Eesti uudised

Kuidas veenduda koduse gaasiseadme ohutuses? (3)

Toimetas Geidi Raud, 16. märts 2016 14:51
GaasiboilerFoto: Teet Malsroos
Iga gaasiboileri omanik peaks ohutuse tagamiseks muu hulgas kontrollima regulaarselt tõmbe olemasolu suitsu- ja ventilatsioonilõõrides ning veenduma, et vannitoas on olemas korralik ventilatsioon. 

Viimastel päevadel on juhtunud gaasiboileritega mitmeid traagillisi õnnetusi: esmaspäeval suri Narvas vannitoas gaasimürgitusse 15aastane tüdruk, pühapäeva õhtul sai Tallinnas Erika tänaval elav kuueaastane laps oma korteri vannitoas gaasimürgituse ning ta toimetati raskes seisundis haiglasse. Jaanuaris suri samas majas gaasimürgitusse 11aastane poiss. 

Tehnilise Järelvalve Amet (TJA) teatas, et kõikide sel aastal juhtunud traagiliste õnnetuste põhjuseks on korterisisese gaasipaigaldisega seotud omavoliline ventilatsiooni ja suitsulõõride ümberehitamine või gaasiseadme suitsugaaside juhtimine valesse lõõri.

Oluliseks teguriks on ka väike ruum, kus ei ole tagatud gaasiseadmele vajalik õhuvahetus.

Surmav vingugaas

Samal teemal

Eesti Gaas rõhutab oma koduleheküljel, et mürgituste põhjustajaks pole mitte küttegaas, vaid vingugaas – nii nagu pole ohtlikud küttepuud, vaid nende põlemisest tekkiv produkt. "Eestis kasutatav küttegaas ei sisalda mürgiseid komponente, mistõttu gaasiseadme leke ei saa kuidagi mürgitust põhjustada. Gaasilekete kiireks avastamiseks on gaas odoreeritud ja inimene tunneb gaasilõhna juba väikese lekke puhul."

Küll võib mürgitust põhjustada küttegaasi mittetäielikul põlemisel tekkiv vingugaas, mis tekib rikkis kütteseadmete, puuduliku õhuvahetuse ja nõuetele mittevastava suitsugaaside ärajuhtimissüsteemi tõttu.

Ettevõtte koduleheküljel selgitatakse, et tagamaks normaalset põlemisprotsessi, on ühe kuupmeetri maagaasi põletamiseks vaja vähemalt kümme kuupmeetrit õhku. "Kui ventilatsioon on puudulik ja värske õhu juurdevool on takistatud, toimub mittetäielik põlemine. Seega ohtu põhjustav olukord on suitsu- ja ventilatsioonilõõride sulgemine (kinniehitamine) või ummistumine ning vannitoa ukse tuulutusavade sulgemine."

Samuti peab kortermajade renoveerimise puhul jälgima, et akende ja uste vahetamisel ei kaoks projektijärgne loomulik õhuvahetus.

Kontrollimine jäägu spetsialistidele

Gaasitöid nagu projekteerimine, ehitamine, paigaldamine, demonteerimine, remontimine ei tohi mingil juhul teha ise. Neid võib teha üksnes eripädevusega isik, kellel on majandustegevuse registris vastav registreering, rõhutab amet.

Gaasiseadmetele ja –paigaldistele kehtestatud nõuete ja ohutuse tagamise eest vastutab alati omanik. Korterisiseste seadmete puhul on selleks korteriomanik, ühiskasutuses olevate seadmete puhul vastutavad kõik korteriomanikud ühiselt.

Igasugune korterisisene gaasitöö tuleb kooskõlastada kortermaja kaasomanike ning korteriühistuga.

Ohunäitajate ilmnemisel tuleb koheselt tellida gaasitöö

Levinud ohunäitajad:

Gaasiseadmed, torustikud ja nende ühenduskohad lekivad

Gaasiseadmed on hooldamata

Suitsulõõrid on ummistunud

Mitteküllaldane tõmme ja/või ventilatsioon gaasiseadme kasutamisel, gaasiseadme kasutamine liiga väikeses ruumis

Ruumis on gaasile iseloomulik lõhn

Torustik on vigastatud või korrodeerunud

Torustikus on kasutatud gaasile ebasobilikke materjale

Mida teha gaasilekke avastamisel ja gaasilõhna tundmisel?

Võimalusel sulgeda gaasi juurdevool

Tuulutada ruume akende ja uste avamisega

Mitte kasutada ruumis lahtist tuld ega elektrit

Eemalduda ohtlikust piirkonnast

Informeerida ohust teisi inimesi ja häirekeskust (112)

Võimalusel lülitada ohtlikust piirkonnast välja elekter

Tõhus abimees – vingugaasiandur 

Eesti Gaas soovitab lisaks kohustuslikele suitsuanduritele, paigaldada koju, kus on gaasiseade, ka vingugaasianduri, mis annab märku mittetöötavast süsteemist.

Vingugaasiandurid on saadaval tuleohutusvahendeid müüvates kauplustes, hinnad algavad 30 eurost. Andurite paigaldamisel ja kasutamisel tuleb jälgida tootja juhiseid. 

Samal teemal

14.09.2018
GAASIÕNNETUSED LÄBI AEGADE: gaasiboilerid ja -küte on läbi aastate ohtlikuks nuhtluseks olnud
12.04.2016
GAASISEADE VIIS TAAS LAPSED HAIGLASSE: Põhja-Tallinnas said kaks väikest last õhtuse vanniskäigu ajal vingumürgituse
29.02.2016
Kas vingugaasi surmalaine taga võib olla muutunud maagaasisegu?
23.02.2016
Narvas põhjustas surmaga lõppenud vingumürgistuse täiesti uus gaasiboiler