestki läbi ei näe, kuda siis üks parandamata meelega pastor, midagi ette ennustab, sest kõik kiriku tegelased on parandmata meelega ja sisult mustad, kui nad oleks puhtad, siis nad endale mingit tiitlit ega nime ehk enestähtsust külge ei võtaks
jahh 24. märts 2016 07:29
Kuhu jääb siis maailmalõpp ,lool peab ikka lõpp ka olema ? Kui juba lugu siis korralik !

süsimust iroonia 24. märts 2016 07:20
Võtan piiramatus koguses tagastamatut laenu!
24. märts 2016 08:13
Tulen sulle appi seda kulutama! Sõber.
MILLEKS??? 24. märts 2016 09:40
25. märts 2016 17:37
nii saab rahast kiiresti lahti - enne pauku ...
25. märts 2016 17:37
nii saab rahast kiiresti lahti - enne pauku ...
:) 24. märts 2016 07:02
Teile ka imeilusat hommikut!