Eesti uudised

Korstnapühkija: kui ventilatsiooniaugud kinni kaetakse, jäävadki õnnetused juhtuma

Teet Teder, 19. märts 2016 06:00

18 KOMMENTAARI

v
25. märts 2016 19:55
Ventilatsiooni soojuspumpasid (väljatõmbeõhu soojuspump) saab kasutada välja ventileeritavast õhust soojuse taastootmiseks ja selle abil tarbevee soojendamiseks. Neid soojuspumpasid saab kasutada ka valesti.
Näiteks aadressil Rahu 13 , Tallinn – Nõmme , kasutas 2. ja 3. korruse omanik Kurissoo ventilatsiooni soojuspumpa ka võõra korteri, 1. korruse ahju – ja pliidiküttega korteri „ventileerimiseks“.
Kui nende endi korteris töötas väljatõmme minimaalsel režiimil, siis 1. korruselt tõmmati sooja õhku kogu täiega välja.
All elasid vanaprouad 80. a. Ilme Käärma ja 90. a. Linda Käärma, kellele oli teatatud, et see on nüüd suletud õhuakna asemel.
Samas oli välja ehitatud ka õhutusklapp loomuliku ventilatsiooni jaoks, millist funktsiooni teatavasti ka aknad täidavad.
Ahju- ja pliidiküttega kortereid ei sundventileerita stiilis: 24/7 ja nii 4 – 5 a. järjest maksimaalsel režiimil, rääkimata sellest, et korteris peab olema ka vent. seadme väljalülitamise võimalus jne.
Mingil ajahetkel võidi võõrast korterist saada vent. soojuspumba jaoks isegi rohkem sooja õhku kui enda korterist.
Vanaprouad allkorrusel mõistagi imestasid, miks remonditud maja vaatamata intensiivsele kütmisele talvel sooja ei pea.
Stiilinäitaja on seegi, et vent. soojuspumba läbitöödeldud õhu väljapuhe toimub nii, et see puhutakse 1. korruse korteri välisukse ees seisjale näkku.
e
20. märts 2016 11:26
Eriti "in & trend" on eramajas kaasomaniku ahjuküttega korterist ventilatsioonisoojuspumbaga sooja õhku "virutada"!
l
lugeja/ 20. märts 2016 09:49
Suures "kokkuhoiutuhinas" kinnikleebitud ventilatsiooniavadega on hädas ka korteriühistud. Võimatu on osadele inimestele selgeks teha, et see on lubamatu, rikubkorteri mikrokliimat põhjustades liigniiskust ja hallitust!
s
20. märts 2016 11:03
Sellepärast paljud vaevlevadki alumistelt korrustelt tuleva toidulõhnade käes, sest naaber on oma pliidi kohalt kubult tõmmanud toru otse ventilatsiooniauku. Akent aga ise lahti ei tee. Ülemiste korruste ventilatsiooniaukudest aga jooksevad alumiste korruste supiauru nired, sest kuskilgi on tropp ees.
a
Ando/ 19. märts 2016 23:28
Ventilatsioon-nii sisse,kui välja-ongi tänapäeva termosmajade ainuke hapnik.Kui seda ringi vähegi rikkuda,on kuri karjas.Lahendus on lihtne-kui olete oma eramu,korteri viimase peal ära soojustanud,väiksemadki praod kinni ehitanud-laske spetsidel puurida müni lisaõhutusava.et teie elamisse ka väljaspoolt hapnikku tuleks.Vastasel juhul pange kärbes termosesse ja vaadake,kaua ta suletud korgi all vastu peab.Tänapäeval ehituspoest saab erinevaid õhutusava luuke,vajadusel saab need sulgeda,avada-pole vaja akent lahti teha,kui külma kardate.NB!-sisseõhutus peab alati olema mitte lae all,vaid radikate alumise servaga.Sauna kerisele tooge võimaluse korral põrandalt kerise ukse alla.
u
Urjuk/ 19. märts 2016 11:28
Millegi pärast on vanemates hoonetes, mis peavad töötama isevoolse ventilatsiooniga olukorrani, kus korteriomanikud on sunnitud ventilatsiooniavasi soojuse kokkuhoiu huvides sulgema.
Inimesed ei tea ega ei saa ka aru, et esialgsel (hoone projektijärgsel) lahendusel olid arvestatud.
Üks põhilisi nendest ongi ventilatsioon.
Tänases plastakende tehnoloogias on heal juhul arvestatud ainult mikro ventilatsiooniga, mis sund väljatõmbe puudumisel ei taga vähimatki õhuvahetust ruumis. See on ka ebapiisav õhuhulk suvalise küttekolde põlemise varustamiseks õhuga. Kütteseade ise võib ju korras olla, kuid pealeantava õhu puudumisel või siis mis veel hullem - tagurpidi töötava ventilatsiooni korral tuuakse põlemisjäägid ruumi sisse.
Halvimaks võib hoopis osutuda olukord, kus naabri põlemisjäägid tuuakse "Sinu" juurde valesti töötava ventilatsiooni või korstna tõttu. Ka see tapab.
Reaalsus, kus elanikud ise hakkasid vahetama aknaid ilma selles osas tagajärgedele mõtlemata uskudes müügimeeste jutte on toonud olukorra, milles ka edaspidi inimesed haigestuvad ja hukkuvad.
Täna vastutab gaasiseadmete korrasoleku eest korteriomanik!
Minu arust on see väga vale arusaam. Üldjuhul on kütteseadmed, kui sellised KÜ halduses. Samuti on ka näiteks kõik ventilatsiooni ja kütte korstnad ning ka hoone (korteri) välispiirded hoone konstruktsiooni põhiosad (mille hulka kuuluvad ka korteri aknad ja välisuksed).
Küte ja ventilatsioon on omavahel väga tihedalt ja otseselt seotud ning nende kahe süsteemi koostöö teovõime ei puuduta ainult ühte korteriomaniku vaid võib puudutada väga valusalt ka suvalist naabrit.
See on teema, mis tuleks korteriomandiseadusesse ja korteriühistu seadusesse sisse viia, kui KÜ vastutusala.
u
Urjukile/ 19. märts 2016 12:06
Jutt muidu mõistlik, ent sooviga KÜ vastutavaks teha ei saa kuidagi nõustuda. KÜ-l on juba praegu nii palju kohustusi, ent nii vähe õigusi nende kohustuste täitmiseks. Kuidas on mõeldav, et KÜ teab, mida inimene täpselt oma korteris teeb või ümber ehitab, millise seadme ta paigaldab, kui korteriomanik kunagi korterisse sissegi ei lase. Sisse saad sel juhul vaid kohtuotsuse alusel. Lisaks ei reageeri ka linna ehituskontroll, kui nende poole omavoliliste ümberehituste asjus pöörduda. KÜ on ju sisuliselt needsamad jobud inimesed, kes leiavad, et oma korteris teen mis tahan ning KÜ juhatus ei saa vastutada inimeste iga viimase sammu eest, millest nad ei pruugi isegi teadlikud olla. Seega leian, et õige on rõhutada seadmete omanike vastutust ja mitte veeretada seda mingi kollektiivse organi kaela.
u
Urjuk/ 19. märts 2016 13:16
Olen Sinuga täiesti nõus. Tunnen siit ära KÜ-de juhatuste olukorraga hästi kursis oleva inimese jutu.
Siiski peame arvestama, et küttesüsteem ja ventilatsiooni süsteem, kui selline on mõlemad terviksüsteemid ning koosnevad paljudest osadest, millest teatud suur osa asubki korteriomaniku valdustes ning millele PEAB olema ligipääs kontrolliks, hoolduseks ja remondiks. Need on süsteemid, mille korrasolekust sõltub kõigi korterite heaolu.
See, et korteriomanik ei lase sisse või rikub tahtlikult üldsüsteemi osa seisukorda ongi teema, mida on vaja lahendada seadustega.
Muidugi omaette teema on ebaseaduslikud (ümber) ehitused ja ametnike ükskõiksus. Ka see on ju kinni seadustes ning seaduste täitmise või mittetäitmisega seotud vastutuses.
Tänases seisus on ju nii, et Sa võidki ametniku poole pöörduma jäädagi. Ta ei vastuta oma tegematajätmiste eest mitte kuidagi ja teda vastutama panna ei ole ka mitte millegiga.
Omaette teema on muidugi KÜ-de juhatuste kompetents.
Tihtipeale nad ei saagi aru, milles nende ülesanne üldse seisneb, mida nad tegema peavad ning mille eest nad peaksid tasu saama.
Ka ei ole korteriomanikel selge, millega, miks, kuidas ja millistel alustel KÜ-de juhatused tegutsevad.
Kõige hullem probleem ongi kompetentsi puudumine erinevates valdkondades.
Kõik ei saagi kõike osata ja kõik ei saagi kõigest ühte moodi aru saada.
Mul on konkreetne näide elust enesest.
KÜ juhatuse esimeheks trügis "kahe (parteilise ja sõjalise) kõrgharidusega" tegelane "Ja tšetõre goda utšilsja kommandovat".
Koheselt alustati ka suurte remonditöödega. No ei olnud tööd, mis oleks olnud teostatud kvaliteetselt ning mille puhul ei oleks tööde (ebakvaliteetse) teostamise väljamakstud maksumus kahekordistunud lõplikus hinnas.
Sinnajuurde saavutatud tulemuseks on tagurpidi töötav ventilatsioon, korterite kütte ebaühtlane tase (samaaegselt mõõdetuna ülemistel korrustel +25 ja alumisel +17 ning alumise korruse vannitoas +4 sama korterite püstiku osas) ja hallitavad seinad.
Õnnestus vaadata ka ühte ehituslepingut. Sisaldas see palju vahtu, mis oli koostatud mingi teist tüüpi objekti jaoks ja hoopis teist tüüpi tööde kohta ning ei sisaldanud peaaegu mittemidagi sellele objektile teostatavate tööde kohta.
Muidugi - eesti keelse lepingu allkirjastajad olid mõlemad eesti keelt üldse mitte rääkivad ja ka eesti keelest mitte aru saavad inimesed mõlemalt poolt.
Kes vastutab? Mitte keegi? Ühistu liikmed (kellest enamus on sarnase tausta ja tasemega kui juhatuse esimees) oma rahakotiga.
e
19. märts 2016 17:36
Eks nad ole kohe ukse taga kontrollimas, kui mõni elanik hakkab tapeeti vahetama. Kui aga nende oma tellitud töömehed käivad nädalalõppudel vihmase ilmaga katust soojendamas, siis pole neid seal kohal ollagi.
i
IRW/ 19. märts 2016 10:10
Haige lugeda sellist jama - ventilatsioon ei saa ju vaid välja tõmmata , kui pole asemele tulevat õhku ( mis sageli on suisa kinni müüritud ) , siis mitte ükski vent korsten ei tõmba midagi välja . Aga kui on mingi gaasipõleti , siis peab kompensatsiooniava olema ju ka suurem ( paljud , eriti penskarid , topivad aga need avad kinni - külma tuleb sisse )
p
penskar/ 19. märts 2016 10:10
Minu tuttav ostis korteri Kalamaja ühte vanasse majja. Maakler rääkis ta surnuks, ja kust raamatupidaja pidigi ehitust tundma. Sanitaar remont tehti tema maitse järgi ja kõik tundus kohutavalt hea, aga minul on teine elukutse ja taipan asjast veidi, oleks kangesti tahtnud maha laita selle ostu. Nüüd hakkavadki ilmnema vead ja asi polegi sugugi nii hea, aga ma ei saanud teda ka otseselt õpetada, sest ta oli ka ära "tinistatud" maakleri kuldsuust. Ta solvus kui laidsin ja rohkem ma ka asja ette ei võtnud. Nii juhtub paljudega, maaklerid on meil tõelised nahaalid või lollid, viimases ma kahtlen. Samas polnud sellel maakleril aimugi mis on palkmaja ja sõrestikmaja vahe ja kuidas nad aastakümnete möödudes käituvad, st vananevad. Ka ventilatsioon on seal nagu on, aga veidi parem kui uuemates majades, puitmaja ja ka ahi on alles ja korras. Gaasiboiler on köögis ja kaasaegne, kütab ka radiaatoreid.
e
Eurodebiilsusel/ 19. märts 2016 08:44
pole piire. Kui vaadata neid magalaid mis veel pülestorooliga inkubaatoriks tehtud siis tekib küsimus mis seened seal all kõik veel kasvavad. Laste kasvatamiseks on selline elamu päris ohtlik. Köögis, vannitoas on samuti enamus ventilatsiooni avasi suletud ja siis inimesed imestavad et nad nendes majades haigestuvad meelehaigustesse. Lisame veel oma " mugavuse " mõttes gaasikütte koos boileriga ja surmaga lõppevad tagajärjed ei lase ennast kaua ooodata. Venemaal kus on valdab osa majasi gaasi küttel ja need nn. " eurodebiilsused " majade kallal tegemata on haigestumiste ja gaasiplahvatuste hulk väiksem kui " soojustatud " majades.
Päris hull on vaadata kuidas veel kui sama moodi soojustatakse saunu ja vannitubasi. Teadmiseks et jube +50 juures hakkab sein pesemisruumi mürke eraldama.
t
19. märts 2016 09:24
Tehti ju Kü-dele aastaid kõva reklaami - võtke laenu, renoveerige, pange uued katused, tihendage seinad jne. jne. jne. Kuid kuidas on seda tööd tehtud, kas oma ala meistrid või sosssepad, pole kellegi asi.
m
majasi ja tubasi.../ 19. märts 2016 10:00
kleebitakse kinni kuna ventilatsioon tõmbab selle vähesegi sooja välja mida leiged radikad külmaga pakkuda suudavad.
k
19. märts 2016 10:10
Kas mürgise hallituse sees on parem elada? Kas sa mitte kunagi ei õhuta oma elamist, sest äkki võib aknast külma õhku tulla sisse.

s
sass/ 19. märts 2016 08:44
Gaasiboileri tööks on vaja õhu juurdevoolu. Kui on pandud plastaknad, siis sellega on kööga.
j
Juhan./ 19. märts 2016 08:29
Kui vannituppa õhku juurde ei saa siis seal gaasi põletusel tekib vingugaas. Gaasiboilerit ei tohiks panna vannituppa.
v
Ventilatsoon/ 19. märts 2016 09:00
peab olema ja korralik. Mitte ainult mingi restike seinas ja tavaliselt pole inimestel aimugi kas selles ainukeses seinauguski mingit tõmmet on.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee