Krista Aru riigikogu valimiste ajal Vabaerakonna koosviibimisel Tartus Kotka keldris Foto: ALDO LUUD
Õhtuleht.ee 7. märts 2016 15:46
Vabaerakonna saadik riigikogus, kauane Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Krista Aru küsis arupärimises riigihalduse ministrilt millisel moraalsel ja õiguslikul alusel sekkub rahandusministeerium teiste ministeeriumide valitsemisalas toimuvasse. 4. märtsil ajalehes Postimees avaldatud rahandusministeeriumi nõuniku väites on mitu ebapädevat, valdkonnas töötavaid inimesi ja Eesti kultuuripärandist hoolivaid inimesi solvavat hinnangut, ütles Aru. Muuseumivaldkond, kultuuriministeerium ning omavalitsused ja kõrgkoolid on ühiselt alates 2012. aastast muuseumivõrgustikku korrastanud ning jõudnud kokkulepetele mitme suure muudatuse osas ja see töö jätkub kultuuriministeeriumi kodulehel avaldatud valdkondliku tegevuskava alusel. Aru sõnul on Eesti muuseumid ja muuseumitöötajad teinud suurepärast tööd ning saavutanud rahvusvahelistki kiitust pälvinud tulemusi, mille üle uhke olla Ta küsib ministrilt millisele algallikale toetudes on muuseumide tegevust rahandusmi