Foto: Tauno Tõhk / Valitsuse kommunikatsioonibüroo
Toimetas Kaspar Käänik 3. märts 2016 12:37
Valitsus peab täna väljasõiduistungi ja kabinetinõupidamise Narvas, kus peaminister Taavi Rõivase sõnul keskendutakse muude teemade kõrval sellele, kuidas toetada Ida-Virumaa inimesi ja ettevõtteid. 

Foto: Tauno Tõhk / Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Väljasõiduistungil ja kabinetinõupidamisel on fookus põlevkivisektoril. Arutlusele tulevad mitmed Ida-Virumaaga seotud teemad, sealhulgas investeeringute toomine Ida-Virumaale, töötukassa tegevused inimeste ümberõppele ning tööle aitamisel. 

Vaata SIIT ka Narva kolledžis toimuvat avalikku pressikonverentsi, kus osalevad peaminister Taavi Rõivas, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

Vähemalt 20 töötajat värbavad Ida-Viru ettevõtted hakkavad saama riigilt toetust 

Valitsus arutas ja toetas sotsiaalministeeriumi ettepanekuid Ida-Virumaa kriisimeetmete osas töötuseprobleemide leevendamiseks. 

Esiteks toetas valitsus vajalike muudatuste ettevalmistamist, et Eesti saaks taotleda toetust Globaliseerumisega Kohanemise Fondist (EGF) vahendite saamiseks. 

Ida-Virumaal on toimunud suurkoondamisi mitmetes ettevõtetes, mis on tõstnud piirkonna registreeritud töötuse määra 11 protsendini. Arvestades, et suurem osa koondamistest on toimunud maailmaturu hindadest sõltuvas keemiatööstuses, vastab Eesti globaliseerumise fondi tingimustele. 

EGF vahendite taotlemine eeldab toetuse andmise tingimuste määratlemist ning struktuuritoetuse registri pidamise põhimääruse muudatust. Samuti on vajalik muuta töötuskindlustuse seadust. Sotsiaalministeerium ja rahandusministeerium said ülesandeks vastavad eelnõud välja töötada ja esitada valitsusele lähiajal. 

Teiseks kiitis valitsus heaks uut lisandväärtust loovate töökohtade toetuse loomist Ida-Virumaal, et anda starditõuge ettevõtetele piirkonnas tegevuse alustamiseks või laiendamiseks. 

"Ettevõttele hüvitatakse 50 protsenti töötaja brutopalgast ühe aasta jooksul. Toetusele kvalifitseeruvad nii alustavad ettevõtted kui ka need, kes viivad oma tegevuse või laiendavad seda Ida-Virumaale. Töötute osas ei ole sihtrühm ainult suurkoondamiste käigus töö kaotanud, vaid selle alla sobituvad kõik Ida-Viru inimesed, kes on olnud viimased kuus kuud töötud," selgitas minister. 

Sotsiaalministeerium sai ülesandeks valmistada koos töötukassaga ette "Tööhõiveprogrammi 2016-2017" vastav muudatus, et oleks võimalik uut meedet osutada. Meetme ettevalmistamisel tuleb arvestada riigiabi reeglitega.