Eesti uudised

Tallinna trammiteede rekonstrueerimine jätkub Kopli suunal  

Õhtuleht.ee, 8. märts 2016 10:14
Foto: LAURA OKS
Tallinna trammiteede rekonstrueerimine jätkub Kopli suunal. Vastavalt riigihanke “Kopli suunalise trammiliini taristu projekteerimine ja rekonstrueerimine“ tulemustele allkirjastasid Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) juhatuse esimees Enno Tamm ning ühispakkujate OÜ Bauschmidt ja AS TREF Nord  esindaja, OÜ Bauschmidt juhatuse esimees Mait Schmidt hankelepingu, mis sätestab teostatavate tööde mahu ning ajagraafiku.

Enno Tamme sõnul alustas TLT kohe pärast 3. ja 4. trammiliini rekonstrueerimistööde lõpetamist ettevalmistusi sajandi trammiprojekti jätkamiseks Kopli suunal. „Määrasime töödemahud, viisime läbi korrektse riigihanke, mis päädis võitja vaidlusteta väljakuulutamisega, varusime vajalikud materjalid,“ loetles Tamm suuremahulise rekonstrueerimise ettevalmistamiseks tehtud eeltöid.

Samal teemal

„Trammitaristu rekonstrueerimisega Viru ringist Kopli depoo ja pöörangualani viiakse kogu Tallinna trammindus 21. sajandi tasemele,“ kinnitas Tamm. „Kui ehituslubade lõplik vormistamine sujub plaanide kohaselt ning ei teki ootamatuid takistusi, saab ehitaja töödega alustada juba lähiajal.“

Rekonstrueeritava trammitee pikkus on 16 kilomeetrit, hõlmates trammiteed Viru väljakust Kopli depooni. Uuendatakse ka depoo territooriumil asuvad manööverdus- ja seisuteed. Rööpad viiakse betoonalusele, vahetatakse välja kontaktliin ning kandemastid. Lõigul Suur Rannavärav – Balti jaam tõstetakse trammitee lähemale Skoone bastionile, arvestades perspektiivset Rannavärava tänava sulgemist autoliiklusele. Kolme veoalajaama paigaldatakse uued seadmed. Viru ringil vahetatakse välja Kopli suunalised pöörangud. Kõik peatused saavad trammiooteplatvormid ning ootekojad. Trammitee sõiduteega ristumised muudetakse ohutumaks, paigaldades sinna foorid ning kujundades ümber liikluslogistilised lahendused. Kopli trammidepoo saab võimekuse võtta vastu uusi CAF Urbos tramme.

Trammitaristu renoveerimisel on veel üks oluline aspekt, mis puudutab eelkõige Kopli tänava ning teiste trammitee naabruses asuvate tänavate elanikke. Nimelt väheneb trammide liikumisega kaasnev müra kordades, kuna uuel rööbasteel kasutatakse mürasummutavaid lahendusi.

Tööd viiakse ellu kolmes etapis.

1. etapp: Suure Rannavärava ning Balti jaama vahelisel alal trammitee ümbertõstmine koos trammide ajutise tagasipöörderingi ehitamisega. Etapi kestus on märts kuni oktoober 2016. Trammiliiklus Kopli suunal peatatakse juunist kuni 1.septembrini 2016.

2. etapp: Viru väljaku ja Suure Rannavärava vahelise trammitee rekonstrueerimine koos Viru ringi pöörangute vahetusega. Etapp kestab juunist oktoobrini 2016.

3. etapp: Balti jaama ja Kopli depoo vahelise trammitee rekonstrueerimine koos  depoo ümberehitusega. Etapp kestab oktoobrist 2016 oktoobrini 2017.